EDUin vznikl v roce 2010 a jeho posláním je dlouhodobě a systematicky informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky, propojovat odbornou a širokou veřejnost a kultivovat debatu o těchto tématech ve veřejném prostoru.

Historie EDUinu
EDUin

Zakladatelé EDUinu

Aktuální zakládací smlouva EDUinu

  • Livesport s.r.o. (IČ 27433722, od ledna 2020)
  • Tomáš Feřtek, Lucie Slejšková, Zdeněk Slejška (od srpna 2010 do ledna 2020)

Členové správní a dozorčí rady

Správní rada

Robert Basch

Tomáš Feřtek

Jana Churáčková

Petr Vavrik

 

Dozorčí rada

Pavlína Maierová

Eva Frankotová

Věra Vosecká

V roce 2010 bylo s fungováním vzdělávacího systému spokojeno 74 % české veřejnosti. Tradiční pojetí škol sice od té doby ztratilo a ztrácí své obhájce, ale ve srovnání se zeměmi, které inspirují svět jako např. Finsko, máme stále velký kus cesty před sebou.

EDUin dlouhodobě upozorňuje na slabiny a navrhuje řešení pro české vzdělávání.

Proč EDUin
prijimaci_zkousky-02

EDUin se do velké míry se shoduje se závěry vládní Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, schválené v roce 2020 a podporuje její implementaci.

Strategie vzdělávací politiky ČR

Naší vizí je kvalitní a smysluplné vzdělání pro každého, a tak dlouhodobě a systematicky popularizujeme téma vzdělávání + usnadňujeme komunikaci mezi médii a odbornou veřejností + síťujeme odborníky a další zájemce o téma vzdělávání + popularizujeme závěry výzkumů, studií, analýz a informací o tom, jak se učíme a vzděláváme.

V roce 2022 získal EDUin dvouletou grantovou podporu z programu Active Citizens Fund, který administruje Nadace OSF. Připojujeme se tím k Politice ochrany práv dětí a zvlášť zranitelných dospělých.

Číst dokument OSF

Sledujte důležitá témata a dění ze světa vzdělávání…

… i tímto způsobem můžete podporovat změnu!