PODPORA DĚTÍ S PROBLÉMY V CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

Workshop se bude věnovat přístupům k žákům s náročným chováním v práci učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Jaké jsou příčiny tohoto chování? Jaké jsou účinné mechanismy pro zvládání silných emočních projevů v chování žáků? Jak můžeme žáky s problémy v chování ve škole nejlépe podpořit? Jaké jsou efektivní metody a techniky snižování četnosti projevů náročného chování žáků?

Lars Halaas Lyster vystudoval psychologii na Univerzitě v Lundu. Pracoval v nemocnicích, školách i jako armádní psycholog. Dnes působí ve státem zřízené organizaci RVTS, která se věnuje podpoře obětí násilí, práci s traumatem a prevenci sebevražd (RVTS Øst). Jeho hlavní specializací je pomoc dětem a dospívajícím s komplexním traumatem a poruchami chování.