Partneři a dárci

Proč potřebujeme partnery a dárce?

EDUin existuje a funguje díky dlouholeté filantropii firem a jednotlivců nebo vlastnímu úsilí a tržbám za poskytnuté služby. Od svého vzniku stojí zcela mimo jakoukoliv dotační (grantovou) politiku státní správy či samosprávy včetně nečerpání podpory z fondů Evropské unie. Nezávislost na financování ze strany státu je hlavním předpokladem svobodného a objektivního sledování a komentování vzdělávací politiky a současně důležitou podmínkou sebevědomé advokační a watchdogové práce.

DĚKUJEME VŠEM partnerům institucím (firmy a nadace) i jednotlivcům, kteří EDUin dlouhodobě podporují individuálně. Bez kontinuální a štědré finanční pomoci nebo pro bono poskytovaných služeb bychom nemohli efektivně a smysluplně pracovat ve prospěch českého vzdělávání.

Speciální poděkování patří společnosti Livesport s.r.o. která je generálním partnerem EDUinu do konce roku 2024. 

Livesport tímto gestem garantuje úhradu minimálně 50% ročních nákladů obecně prospěšné společnosti, což vytváří dostatečný prostor pro udržitelnost a rozvoj naší obecně prospěšné společnosti a současně otevírá skvělou příležitost pro účast dalších partnerů a dárců.

Dlouholetou a klíčovou podporu EDUinu poskytují:

Nadace České spořitelny
Generální partner Ceny Global Teacher Prize Czech Republic a základní mediálně-odborné práce, na které EDUin staví své poslání. 

Nadace Blížksobě
Systémová podpora mediálně-odborné práce, partnerství cen Global Teacher Prize Czech Republic a EDUína.

Nadace RSJ
Hlavní partner online magazínu EDUzín.

Nadace Jablotron
Partner online magazínu EDUzín a Global Teacher Prize Czech Republic, zejména jeho letní školy pro učitele.

Nadace OSF
Partner online magazínu EDUzín a podpora advokačních aktivit podporující vznik Národního vzdělávacího programu, kampaň Česko mluví o vzdělávání a program Města vzdělávání, podpora koordinační skupiny ke vzdělávací politice

Nadace Eduzměna
EDUin je jedním ze sedmi odborných partnerů realizace pilotního projektu Model regionální podpory vzdělávání na Kutnohorsku. 

O2 Czech Republic a Nadace O2
Partnerství ceny EDUína a konference Lepší škola pro zřizovatele a dlouholetý poskytovatel internetového mobilního připojení pro EDUin.

Stovky jednotlivců podporují pravidelně nebo jednorázově EDUin prostřednictvím portálu Darujme.cz

 

Partneři a spolupracovníci 

Avast Software s.r.o. – produktová podpora antivirus pro neziskové organizace

Česká televize – spolupráce v oblasti audiovizuální výchovy, mediální partnerství ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2021

Google ČR – finanční podpora kampaně Česko mluví o vzdělávání, podpora EDUin v rámci Google Ad Grants

PwC Česká republika – pro bono pronájem konferenčních prostor pro úvod kampaně Česko mluví o vzdělávání, konference Propojme se 2014, Extra konferenci 2015, 2016, partnerství ceny Global Teacher Prize Czech Republic 2019, 2020, 2021

Řízení školy – mediální partnerství ceny EDUína 

Ohlédnutí, poděkování i vděk patří dárcům, partnerům nebo spolupracovníkům, kteří EDUin podpořili v minulosti:

Abakus, nadační fond (dříve NF Avast), podpořil EDUin opakovaně a výrazně přispěl k restrukturalizaci a udržitelnosti EDUinu v letech 2019/2020.

Adexpres (dříve InBorn) – pro bono pomoc se zavedením AdWords

Albatros Media – pro bono reklamní podpora platformy Co umím, partnerství konference ScoolWeb

Albi – pro bono tiskové služby v rámci kampaně Chci učit, vznik elektronických pohlednic a partnerství Global Teacher Prize Czech Republic

Ashoka – finanční podpora ředitele organizace, strategická podpora pro vznik a rozvoj EDUinu

Aspen Institut – spolupráce na výroční konferenci AI 2016

Bader Philantropies – grant na program Extra třída ve vyloučených lokalitách 2016-2017

Bageteria – partner konference Rodiče vítáni, zajišťující občerstvení a finanční podporu

Bakaláři – partnerství konference Rodiče vítáni 2016 a Ceny Eduína 2016

Centrum současného umění DOX – partnerství při organizování konference Rodiče vítáni 2013 a konference na závěr kampaně Česko mluví o vzdělávání

C&COM, s. r. o. – poskytnutí prostor pro první sídlo společnosti

CZ.nic – partnerství soutěže ScoolWeb

Člověk v tísni – partnerství EDUinu u ceny Gratias Tibi

Duhovka group – finanční podpora kampaně Česko mluví o vzdělávání

Evropská asociace rodičů – partnerství na konferenci Rodiče vítáni

Forum 2000 – spolupráce na konferenci Forum 200 v roce 2015

Global vision – pro bono služby v soutěži sCoolWeb

Glopolis – spolupráce na kampani Měj se k světu

Hotel Adria Praha – pro bono služby v rámci ceny Eduína 2015

IBM ČR – finanční podpora kampaně Česko mluví o vzdělávání, programu Města vzdělávání a studie proveditelnosti projektu P-Tech

Ivana Málková – pro bono režie video medailonků učitelů v rámci kampaně Chci učit

Libor Kozák, Vojtěch Kopecký, Tomáš Škrdlant – pro bono natočení video medailonku učitele v rámci kampaně Chci učit

Jan Bárta – finanční podpora portálu Rodiče vítáni

Jednota školských informatiků – partnerství konference ScoolWeb

J&T Banka – finanční podpora programu Města vzdělávání a Chci učit

Kameraman.cz – spolupráce při záznamu kulatých stolů ke vzdělávací politice SKAV a EDUin

KVAS o.s. – sdružení, které nám pomáhá s audiovizuální podobou našich projektů. Díky nim se podařilo např. rozpohybovat spot Věděli jste to? 2.0

Koučink akademie – pro bono pronájem vzdělávacího centra v Libchavách 2013, 2014

Magistrát hlavního města Prahy – partnerství konference ScoolWeb, podpora konferencí Lepší škola pro zřizovatele škol

Microsoft ČR – partnerství konference ScoolWeb, finanční podpora kampaně Česko mluví o vzdělávání

Nadace Albatros – grant na tvorbu analýzy vztahu veřejnosti ke vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí a mládeži; podpora pilotáže a zavedení projektu Talentify.me do České republiky

Nadace Kamarádi vzdělání – grant na projekt Co umím

Nadace Karla Janečka – grant na program Města vzdělávání v letech 2015, 2016, 2017; grant na projekt Škola příběhů (2016-2017); grant na projekt Učitel povolání snů (2016-2017), systémová podpora a stabilizace EDUin 2019, 2020

Nadační fond Tesco –finanční partner programu Extra třída 2013-2016

Nadační fond rodiny Orlických – podpora datové žurnalistiky a mediální práce EDUinu a Auditu vzdělávacího systému 2018, 2019

Nadace VIA – spolupráce při organizování mediálních seminářů pro NNO, partnerství EDUinu u ceny Via Bona

Nadace Partnerství – partnerství při organizování konference Rodiče vítáni 2015 v Otevřené zahradě Brno

NET4GAS – finanční podpora aktivit v rámci Měst vzdělávání (Edumapa) (2016), konference Propojme se! a sborníku Chuťovky pro starosty a starostky (2015), pilotáže projektu Škola příběhů (2017)

Open Society Fundation – granty na podporu Otevřeného vzdělávání 2014, 2015, 2016, 2017

Perfect Crowd – realizace výzkumných šetření v rámci značky Rodiče vítáni, kampaně Česko mluví o vzdělávání a projektu Diplom nestačí

Prázdninová škola Lipnice – lektorské vedení workshopů Vize vzdělávání v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání

Raiffeisen Bank – finanční podpora kalendáře Co umím

Scio.cz – finanční podpora kampaně Česko mluví o vzdělávání

Seznam.cz – spolupráce v rámci online magazínu EDUzín

SKAV, Centrum současného umění DOX, Pomáháme školám k úspěchu, MŠMT – partnerství EDUinu v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka

SKAV, o. s. – expertní spolupráce a společná organizace pravidelných Kulatých stolů ke vzdělávací politice

skupina Chinaski – spolupráce v rámci kampaně Chci učit
Michal Malátný (frontman skupiny Chinaski) – ambasador webové aplikace Co umím

Stream.cz – finanční zajištění natáčení seriálu Vši ve škole

Studio Bonova – pro bono vedení byznys provokace

Systém Magistr – mediální partnerství portálu dvpp.info

Unicorn – partnerství soutěže ScoolWeb

Webnode – partnerství soutěže ScoolWeb

Yinachi, s. r. o. – partner a spolutvůrce značky Rodiče vítáni