Lepší školy v obcích a městech

Obecný cíl: Zvýšit informovanost klíčových zástupců samospráv o tom, jak mohou modernizovat a podporovat své školy v rozvoji a zvýšit počet členů v Klubu zřizovatelů.

Měníme školy s odvahou

Projekt má 6 dílčích cílů:

1) Do konce roku 2022 vytvořit konkrétní strategický dokument rozvoje vzdělávání na úrovní středně velkého města – splněno.
2) Do konce roku 2023 zahájí min. 10% členů klubu aktivitu směřující k vytvoření strategického dokumentu rozvoje vzdělávání nebo takový dokument schválí a začne implementovat – splněno částečně.
3) EDUin průběžně osloví minimálně 500 měst nebo obcí s nabídkou vstupu do klubu zřizovatelů – splněno.

Klub zřizovatelů
MIlan Vácha

4) Do dubna 2023 zvýší EDUin počet členů Klubu zřizovatelů minimálně na počet 50 subjektů – splněno.
5) Průběžně všichni členové dostanou k dispozici informační balíček a doporučenou literaturu související s rolí zřizovatele – splněno.
6) Do března 2024 existuje a je veřejně dostupný “manuál pro zřizovatele škol” – splněno.

Konference Lepší škola
Konference Lepší škola

Klub zřizovatelů je v období 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024 financován z programu Active Citizen Fund v rámci projektu Lepší školy v obcích a městech, jehož cílem je zvýšit informovanost klíčových zástupců samospráv o tom, jak mohou modernizovat a podporovat své školy v rozvoji a zvýšit počet členů v Klubu zřizovatelů.

In the period 1/4/2022 – 31/3/2024, the Founders‘ club is financed by the Active Citizen Fund program within the Better Schools in Municipalities and Cities project, the aim of which is to increase the awareness of key representatives of local governments about how they can modernize and support their schools in development and increase the number of members in the Founders‘ Club.