EDUin vznikl v roce 2010, kdy bylo s fungováním vzdělávacího systému spokojeno 74 % české veřejnosti. Tradiční pojetí škol sice od té doby ztratilo a ztrácí své obhájce, ale ve srovnání se zeměmi, které inspirují svět jako např. Finsko, máme stále velký kus cesty před sebou.

Historie EDUinu
kapesni_nuz-02

Zakladatelé EDUinu

Aktuální zakládací smlouva EDUinu

  • Livesport s.r.o. (IČ 27433722, od ledna 2020)
  • Zdeněk Slejška
  • Lucie Slejšková
  • Tomáš Feřtek (od srpna 2010 do ledna 2020)

Členové správní a dozorčí rady

Správní rada

Tomáš Feřtek

Jana Churáčková

Lenka Prchalová

Petr Vavrik

Martin Veselovský

Jana Vohralíková

 

Dozorčí rada

Pavlína Maierová

Eva Frankotová

Věra Vosecká

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok  2021

Výroční zpráva za rok  2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok  2018

Výroční zpráva za rok  2017

Výroční zpráva za rok  2016

Výroční zpráva za rok  2015

Výroční zpráva za rok  2014

Výroční zpráva za rok  2013

Výroční zpráva za rok  2012

Výroční zpráva za rok  2011

EDUin dlouhodobě upozorňuje na slabiny a navrhuje řešení pro české vzdělávání.

Posláním společnosti EDUin je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

Proč EDUin
prijimaci_zkousky-02

EDUin se do velké míry se shoduje se závěry vládní Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, schválené v roce 2020 a podporuje její implementaci.

Strategie vzdělávací politiky ČR

Naší vizí je kvalitní a smysluplné vzdělání pro každého, a tak dlouhodobě a systematicky popularizujeme téma vzdělávání + usnadňujeme komunikaci mezi médii a odbornou veřejností + síťujeme odborníky a další zájemce o téma vzdělávání + popularizujeme závěry výzkumů, studií, analýz a informací o tom, jak se učíme a vzděláváme.

V roce 2022 získal EDUin dvouletou grantovou podporu z programu Active Citizens Fund, který administruje Nadace OSF. Připojujeme se tím k Politice ochrany práv dětí a zvlášť zranitelných dospělých.

Číst dokument OSF

Sledujte důležitá témata a dění ze světa vzdělávání…

… i tímto způsobem můžete podporovat změnu!