Podporujeme a spoluvytváříme společenství pro obce a města, které vidí vzdělávání jako klíčový prvek rozvoje svěřeného území.

Otevřít Chartu Klubu zřizovatelů
Klub zřizovatelů

Proč se stát členem Klubu zřizovatelů?

  • Zdarma získáte know how od organizace, která má zřizovatele škol jako jednu ze svých hlavních cílových skupin.
  • Propojíte se s obcemi a městy, které přistupují ke vzdělávání aktivně.
  • Nabídneme vám osvědčené tipy k pedagogickému vedení škol, důležité pro efektivní fungování v našem do značné míry autonomním a decentralizovaném systému.

Jedinou podmínkou jinak bezplatného členství je deklarovat souhlas s Chartou Klubu zřizovatelů.

Chci se stát členem Klubu zřizovatelů
Dialog zřizovatelů škol

Průvodce pro zřizovatele škol
Publikace je určena především starostům a zastupitelům obcí a měst. Ve třinácti kapitolách vás provede spletí předpisů, povinností, se kterými si musíte poradit. Nabízí praktické příklady návrhů nebo řešení, které se v různých obcích či městech osvěčily.
Průvodce je pověstnou „kápézetkou”, po které sáhnete ve chvíli, kdy se potřebujete v nějakém tématu školské agendy rychle zorientovat.

Potřebujeme vaší zpětnou vazbu. Chybí vám v KPZ nějaké důležité téma nebo kapitola? Co jste ocenili? Pomozte nám průvodce zdokonalit, na jaro 2024 chystáme jeho vylepšenou verzi. Pro vás to bude pár minut zamyšlení, pro EDUin velká pomoc.

Dotazník zpětné vazby
KáPéZetka

Aktivity Klubu zřizovatelů

Celostátní setkání zřizovatelů pořádáme dvakrát ročně.

  • Podzimní větší varianta nabízí průlet tématy, která aktuálně hýbou českým vzdělávacím prostředím, prostřednictvím vystoupení zástupců všech pater vzdělávacího systému.
  • Na jaře pořádáme menší, tematicky úžeji zaměřenou jarní konferenci.

Konference Lepší škola nemají pouze edukační charakter, ale především nabízejí skvělou příležitost k setkávání zřizovatelů, navazování nových profesních kontaktů a vzájemnému sdílení dobré praxe.

Podívejte se na záznamy minulých ročníků konference

Infoservis

Vydáváme čtvrtletník Zpravodaj klubu zřizovatelů, který přináší aktuální informace na poli zřizovatelství. Najdete v něm přehled legislativy, aktuální témata, výstupy studií, tipy na nadcházející akce Klubu zřizovatelů a odkazy na relevantní články z médií.

K dispozici je našim členům sdílené úložiště, na kterém najdou metodické a odborné materiály pro zřizovatelskou praxi, databáze odborníků, a archiv dosud vydaných čísel Zpravodaje.

EDUAKADEMIE

  • Jednodenní vzdělávací setkání věnující se tématům, se kterými se zřizovatelé běžně potýkají, ale často chybí znalost jednotných postupů či dobré praxe.
  • Program připravujeme ve spolupráci s odborníky na danou problematiku, kteří následně účastníky setkáním provedou.
  • Témata vybíráme na základě potřeb zřizovatelů a v minulosti jsme se již věnovali tématům hodnocení a odměňování ředitelů a stavbě či rekonstrukci školní budovy.
EDUakademie
Potřebám členů Klubu zřizovatelů se věnuje náš realizační tým, na který se můžete obracet nejen v otázce členství v Klubu, ale i v případě, že potřebujete nasměrovat při řešení konkrétní problematiky a nevíte, kde začít.
IMG_9598 (1)

Tomáš Drozd

projektový manažer Klubu zřizovatelů

IMG_2151

Jana Kneřová

projektová manažerka Klubu zřizovatelů

Miroslav Hřebecký

Miroslav Hřebecký

programový ředitel EDUinu

Průvodce pro zřizovatele škol pdf
Vzdělávání především 2022 (komunální politici) pdf
Desatero úspěšného konkurzu (2022) pdf

Klub zřizovatelů je v období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024 financován z programu Active Citizen Fund v rámci projektu Lepší školy v obcích a městech, jehož cílem je zvýšit informovanost klíčových zástupců samospráv o tom, jak mohou modernizovat a podporovat své školy v rozvoji a zvýšit počet členů v Klubu zřizovatelů.

In the period 1/4/2022 – 31/3/2024, the Founders‘ club is financed by the Active Citizen Fund program within the Better Schools in Municipalities and Cities project, the aim of which is to increase the awareness of key representatives of local governments about how they can modernize and support their schools in development and increase the number of members in the Founders‘ Club.

Současný Klub zřizovatelů navazuje na předchozí aktivity EDUinu pod značkou Mestavzdelavani.cz.

Měníme školy s odvahou