Proč vznikl EDUin?

Protože téma vzdělávání se sice již v médiích objevuje, ale stále kromě EDUinu neexistuje pravidelné, rychlé a nezávislé komentování událostí ve školství a vzdělávání. Proto takové komentáře za pomoci mnohých odborníků přinášíme a nabízíme.

ČTĚTE PRAVIDELNĚ EDUIN.CZ
Novináři

Protože veřejnost se dozvídá o vzdělávání dětí jen málo srozumitelných informací. Proto otázky a trendy současného vzdělávání zpřístupňujeme srozumitelnou formou.

ČTĚTE ONLINE MAGAZÍN EDUZÍN

Protože v odborné veřejnosti existuje řada zajímavých informací, které přinášejí různé pohledy na vzdělávání, ale k širší veřejnosti se již nedostanou. Proto popularizujeme výsledky výzkumů a studií a šíříme pozoruhodné informace všemi dostupnými infokanály.

Nezávislý audit vzdělávacího systému
graf-01

Protože politici tématu vzdělávání věnují obvykle pouze okrajovou pozornost a nejsou nuceni dát mu prioritu. Proto nestranně informujeme veřejnost (voliče), aby si mohla utvořit představu, co po svých politicích žádat.

Odebírejte týdeník BEDuin

Protože na školách probíhá již několik let reforma vzdělávání, ale stává se, že rozumíme jen málo tomu, v čem spočívá. Proto jednoduše vysvětlujeme podstatu změn a ukazujeme příklady, kde to takzvaně „jde“.

EDUCAST #15 – O VÝBĚRU ZÁKLADNÍ ŠKOLY S MIROSLAVEM HŘEBECKÝM

Protože zkušenosti z jiných zemí ukazují, že změna k vyšší efektivitě vzdělávacího systému je možná, ale musíme jí dát čas a rozumět jí. Proto zveme a přivážíme do České republiky zahraniční experty a vytváříme příležitosti k veřejnému dialogu o problematice vzdělávání.

Čtěte: Maturity jdou dělat i levněji