Maturitní písemka je špinavý faul na studenty

Publikujeme komentář z Mladé fronty Dnes, který vysvětluje zapeklitou situaci s hodnocením maturitních písemek a za hlavního viníka zmatků označuje Cermat. Jeho pracovníci nastavili systém zpětných vazeb tak, že znemožňuje studentům, jejichž písemka byla shledána nedostatečnou, rychle a jasně zjistit, co jejich textu anonymní hodnotitel přesně vytýká. Na konci článku najdete drobnou textovou změnu oproti tištěné verzi a omluvu hodnotitelům písemných prací.

 

Od druhého ročníku státních maturit si její zastánci i odpůrci slibovali stabilizaci, větší profesionalitu a předvídatelnost, celkové uklidnění poměrů. Realita? Další chybné úlohy, odhalení, že testy ve skutečnosti nikdo jako celek nevyzkoušel, takže těžší matematický test se nedal ve vyměřeném čase téměř zvládnout. Další demotivace už tak velmi rezervovaných studentů k tomu, aby si vybrali i příští rok těžší maturitní úroveň. A především neochota CERMATu chyby reflektovat a diskutovat o nich.

Poslední dějství začalo minulý týden chaosem okolo opravování maturitních slohů z češtiny a cizích jazyků. Je to nejostudnější část celé letošní zkoušky. CERMAT nastražil bezvýchodnou a právně neobhajitelnou past na studenty a jejich rodiče.

 

Hodnocení z centra

Letos poprvé neopravovali maturitní slohy učitelé na školách. CERMAT vyškolil osm set hodnotitelů. Každá škola písemky žáků naskenovala a poslala je do centra. To je rozdělilo hodnotitelům, na jednoho vycházely necelé dvě stovky prací. Škola pak dostala po měsíci zpět protokol, kde je například u písemky z češtiny hodnocení rozděleno na šest podkategorií, v každé lze získat pět bodů, nejvíce tedy třicet.

Jako hlavní problém se ukazuje, že fyzicky neexistuje „opravená písemka“, tedy list papíru s textem, opravenými místy a připsaným hodnocením. Prostě proto, že většina hodnotitelů si text jen přečetla a vyplnila protokol. Nedá se tedy zpětně dohledat, co bodovým hodnocením přesně mysleli a co konkrétně písemné práci vytýkali.

Pokud je tedy student nespokojený s hodnocením, má k dispozici jen onen protokol, kde je třeba v položce Koheze textu nebo Rozsah mluvnických prostředků připsána trojka, ale nedozví se, co přesně je mu vytýkáno. Některé školy navíc odmítají studentům vydat i neopravenou písemku ze svého archivu. Údaje z protokolu s názvem Záznam o hodnocení písemné práce si mohou jen poníženě opsat z obrazovky počítače ve školní kanceláři. Protokol sice obsahuje i rubriku Komentář, ale ta je obvykle prázdná, nebo obsahuje například tyto zápisy, cituji: „aaa, N, OK, Squěle, Banální, V textu se vyskytují četné chyby v mluvnic. a lexikál. pros.“

 

Rozhodnutí je nepřezkoumatelné

A teď si představte, že na základě takového hodnocení, často bez původní písemky v ruce, máte podat do osmi dnů kvalifikované odvolání. Poslední týden na telefon EDUinu volají studenti, kteří mají ve všech ostatních položkách maturity včetně didaktických testů vynikající výsledky, ale přišlo jim vyrozumění, že písemku hodnotitel shledal nezpůsobilou. Proč, to obvykle neví a ani se to nedozví. S hodnotitelem se nijak spojit nelze. Neodmaturovali a u zkoušek na vysokou je čeká zásadní problém. Pokud se odvolají, rozhodne pracovník krajského úřadu, který bude mít k dispozici ty samé podklady a logicky nulovou kvalifikaci k posuzování textů. Rozhodnutí tedy bude čistě formální, velmi pravděpodobně v jejich neprospěch. Past, z níž se nedá uniknout. Aby bylo jasno, nepolemizuji s podstatou hodnocení, ale s faktem, že je nepřezkoumatelné. To jasně odporuje zákonu.

O budoucí podobě maturity můžeme dál diskutovat. Ale je třeba znemožnit CERMATu , který z fušerství a neznalosti fauluje studenty, aby dál škodil. O tom snad už žádná pochybnost není.

 

P.S. Ona tučně označená věta v původním textu zněla: Ale je třeba znemožnit těm, kteří z fušerství a neznalosti faulují studenty, aby dál škodili. To v kontextu celého článku může působit jako výtka hodnotitelům písemných prací. Tak to nebylo míněno, výtka směřuje jednoznačně k CERMATu. Hodnotitelům a hodnotitelkám, kteří si ji vztáhli na sebe, se omlouvám a jedné z nich, která mě na chybu upozornila, tímto děkuji.
 

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
17 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
ver.valikova
ver.valikova
10 years ago

Oni nejenže nedávají opravené slohy.

Studenti nedostávají ani ofocené originály ze škol. Učitelé nevědí, zda je mohou vydat k ofocení. Češtináři jiných škol pak nemohou posoudit, jak práce ve skutečnosti vypadá.
Já v tom také nemám jasno.

Může někdo zavolat do CERMATU a položit jasnou otázku – Smí si student ve škole ofotit originál své vlastní slohové práce?

Valíková

PS: Pane Feřteku, nefunguje mi Váš mail. Máte jiný?

Pavel
Pavel
10 years ago

Dokáže si na druhou stranu někdo představit (v řadě případů oprávněné, ale velmi rozhorčené až osobní) reakce žáků a rodičů vůči hodnotitelům? Je třeba odlišit, co dávat „za vinu“ hodnotitelům a co Cermatu. Pokud bych jako student neměl splněná očekávání co se týče výsledku slohu, odvolávám se ihned a body řeším následně. Z diskuzí zde a hlavně jinde vyplývá, že řada škol zanedbala svoji informovanost vůči žákům, ale informace (byť pro žáky i učitele poměrně pozdě) byly na školách k dispozici, takže argumenty (rodičů chápu) žáků, že nerozumí termínům v hodnocení jsou liché – učitelé je měli informovat. Je zajímavé,… Více »

Vlasta Holendová
Vlasta Holendová
10 years ago

Nad výše uvedenými informacemi mi částečně zůstává rozum stát. To, že jsou některé písemky neopraveny a hodnotitel jenom vyplnil protokol, je naprosté porušení všech pravidel, ve kterých jsme byli my učitelé draze vyškoleni. Nevím, kdo měl zajistit hodnotitele, ale zjevně se nedbalo ani na kvalitu ani na kvantitu. Dvě stovky prací na jednoho učitele je nesmysl. Méně odolné to prostě svádí k nedbalosti, navíc nikdo neví, kdo a jak kontroluje úroveň hodnotitelů. Bez zajištění těchto zcela základních podmínek se tato forma maturity neměla vůbec spouštět. Je mi jasné, že se státní maturita neobejde bez nezávislého hodnotitele, ale mohli opravovat všichni… Více »

Josef Krátký
Josef Krátký
10 years ago

Pane Feřteku, odpovězte mi prosím na otázku, čím můžete podložit své tvrzení, že „fyzicky neexistuje „opravená písemka“, tedy list papíru s textem, opravenými místy a připsaným hodnocením. Prostě proto, že většina hodnotitelů si text jen přečetla a vyplnila protokol. Nedá se tedy zpětně dohledat, co bodovým hodnocením přesně mysleli a co konkrétně písemné práci vytýkali.“? Mluvil jste s hodnotiteli? Mluvil jste s někým z Cermatu, kdo je za hodnocení odpovědný? Troufnu si tvrdit, že ne. Kdybyste měl špetku slušnosti a profesní cti v těle, zjistil byste si základní fakta a věděl byste, že všichni hodnotitelé mají za povinnost opravené fyzické… Více »

Lukáš Foldyna
Lukáš Foldyna
10 years ago

Pane Krátký, dovolte obsáhlý citát z rozhovoru s panem Zeleným (celý je k dispozici na http://www.novamaturita.cz): „Proč žáci a školy nemají k dispozici ohodnocené písemné práce? Pravděpodobně myslíte text písemné práce, ve které jsou červenou propiskou vyznačeny chyby. Tak toto skutečně nemají. Jednoduše proto, že nic takového při kriteriálním hodnocení neexistuje. Školy i žáci mají k dispozici tři základní dokumenty: originál písemné práce žáka, tabulku s dílčími body a souhrnnými body za jednotlivá kritéria a podkritéria včetně popisu těchto kritérií a dále tabulku, kde je vysvětleno, co znamená, když v kritériu 3B žák obdrží 4 body. Tyto dokumenty dohromady obsahují… Více »

Pavel
Pavel
10 years ago

Souhlas s vašimi připomínkami, nicméně poznámka, že většina hodnotitelů si text jen přečetla a vyplnila protokol, není snad myšlena vážně.

feřtek
feřtek
10 years ago

Pro paní Valíkovou:

maily: tomas.fertek(zavinac)eduin.cz nebo tfertek(zavinac)gmail.com

Spolehlivě fungují oba.

TF

feřtek
feřtek
10 years ago

Pro pana Krátkého. Myslím, že na to odpověděl už kolega a mnozí další na jiných místech diskuse, takže jen opakuji. Z hlediska studentů opravdu ty písemky fyzicky neexistují. Prostě proto, že oni je nedostanou. Ostatně pan Zelený to tady o kousek výš v citátu říká. S kým jsem mluvil: Mluvil jsem s panem Habáněm, který mi zprostředkoval stanovisko metodiček ČJL, najdete ho tady na stránkách. Z něho vyplývá, že způsoby, jak jednotliví hodnotitelé své hodnocení provedli byla velmi různá, proto Cermat nepočítá s tím, že by opravené písemky rozesílal. Mluvil jsem i s jednou z hodnotitelek, která má písemky opravené… Více »

Josef Krátký
Josef Krátký
10 years ago

Pane Feřteku, není podle Vás podstatný rozdíl mezi absolutním tvrzením, že opravená „práce fyzicky neexistuje“ a „nejsou k dispozici pro kohokoli mimo Cermat“? Tudy po mém soudu vede hranice mezi slušnu žurnalistikou a bulvárem. A Vy tuto hranici překračujete, bohužel směrem k bulváru. Napsat – opět jako absolutní tvrzení – že „většina hodnotitelů si text jen přečetla a vyplnila protokol“ hraničí s hulvátstvím znevažujícím jejich práci. Je ovšem také možné, že nejste schopen s dodanými informacemi relevantně pracovat. Nevím. Chcete-li psát objektivně, domluvte si schůzku s metodičkami a své pochyby a nejasnosti řešte s nimi – budete přímo u zdroje.… Více »

feřtek
feřtek
10 years ago

K tomu humbuku a zviditelňování. Tady vám kopíruji jeden mail, který jsem měl ráno v poště. Co mě opravdu štve na Cermatu a některých hodnotitelích, že pravděpodobně vůbec nechápou, co způsobují. A tváří se, že se přece nic neděje, studenti se odvolají a krajský úřad případně změní hodnocení. Že to tak prosté není, mi denně vysvětluje tak deset naštvaných rodičů. K té metodice oprav něco napíšu až odpoledne. Dobrý večer, Chtěla bych vám poděkovat za váš postoj k písemné části maturitní zkoušky z češtiny. Hodnocení slohu je naprosto nepochopitelné a studenty poškozující. Dcera je letošní maturantkou na gymnáziu Na Zatlance… Více »

Oldřich Botlík
10 years ago

Pane Krátký, zjišťuji, že máte o průběhu hodnocení písemných prací velmi podrobné informace. Zřejmě tedy nějak „patříte k Cermatu“: jste sám hodnotitelem, nebo jste (některé) hodnotitele vedl, podílel jste se na přípravě metodiky hodnocení ap. Pokud tomu tak je, rozumím i tomu, proč obhajujete situaci, nad níž se jiní diskutující pozastavují a pokládají ji za neobhajitelnou. Včetně mě. Aby nedošlo k nedorozumění: to, že „patříte k Cermatu“, nijak mi to nevadí. Trochu mi vadí, že jste s tím nepřišel sám. V jiné diskusi na stránkách EDUin, kde jsem se Vás na to zeptal, jste se odmlčel. Myslím, že diskutovat o… Více »

Josef Krátký
Josef Krátký
10 years ago

Pane Botlíku, pakliže jsem nezareagoval, omlouvám se, nezvládám se vracet ke každé diskusi. Vězte tedy, že nepatřím k Cermat týmu, jen znám velmi dobře někoho, kdo je jeho součástí. Jsem češtinář, takže jsem o dané problematice podrobně informován. Pokud vím, žádný pokus typu, který popisujete, neproběhl. Myslím, že nebyl nutný, protože hodnotitelé při přípravě i při certifikaci hodnotili totožné práce. I úspěšnost jejich certifikace se odvíjela od míry dosažené shody. Kolik procent činila, nevím. Nicméně pokusím se uvažovat logicky – kritéria hodnocení jsou de facto stejná jako loni, avšak radikálně poklesl počet hodnotitelů. Nutně tedy musela narůst míra objektivity hodnocení,… Více »

feřtek
feřtek
10 years ago

Dodatek pro pana Krátkého: Ten podstatný rozdíl mezi těmi dříve a nyní opravovanými písemkami je přece v tom, že dřív jste to mohl s tím hodnotitelem konzultovat, dnes ne. Nejenže ho neznáte, ale písemka v čase, který máte na odvolání, pro vás není dostupná, podle vyjádření Cermatu pro vás není dostupná vůbec. A protokol pro studenty a jejich rodiče prostě není dostatečný podklad. Je těžké posoudit, jestli ty výhrady hodnotitele jsou oprávněné, když znáte jen ta čísla. Asi i proto je těch stížností letos tolik. Protože se odvolává každý, kdo má pocit, že mu bylo ukřivděno, nemá dost informací k… Více »

Oldřich Botlík
10 years ago

Pane Krátký, děkuji Vám za vysvětlení. Pokud jde o profesionální čest a pověst pánů dr. Kostečky a dr. Soukala, myslím si skutečně, že spoluprací s Cermatem riskují její ztrátu – pokud už k tomu nedošlo. Vysvětlím proč. V polemice o loňském testu základní úrovně se VŠICHNI diskutující včetně obou zmíněných pánů shodli na závadnosti dvou úloh, ale paní Mgr. Müzbergerová ji popřela způsobem, který vzbuzuje obavy, zda by stejný test vůbec úspěšně složila. Cermat poté smetl pod stůl i žádosti maturantů o přezkum, které poukazovaly mj. na závadnost těchto dvou úloh. Mgr. Müzbergerová je dnes v Cermatu ředitelkou sekce evaluačních… Více »

Jiří Strnad
Jiří Strnad
10 years ago

Dobrý večer,
otevřený dopis Petru Fialovi, Ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy – najdete na právě spuštěném studentském webu
http://www.maturita2012sloh.cz
Pište názory, postřehy, příběhy. Čím více nás bude, tím lépe nejen pro nás.

Jan Zdeněk
Jan Zdeněk
10 years ago

nějak se pozapomnělo na ten prů…, že na jedné škole v jedné třídě žáci napsali JEDNU slohovku, resp. jeden napsal a ostatní opráskli. To není zajímavé, pane Feřteku?

Dagmar Daňková
Dagmar Daňková
10 years ago

Troufám si tvrdit, pane Zdeňku, že kdyby se slohová práce psala postaru – žáci by věděli, že jejich výtvory bude opravovat jejich češtinář a výsledky budu znát ještě před ústní zkouškou – nedovolili by si takhle podvádět. Přesně k tomuhle totiž svádí ta anonymita centrálního hodnocení.
A upřímně – hloupí adolescenti podváděli, ovšem je to skutečně stejná kategorie průšvihu jako fakt, že jsou každoročně oknem vyhazovány stovky milionů za projekt s více než pochybnými výsledky?