Přinášíme know how od organizace, která má zřizovatele škol jako jednu ze svých hlavních cílových skupin a která se dlouhodobě zabývá vzdělávací politikou a mapuje aktivity na tomto poli v ČR i v zahraničí.

Podporujeme a spoluvytváříme společenství pro obce a města, které vidí vzdělávání jako klíčový prvek rozvoje svěřeného území. Připravujeme metodické materiály určené k inspiraci a pomoci samosprávám s progresivnějším řízením školství na svém území. Připomínkujeme a konzultujeme dlouhodobé záměry a strategie rozvoje vzdělávání. Pořádáme výroční konference zaměřené na potřeby zřizovatelů škol.

Otevřít Chartu Klubu zřizovatelů
Klub zrizovatelu pic

Proč se obcím a městům vyplatí věnovat vzdělávání pozornost?

Vzdělávání patří ke klíčovým službám, které stát prostřednictvím samospráv poskytuje svým občanům.

1) Efektivnější využití kapacit

Kvalitně definovaná role vzdělávacích institucí vede k efektivnějšímu využití personálních i materiálních kapacit, a tudíž i veřejných financí.

2) Lokální podpora mladých

Vzdělávání zaměřené na dovednosti důležité pro život vede k rozvíjení samostatnosti a podnikavost mladých lidí. A mladí lidé se tak více zapojí do života v obci či městě, a posílí se tím jejich lokální patriotismus. Posílí se důvěra v to, že život v obci má perspektivu; dobré vzdělávací příležitosti pro děti zvrátí trend odlivu mladých lidí a posílí jejich motivaci se po studiích vracet domů.

3) Kvalitní spádové školy

Díky dobré spádové škole zanikne důvod pro účelové přehlašování trvalého bydliště ve snaze zajistit dětem vzdělání jinde; aktivní rodiče budou méně usilovat o založení vlastní školy či domácí vzdělávání.

+ EDUinfo servis

Elektronický občasník na míru přímo zřizovatelům škol.

Důležité informace z oblasti vzdělávací politiky, trendů školství a řízení vzdělávacího procesu na úrovni samospráv.

Pro členy přístup do úložiště dokumentů KZ (archiv zpravodajů, metodické materiály, analýzy,
vzory dokumentů apod.)

+ EDUakademie pro zřizovatele

Odborná edukace zástupců samospráv, kteří chtějí znát trendy a vývoj ve vzdělávání.

Semináře na témata, která zohledňují aktuální potřeby členů. Individuální přístup v malé skupince, expertní vstupy a diskuze mezi účastníky o řešení konkrétních problémů z každodenní praxe zřizovatelů.

+ EDUkonference „Lepší škola“ pro zřizovatele

Výroční konference zaměřená na potřeby zřizovatelů škol.

+ Metodická pomoc

Postupně budeme v zabezpečené sekci webu přidávat metodické materiály určené k inspiraci a pomoci samosprávám s progresivnějším řízením školství na svém území.

+ Služby pro kraje

Samostatně bychom nad rámec Klubu zřizovatelů chtěli pomáhat krajským radním pro školství v jejich agendě zahrnující navíc i střední školství. Nabízíme připomínkování a konzultace dlouhodobých záměrů a strategií rozvoje vzdělávání.

Klub Zřizovatelů vedou
IMG_9598 (1)

Tomáš Drozd

projektový manařer Klubu zřizovatelů

zena-436×436-c-default

Jana Knéřová

projektová manařerka Klubu zřizovatelů

Miroslav Hřebecký

Miroslav Hřebecký

programový ředitel EDUinu

Vzdelavání především_2022_komunalni-politici pdf
Aspen institut: „Topit a svítit dávno nestačí“ pdf

Účast na akcích a podíl na činnosti KZ nejsou povinné, každý má právo se účastnit dle svých možností a zájmu.
Klub zřizovatelů je v období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024 financován z programu Active Citizen Fund v rámci projektu Lepší školy v obcích a městech.