Audit vzdělávacího systému

Audit vzdělávacího systému již od roku 2014 reflektuje slabiny a pozoruhodná místa českého vzdělávání a vybízí všechny jeho aktéry k dialogu a inovacím, které potřebujeme.

audit_ilu_HP_01

 

Podívejte se na záznam představení Auditu vzdělávacího systému v Senátu (5. 3. 2024)

Co je Audit vzdělávacího systému?

V Auditu se ohlížíme za uplynulým rokem a z pohledu nezávislé instituce hodnotíme stav vzdělávacího systému, trendy ve vzdělávací politice a tendence, jež tuto oblast ovlivňují.

Co najdete v Auditu a jak vzniká?

V auditu najdete analytické texty na konkrétní témata vzdělávací politiky, která nám připadají podstatná a rezonovala českým vzdělávacím systémem v uplynulém roce. Sledujeme jak témata dlouhodobá (cíle a obsah vzdělávání, nerovnosti ve vzdělávání), tak ad hoc témata, jejichž důležitost vyplyne z povahy událostí v konkrétním roce. Shrnujeme uplynulou debatu, propojujeme srozumitelně současnou situaci s poznatky z výzkumu. 

Autoři čerpají z dostupných českých a zahraničních výzkumů, tuzemských strategických a vládních dokumentů, reflexe témat vzdělávání v tisku a také odborných debat, kterých se účastní. Každý text projde dvoustupňovou nezávislou oponenturou. Vybrané komentáře nebo doplnění oponentů najdete přímo v textech analýz.

Aktuální analýzy Auditu od roku 2022 najdete na webu EDUin.cz.
Pro starší ročníky Auditu vzdělávacího systému navštivte archivní web

Audit vzdělávacího systému je součástí pestré mozaiky činnosti EDUinu a doufáme, že bude přispívat ke kultivaci debaty o podobě vzdělávání v ČR.

EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů.

Pokud vás Audit oslovil, budeme rádi, když nám dáte vědět na sociálních sítích EDUinu nebo e-mailem (lucie.slejskova@eduin.cz).

logo_audit_eduin (1)

PARTNEŘI EDUinu a Auditu vzdělávacího systému

Generální partner