Kontakty pro média

IMG_5091 (1)

Pavla Lioliasová

tisková mluvčí a vedoucí mediální sekce

Tisková mluvčí EDUin, zprostředkuje odpověď na vaši otázku nebo najde člověka, který ji zná.

Miroslav Hřebecký

Miroslav Hřebecký

programový ředitel

Věnuje se vzdělávací politice a jejímu vlivu na školní praxi. Díky svým dlouholetých zkušenostem učitele a ředitele školy může pomoci s orientací v tématech, která se týkají každodenního školního života. Věnuje se vztahu mezi školou a rodinou a komunikaci školy s rodiči, problematice víceletých gymnázií a obecně systému základního a středoškolského vzdělávání (a vizím pro jeho reformu) nebo propojování formálního a neformálního vzdělávání. Je zakladatelem Klubu zřizovatelů a zabývá se kompetencemi zřizovatelů ve školství. Aktuálně je jeho silným tématem tzv. střední článek, jehož zavedení je jednou z priorit Strategie 2030+.

IMG_7433 (1)

Lucie Slejšková

analytička a editorka Auditu vzdělávací politiky ČR

Věnuje se revizi Rámcových vzdělávacích programů a implementaci kurikulární reformy. Sleduje problematiku regionálního školství.

IMG_5756_11

Kateřina Lánská

analytička a editorka webu eduin.cz

Věnuje se problematice předškolního vzdělávání a nerovnostem ve vzdělávacím systému. V letech 2014 – 2021 pracovala současně v Sociálních a vzdělávacích programech Člověka v tísni.

IMG_5479 (2)

Nikola Šrámková

analytička EDUin

Sleduje aktuality ve školství, věnuje se práci s daty a metaanalýzám dostupných výsledků šetření.

IMG_4524 (1)

Hana Matoušů

manažerka cen Global Teacher Prize CZ a EDUína

Organizuje a koordinuje cenu pro inspirativní učitele Global Teacher Prize CZ a cenu za inovace ve vzdělávání EDUína. Spolupracuje s učitelskou komunitou, má přehled o aktuálních trendech mezi inovativními učiteli.

Zůstaňte v kontaktu s EDUin kdykoliv a kdekoliv

Informační servis o vzdělávání na sociálních sítích