Kontakty pro média

Miroslav Hřebecký

Věnuje se vzdělávací politice a jejímu vlivu na školní praxi. Díky svým dlouholetých zkušenostem učitele a ředitele školy může pomoci s orientací v tématech, která se týkají každodenního školního života. Věnuje se vztahu mezi školou a rodinou a komunikaci školy s rodiči, problematice víceletých gymnázií a obecně systému základního a středoškolského vzdělávání (a vizím pro jeho reformu) nebo propojování formálního a neformálního vzdělávání. Je zakladatelem Klubu zřizovatelů a zabývá se kompetencemi zřizovatelů ve školství. Aktuálně je jeho silným tématem tzv. střední článek, jehož zavedení je jednou z priorit Strategie 2030+.

E-mail: miroslav.hrebecky@eduin.cz 

Telefon: 777 230 849

 

Václav Trojan

Má dvě desetiletí zkušeností jako zřizovatel a ředitel školy, skoro deset let vedl Centrum školského managementu na Pedagogické fakultě UK, kde pod jeho vedením vznikl koncept ředitelského vzdělávání pro ČR. Jeho tématy jsou celoživotní podpora, rozvoj a vzdělávání ředitelů škol a ostatních vedoucích pedagogických pracovníků, pedagogické vedení, řízení změny ve školství, vzdělávací politika nebo profese učitele.

E-mail: vaclav.trojan@eduin.cz 

Telefon: 725 362 084

 

Bob Kartous

Leader auditu vzdělávací politiky, jeho tématem je vize a budoucnost vzdělávání nebo problematika soukromého školství.

E-mail: bob.kartous@eduin.cz 

Telefon: 607 727 370

 

Karel Gargulák

Vedle práce v EDUinu studuje doktorský program veřejná a sociální politika se zaměřením na vzdělávací politiku na UK v Praze, působil ve státní správě (třeba na MŠMT). V EDUinu se zabývá vzdělávací politikou, školskou legislativou, financováním školství, problematikou vzdělávání a další profesní podpory učitelů nebo odborným vzděláváním. Aktuálně odpoví například na otázky týkající se maturit nebo změn v zákoně o pedagogických pracovnících.

E-mail: karel.gargulak@eduin.cz 

Telefon: 737 586 923

 

Štěpán Kment

Dokončuje Education Studies na University College London, specializuje na se sociologii, vzdělávací politiku a nerovnosti ve vzdělávání. Vedle toho rád odpoví na otázky týkající se revize kurikula (RVP), maturit, výuky zejména na středních školách nebo vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem.

E-mail: stepan.kment@eduin.cz 

 

Jiří Münich

Náš datový analytik, vystudoval v Amsterodamu psychologii se zaměřením na metodologii a statistiku, v EDUinu dává data o českém školství do nových souvislostí. Aktuálně se zabývá například maturitním testováním.

E-mail: jiri.munich@eduin.cz 

Telefon: 732 588 513

 

Radka Hrdinová

Tisková mluvčí EDUin, zprostředkuje odpověď na vaši otázku, nebo najde člověka, který ji zná.

E-mail: radka.hrdinova@eduin.cz 

Telefon: 603 177 791