Jak vidí školskou reformu středoškoláci

Co přinesl týden 4. 4. – 10. 4. 2016

Témata týdne: Thomase okolí utvrdilo v tom, že je vysoce inteligentní. Věci, které mu nejdou, nedělá pravděpodobně proto, že jsou pod jeho úroveň. Odmítá se třeba naučit pořádně hláskovat, psát, počítat zlomky. Skvělý článek o tom, jaké může přehnaná chvála způsobit problémy a jak důležité je vědět, že za výsledkem stojí úsilí (Archetypal). ODS předložila svou vzdělávací politiku. Jarní tour předsedy Petra Fialy se nese v duchu hesla „potřebujeme kvalitní školství, ne experimenty“. Vysvětlení poskytuje expert ODS Václav Klaus ml., podle nějž je inkluze pomateným ideologickým projektem. ODS slibuje, že odbouráním „parazitů“ bude možné navýšení průměrného platu učitelů na 35 tisíc Kč. Tomáš Hečko, otec dítěte s Downovým syndromem, poukazuje na absurditu protiinkluzivní kampaně deníku Blesk, jejíž narativ využívá řada politiků ve snaze získat náklonnost veřejnosti (DVTV). Ministr Jiří Dienstbier připomněl u příležitosti Mezinárodního dne Romů důležitost vzdělávání pro další budoucnost romské kultury a etnicity (Romea.cz).

Výrok týdne: „Jděte ven, choďte s otevřenýma očima, uvědomte si, co je třeba změnit, vymyslete jak, a udělejte to.“ Poselství Cyril Mooney, zakladatelky inkluzivní školy v indickém Dillí a tvůrkyně metodiky hodnotového učení. Další workshopy pro učitele proběhnou 30. 4. v Praze a 20. 5. v Brně v rámci festivalu Eduspace, kde Cyril Mooney osobně vystoupí.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • ŠKOLY NA INTERNETU: JAK VYPADÁ DOBRÝ A FUNKČNÍ WEB?  

České školy mají pravděpodobně stále dost velké rezervy ve využívání prostředků digitální komunikace. Z minulého ročníku soutěže sCOOL web, zaměřené na podporu škol v jejich snaze zlepšit své webové prezentace, vyplynulo: Přes 80 % škol umožňuje rodičům online komunikaci. Klasifikaci sdílí přes intranet už 75 % škol. Školy se velmi zlepšily v četnosti aktualizací. Mnoho škol dnes využívá intranet, kde na zabezpečené části sdílí se svými žáky a jejich rodiči cenné informace (suplování, docházku, studijní materiály apod.). Jde však o školy, které se dobrovolně přihlásily do soutěže, tedy se dá předpokládat, že jejich zájem o technologie je vyšší. Většinou byly motivovány právě tím, že své webové prezentace chtěly zlepšit, k čemuž jim soutěž pomáhá nastavením kritérií hodnocení. Podle serveru Edudemic jde při zpracování kvality webu o následujících šest faktorů: design, inovativnost (originalita), obsah, technologické zpracování, interaktivita a snadnost použití. Web také uvádí příklady 25 nejlepších webů škol (2015). Á propos, staňte se hodnotitelem soutěže školních webů sCOOL web 2016. Jde asi o 2 hodiny času k hodnocení dle předem stanovených kritérií. Nemusíte být IT experti, budete postupovat podle návodného manuálu. Přihlásit se můžete do 12. dubna.

  • STŘEDOŠKOLÁCI UMÍ VYTVOŘIT SMYSLUPNÝ NÁVRH ŠKOLNÍ REFORMY ZA 2 HODINY

Česká středoškolská unie, sdružující studenty z více než 50 středních škol v ČR, uspořádala v pátek 8. 4. setkání s názvem Zažij střední jinak. Cca 30 středoškolských studentů se zhruba dvě hodiny zamýšlelo nad tím, co by bylo potřeba zlepšit obecně ve školách a co v jednotlivých předmětech. Výsledkem jejich úvah byly následující návrhy: podstatné zvýšení platů učitelů, s tím spojené zvýšení prestiže učitelského povolání. Možnost výuky ve školách pro odborníky, kteří by nutně nemuseli studovat pedagogická studia. Podpora vztahu učitelů a studentů založeného na partnerství, nikoliv na mocenské pozici. Podpora důmyslnějšího hodnocení a také vedení žáků k sebehodnocení. Výuka založená na aktivním ukazování a hledání souvislostí mezi jevy, nikoliv na souvislosti postrádající faktografii. Sdílení zkušeností mezi učiteli i studenty středních škol navzájem (výměnné programy) atd. Pozoruhodné je, že namátkou zvolené dokumenty, jako třeba tyto cíle kurikulární reformy, progresivní metody vzdělávání – jako třeba metoda Feuersteinova, důvody existence profesních sdružení aktivních učitelů – jako třeba Občankáři.cz nebo vize studentů učitelství, kteří chtějí umět svou práci dělat dobře, vycházejí ze stejných předpokladů a kladou podobné cíle.

  • BUDOU DNEŠNÍ DĚTI ŽÍT VE STEJNÉM EKONOMICKO-SPOLEČENSKÉM SYSTÉMU? NEBO HO PROMĚNÍ?

V souvislosti s Panama Papers (Novinky.cz), jež dokládají, jak se bohatí a mocní vyhýbají placení daní v zemích, kde své prostředky získávají, se stále více nabízí otázka, zda je globální ekonomický systém stále funkční. V současném českém vzdělávání není příliš mnoho iniciativ, které by otázku ekonomicko-společenského systému otevřeně probíraly a učily tak děti, že se nerodí do světa, který je pevně dán, nýbrž že jej mohou velmi účinně samy ovlivňovat. Výjimkou je např. projekt Studentská agora, který kromě pravidelných debatních soutěží na celospolečenská témata, vydal i publikaci o participativních metodách správy veřejných věcí. Konferenci o ekonomických alternativách O penězích a lidech připravuje na 12. 5. centrum současného umění DOX. Promluví na něm třeba Robert Skidelsky, profesor politické ekonomie a spoluautor knihy How Much is Enough? A Guy Standing, ekonom prosazující všeobecný rovný příjem.

  • TĚLESNÁ VÝCHOVA MŮŽE VYPADAT JAKO CIRKUS

“Jsme malotřídní škola a přáli bychom si, aby naši žáčci zažili skutečný cirkus, ale ne jako diváci, ale jako hlavní aktéři ve vlastním představení! Takové představení, kde každý může zažít úspěch.” ZŠ Plavy chce udělat s dětmi cirkusové představení. Děti se budou učit od akrobatů a budou na sobě muset fyzicky dost tvrdě pracovat. Nebudou se jen hýbat, budou se učit ovládat vlastní tělo, budou muset trénovat vlastní vůli, překonávat neúspěchy, umět se poučit z chyb, spolupracovat v týmu, plánovat, řešit problémy. To je přece skvělá “TV” a určitě zaslouží podporu.  Pohyb je jeden z nejpřirozenějších prostředků učení. Staví na tom třeba projekt Ulice dětem. Mimochodem, když je řeč o úspěchu pro každého, konference Úspěch pro každého žáka se blíží.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 12. 4., 17.00, EDUpoint, Praha – Akvárium: Proč by v ČR nefungovaly programy jako Teach for America?
  • 15. 4., 18.00, Právnická fakulta UK – Přednáška Petera Graye a workshop se zakladateli izraelské demokratické školy
  • 18. 4., 15.00, Praha – Veletrh amerických univerzit
Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments