Diskuse: Kam spěje české školství

Následující text má sloužit jako podklad k debatě v rámci říjnového Kulatého stolu SKAV a EDUin. Chceme diskutovat o obavách z vývoje českého vzdělávacího systému. Proto předkládáme základní teze k diskusi a chceme se bavit o tom, nakolik odpovídají realitě a možnému vývoji.

Současná situace našeho vzdělávacího systému je charakterizována těmito jevy:

 • Chybí soustavná profesionálně vedená debata o tom, jaké by měly být cíle vzdělávání pro jednotlivé úrovně a obory vzdělání.
 • Neexistuje Národní program vzdělávání, tedy koncepční „ústava“, která by říkala, co, kdy, jak a v jakých vztazích je v našem vzdělávacím systému třeba nastavit. A to přesto, že existence NPV je zakotvena v zákoně. Naopak se objevují iniciativy, které
  by chtěly nutnost existence „vzdělávací ústavy“ ze zákona vyškrtnout.

 • Nová opatření vzdělávací politiky jsou zaváděna v překotném režimu, který neumožňuje jejich smysluplné využití (např. způsob zavádění standardů pro základní vzdělávání).
 • Koncepční kroky jsou často nahrazovány ad hoc opatřeními (zavádění nových předmětů – například etické výchovy), často v rozporu s už přijatými koncepčními materiály (rámcové a školní vzdělávací programy). To vede rozkolísání systému a k znejišťování a frustraci učitelů.
 • Zavedení státní maturity v podobě, jež přinesla velmi málo nových informací o vzdělávacím systému a pro kvalitnější školy fakticky znamenala snížení úrovně maturitní zkoušky.
 • Plánované zavedení plošného testování po 5. a 9. ročníku bez návrhů, jak předejít negativním důsledkům takových opatření, které se projevily ve většině zemí, jež takové testování zavedly.
 • Preferování elitního vzdělávání a elitních škol, rezignace na systémová inkluzivní opatření a metodickou podporu pedagogů pracujících se „slabší“ polovinou žákovské a studentské populace.
 • Nesystémové reorganizování a rušení odborných ústavů ministerstva, obsazování vedoucích pozic v nově vzniklých organizacích pracovníky bez odpovídajícího odborného zázemí.

Domníváme se, že zaváděná opatření mají, případně mohou mít tyto důsledky:

 • Obrácení směru vývoje zpět k preferování encyklopedických znalostí místo rozvoje kompetencí (zcela v rozporu se světovými trendy).
 • Silové kroky ministerstva povedou k faktickému vytvoření „stínového“ kurikula. Rámcové vzdělávací programy a kompetenční učení budou odstaveny na vedlejší kolej a nahrazeny „kurikulem“ odvozeným od plošných testů.
 • Zavedení plošných testů a státní maturity povede k další polarizaci žákovské populace a zvýšení selektivity systému. Zvláště pokud současný ministr opravdu realizuje svůj nápad platit školám podle výsledků plošného testování.
 • Pokud nezavedeme metodickou podporu učitelů pro co nejvčasnější řešení různých typů obtíží žáků, dále zesílí výchovné a vzdělávací problémy na všech typech škol, zejména však na učilištích a některých odborných školách.
 • Důsledky ad hoc opatření se projeví až po letech, kdy ale bude obtížné některá z nich vzít zpátky. Máme na mysli například zavádění výchovy k národnímu sebevědomí, zrušení Národního programu vzdělávání v zákoně, platby školám podle výsledků
  testů, řízení vzdělávacího systému bez dostatečných informací atd. Těch realizovaných a hrozících opatření je tolik, že opravdu mohou ve svém souhrnu způsobit nevratné narušení systému.

 • Silové změny a narušení systému povedou k demotivaci pedagogů i studentů, k výcviku žáků místo jejich rozvoje, výchově „poslušných“ a naopak posilování skupiny agresivně neposlušných žáků. Obáváme se, že tato opatření mohou vést k dalšímu zhoršování znalostí a dovedností našich žáků, ke snížení naší konkurenceschopnosti a v konečném důsledku i k ohrožení demokracie v České republice.

Proto považujeme za důležité:

 • Omezit silová řešení, nekoncepční kroky a překotné zavádění nových opatření.
 • Vrátit se ke koncepční podobě reformy, vypracovat Národní program vzdělávání, revidovat a aktualizovat rámcové a od nich odvozené školní vzdělávací programy, snažit se získat co nejvíce dat o našem vzdělávacím systému, a to především daleko
  efektivnějšími výběrovými šetřeními namísto plošného testování.

 • Znovu posoudit potřebnost a rizika zaváděného testování v 5. a 9. třídách.
 • Přimět politiky i odborné složky ministerstva věnovat soustředěnou pozornost žákům, kteří nedosahují dobrých výsledků. Právě snaha posunout tyto studenty co neblíže průměru může zlepšit naši pozici v mezinárodních šetřeních i ekonomické soutěži.

7
Přidat komentář

avatar
6 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
  Odebírat komentáře  
nejnovější nejstarší nejlépe hodnocené
Upozorňovat mě na
Zdenek

Bezvýhradně souhlasím, výstižné a úplné. Dodal bych snad jen to, že za největší nebezpečí považuji opouštění demokratických principů řízení a správy vzdělávací soustavy a jejich nahrazování „vůdcovskými“ akty. Proti nim vyhlašuji profesní a občanskou neposlušnost. Za všechny jeden příklad: Budu děti informovat o HIV/AIDS bez ohledu na to, co jedna malá extremistická nátlaková skupina prostřednictvím ministra vnutí do RVP ZV. Působení ministra je už dávno na demisi a na žalobu.

Ondřej Hausenblas

Ano ano, to narušení demokratického postupu uvažování, to bude těžká rána. Co demokratického se nepodařilo v národě zahubit bolševikům, to asi dorazí tyhle za roh mířící praktiky dočasného ministra. Proti korupci se dá bojovat, ale proti nevyzpytatelnému jančení to moc nejde, a za tajtrlíkováním se pak podaří si udělat sítě, které rozdají moc kamarádům. Je to stejná taktika, jakou svým vystupováním uplatňuje ten Bárta, ale taky třeba Rath a koneckonců i zdejší prozatímní prezident.

Veronika

Profesní a občanskou neposlušnost ovšem nelze praktikovat v maturitním ročníku. Jsem odpovědná za své studenty, za jejich znalosti ismů, dovednosti interpretační (cermatovské) a kompetence k řešení neexistujících problémů. Žalobu kvůli výchově k národní hrdosti podpořím. Okamžitě. Z hlediska češtináře, který prošel národním socialistickým školstvím a nacionalistickou Rzounkovou katedrou literatury je něco takové NEMYSLITELNÝ KROK ZPĚT. Považuji to za nedemokratické, nemravné a nezodpovědné. Už tu žalobu někdo podal? Veronika Valíková

Veronika

….katedrou literatury, je něco takového…

To mám z těch blbejch testů. vv

Lubomir Moudry
Lubomir Moudry

Souhlasím s žalobou na ministra a s jeho okamžitým odvoláním. Stejně tak požaduji odvolání všech ministrů a zavedení plošného testovacího systému všech státních úředníků každých 12 měsíců a na základě toho buď zachování ve funkci nebo nemilosrdné vyhození od koryta. Předmětem testu bude prachsprostá analýza přínosů daného úředníka.

Martin Novy
Martin Novy

Já vám řeknu kam školství vede, leda tak do prd*le. Beru to z pohledu studenta jako teď a taky do budoucna. Tam ti papaláši, co si hoví nahoře, nepotřebují vzdělané lidi a proto to tak i vypadá… nepotřebují, abychom udělali maturitu všichni, k čemu jim to bude? Ten nesnesitelný tlak a stres kolem nás v životě a teď ještě ve škole se nedá zvládnout. Pak se od toho vyvíjí i nemoci, a nepočítám do toho jen studenty, ale všechny lidi. Podle mě střední škola je to nejhorší co může být. Dříve to bývalo úplně jinak, tedy aspoň si myslím. Byla… Více »

Romana Howe

výborné postřehy, smutné! O to smutnější, že diskuze je podle data stará, ale podle aktuálnosti nová, současná.

Je to hrůza, co s tím?