Píšeme a mluvíme o trendech současného vzdělávání, analyzujeme a komentujeme vzdělávací politiku.

Popularizujeme výsledky výzkumů, studií a analýz. Objevujeme a oceňujeme inspirativní učitele. Vysvětlujeme podstatu změn, které náš vzdělávací systém potřebuje.

Systematicky medializujeme témata vzdělávání (formálního i neformálního).

Usnadňujeme komunikaci mezi médii a odbornou veřejností (mediální servis a publikační činnost).

Iniciujeme celospolečenské diskuse o otázkách efektivity a kvality vzdělávání (ceny EDUína a Global Teacher Prize CZ).

Informujeme o tom, jak se učíme a vzděláváme (tiskový servis, mediální vystupování, EDUzín.cz).

Články na eduin.cz
Programový ředitel EDUinu

Síťujeme odborníky a další zájemce o vzdělávání (konference, Klub zřizovatelů).

Popularizujeme závěry výzkumů, studií a analýz (datová žurnalistika, Audit vzdělávání).

Participujeme a kooperujeme s decizní sférou (na národní i regionální úrovni).

Spolupodílíme se na modelu regionální podpory vzdělávání (partnerství s Nadačním fondem Eduzměna).

IMG_8912