O nás

EDUin vznikl v roce 2010, kdy bylo s fungováním vzdělávacího systému spokojeno 74 % české veřejnosti. Tradiční pojetí škol sice od té doby ztratilo a ztrácí své obhájce, ale ve srovnání se zeměmi, které inspirují svět jako např. Finsko, máme stále velký kus cesty před sebou.

Posláním společnosti EDUin je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

Pomáháme lidem, aby porozuměli světu vzdělávání.

Vize EDUin: Kvalitní a smysluplné vzdělání pro každého.

Oblasti působení

  • dlouhodobá a systematická popularizace tématu vzdělávání
  • usnadnění komunikace mezi médii a odbornou veřejností,
  • síťování odborníků a dalších zájemců o téma vzdělávání,
  • popularizace závěrů výzkumů, studií a analýz a informací o tom, jak se učíme a vzděláváme.

Zakladatelé:

Livesport s.r.o. (IČ 27433722) – od ledna 2020

Zdeněk Slejška, Lucie Slejšková a Tomáš Feřtek – od srpna 2010 do ledna 2020

Zakládací smlouva

Správní rada od ledna 2020:

Tomáš Feřtek – předseda

Lenka Prchalová, Jana Straková, Petr Vavrik, Martin Veselovský, Jana Vohralíková

Dozorčí rada od ledna 2020:

Pavlína Maierová – předsedkyně, Eva Frankotová, Věra Vosecká

Ředitel od ledna 2019:

Honza Dolínek

Tým EDUin 

Proč EDUin vznikl a jak funguje 

Výroční zprávy 

V roce 2022 získal EDUin dvouletou grantovou podporu z programu Active Citizens Fund, který administruje Nadace OSF. Připojujeme se tím k Politice ochrany práv dětí a zvlášť zranitelných dospělých