Klub zřizovatelů

NOVINKA: Klub zřizovatelů je od listopadu 2021 zdarma. Jedinou podmínkou ke vstupu je pro zřizovatele školy souhlas s Chartou Klubu zřizovatelů.

Co a k čemu je Klub zřizovatelů?

Odborná podpora a budování společenství pro obce a města, které vidí vzdělávání jako klíčový prvek rozvoje svěřeného území.

Proč se obcím a městům vyplatí věnovat vzdělávání pozornost:

 • Vzdělávání patří ke klíčovým službám, které stát skrze samosprávy poskytuje  svým občanům.
 • Kvalitně definovaná role vzdělávacích institucí vede k efektivnějšímu využití personálních i materiálních kapacit a tudíž i veřejných financí.
 • Vzdělávání zaměřené na dovednosti důležité pro život vede k rozvíjení samostatnosti a podnikavost mladých lidí.
 • Mladí lidé se více zapojí do života v obci či městě, a posílí se tím jejich lokální patriotismus.
 • Posílí se důvěra v to, že život v obci má perspektivu; dobré vzdělávací příležitosti pro děti zvrátí trend odlivu mladých lidí a posílí jejich motivaci se po studiích vracet domů.
 • Díky dobré spádové škole zanikne důvod pro účelové přehlašování trvalého bydliště ve snaze zajistit dětem vzdělání jinde; aktivní rodiče budou méně usilovat o založení vlastní školy či domácí vzdělávání.

Co Klub zřizovatelů přináší:

 • Know how od organizace, která má zřizovatele škol jako jednu ze svých hlavních cílových skupin a která se dlouhodobě zabývá vzdělávací politikou a mapuje aktivity na tomto poli v ČR i v zahraničí.
 • Propojení s ostatními obcemi a městy, které přistupují ke vzdělávání aktivně.
 • Příklady dobré praxe i zkušenosti se slepými uličkami.
 • Tipy k pedagogickému vedení škol, které dnes fungují do značné míry autonomně a mohou se spolehnout na velmi omezenou centrální vzdělávací politiku státu.
 • Možnost vyhledání partnera, který již řešil podobnou situaci.

 

Co nabízíme

EDUinfo servis

Elektronický občasník na míru přímo zřizovatelům škol.

Důležité informace z oblasti vzdělávací politiky, trendů školství a řízení vzdělávacího procesu na úrovni samospráv.

Pro členy přístup do úložiště dokumentů KZ (archiv zpravodajů, metodické materiály, analýzy,
vzory dokumentů apod.)

EDUakademie pro zřizovatele

Odborná edukace zástupců samospráv, kteří chtějí znát trendy a vývoj ve vzdělávání.

Semináře na témata, která zohledňují aktuální potřeby členů. Individuální přístup v malé skupince, expertní vstupy a  diskuze mezi účastníky o řešení konkrétních problémů z každodenní praxe zřizovatelů.

EDUkonference pro zřizovatele

Výroční konference zaměřená na potřeby zřizovatelů škol.

Metodická pomoc

Postupně budeme v zabezpečené sekci webu přidávat metodické materiály určené k inspiraci a pomoci samosprávám s progresivnějším řízením školství na svém území.

Sekce pro kraje

Samostatně bychom nad rámec Klubu zřizovatelů chtěli pomáhat krajským radním pro školství v jejich agendě zahrnující navíc i střední školství. Nabízíme připomínkování a konzultace dlouhodobých záměrů a strategií rozvoje vzdělávání.

Účast na akcích a podíl na činnosti KZ nejsou povinné, každý má právo se účastnit dle svých
možností a zájmu.

Kontakt pro další informace:

Tomáš Drozd, manažer Klubu zřizovatelů

E-mail: tomas.drozd@eduin.cz

Tel. 775 593 966

Klub zřizovatelů je v období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024 financován z programu Active Citizen Fund v rámci projektu Lepší školy v obcích a městech.