Zajímá vás, jak budou testovány vaše děti na ZŠ? Právě probíhá veřejná diskuse.

Ministr Dobeš prosadil myšlenku testování žáků základních škol po 5. a 9. třídách. První pilotní testování by mělo proběhnout již v říjnu příštího školního roku. Diskuse o jeho podobě probíhá do 17. února na stránkách Metodického portálu – ZDE.

MŠMT uveřejnilo tento týden ukázky z připravovaných standardů, podle kterých bude testování probíhat. Standardy mají podle MŠMT postihnout minimální znalosti a dovednosti, které má získat každé dítě, a vypadají tak, že konkretizují tzv. očekávané výstupy z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Každá položka standardu obsahuje ukázkové úlohy, kterými by se v budoucnu testování mělo realizovat. Testování by mělo probíhat online na počítačích.

Uveřejněny jsou ukázky z českého jazyka a literatury, matematiky, anglického jazyka a z několika dalších oborů, které vytvoří tzv. test všeobecných znalostí. Ke každému oboru, i ke smyslu a pojetí standardů je otevřena veřejná diskuse, která potrvá do 17. února. Zdá se, že to bude jediná šance, kterou MŠMT poskytne, aby zjistilo názory veřejnosti (narozdíl od praxe v zahraničí, kde se k podobným materiálům konají různé propagační, osvětové a diskusní akce po mnohem delší dobu). I proto bychom měli my všichni, kdo máme děti na základních školách, nebo se na školu s dětmi chystáme, zbystřit a zajímat se o to, co je čeká.

Do diskuse vstoupíte TUDY. (Dále pokračujte kliknutím na téma, které vás zajímá, reakci vložíte jednoduše kliknutím na ikonu „odpovědět“.)