Výsledky ceny Eduína 2014

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání

PhDr. Jana Nováčková, CSc. – Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání

Cena odborné poroty

 1. místo Hejného metoda výuky matematiky (prof. Milan Hejný a H-mat)
  http://www.h-mat.cz/
 2. místo Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby (Nová škola)
  http://ctenarskekluby.cz/kdo-jsme/nas-tym/
 3. místo Mapy učebního pokroku (Scio)
  http://mup.scio.cz

Cena veřejnosti

 1. místo 726 hlasů Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby (Nová škola)
  http://ctenarskekluby.cz/kdo-jsme/nas-tym/
 2. místo 674 hlasů Hejného metoda výuky matematiky (prof. Milan Hejný a H-mat)
  http://www.h-mat.cz/
 3. místo 610 hlasů Audiovizuální vzdělávací portál jsns.cz (Člověk v tísni)
  http://www.jsns.cz
Celkem bylo v hlasování uděleno 3757 hlasů.
Fotky ze slavnostního předávání