Kontakty pro média

Miroslav Hřebecký

Věnuje se vzdělávací politice a jejímu vlivu na školní praxi. Díky svým dlouholetých zkušenostem učitele a ředitele školy může pomoci s orientací v tématech, která se týkají každodenního školního života. Věnuje se vztahu mezi školou a rodinou a komunikaci školy s rodiči, problematice víceletých gymnázií a obecně systému základního a středoškolského vzdělávání (a vizím pro jeho reformu) nebo propojování formálního a neformálního vzdělávání. Je zakladatelem Klubu zřizovatelů a zabývá se kompetencemi zřizovatelů ve školství. Aktuálně je jeho silným tématem tzv. střední článek, jehož zavedení je jednou z priorit Strategie 2030+.

E-mail: miroslav.hrebecky@eduin.cz 

Telefon: 777 230 849

 

Jan Zeman

Vystudoval pedagogiku na Filozofické fakultě UK. Věnuje se analytice vzdělávací politiky a témat, která zrovna rezonují odbornou nebo veřejnou debatou. Zajímají ho řešení problémů mladých studentů (tvorba webu jakouvysokou.cz) a také snahy o zlepšení vzdělávání budoucích učitelů, kterým pomáhá jako produkční pro organizaci Otevřeno.

E-mail: jan.zeman@eduin.cz 

Telefon: +420 605 404 273

 

Kateřina Lánská

Věnuje se problematice předškolního vzdělávání a nerovnostem ve vzdělávacím systému. V letech 2014 – 2021 pracovala současně v Sociálních a vzdělávacích programech Člověka v tísni.

E-mail: katerina.lanska@eduin.cz 

Telefon: +420 775 632 033

 

Hana Matoušů

Organizuje a koordinuje cenu pro inspirativní učitele Global Teacher Prize CZ a cenu za inovace ve vzdělávání EDUína. Spolupracuje s učitelskou komunitou, má přehled o aktuálních trendech mezi inovativními učiteli.

E-mail: hana.matousu@eduin.cz 

Telefon: +420 604 744 201

 

Pavla Lioliasová

Tisková mluvčí EDUin, zprostředkuje odpověď na vaši otázku nebo najde člověka, který ji zná.

E-mail: pavla.lioliasova@eduin.cz 

Telefon: 725 511 663