Adam Caha, „student z Jihlavy“, a tři tisíce maturantů vyzývají ministra Dobeše ke zveřejnění testů

8. 6. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

Otevřený dopis maturantů ministru Dobešovi si stěžuje především na nízkou kvalitu maturitní zkoušky

Praha 8. června 2011 – EDUin zveřejňuje krátký rozhovor s údajným iniciátorem úniku maturitních testů, kterého CERMAT a ministerstvo školství označuje jako „studenta z Jihlavy“. Z rozhovoru vyplývá, že jeho úloha v úniku testů byla zcela minimální a nikdo z ministerstva ani CERMAT ho v této věci nekontaktoval. Zároveň upozorňujeme na otevřený dopis maturantů Josefu Dobešovi, v němž si stěžují na nekvalitní maturitu. Dnes ráno měl tento dopis přes tři tisíce signatářů.

Adam Caha, student osmiletého Gymnázia Jihlava odpovídá na čtyři otázky:

Jaká byla vaše úloha v kauze úniku maturitních testů. Vy jste byl ten, kdo ty testy získal a vyvěsil?

Ne, já jsem pouze překopíroval odkaz z veřejné stránky na facebooku na svoji osobní stránku. Stalo se tak v pondělí 31. května v deset večer. To bylo všechno. Jak se ten link dostal z mé stránky na ministerstvo, netuším. Až ve středu ráno jsem se od novinářů, kteří se mnou přišli udělat rozhovor, dozvěděl, že v úterních televizních novinách o mně jako o „studentovi z Jihlavy“ mluvil ministr Dobeš a vyhrožoval nějakou pokutou.

Ministerstvo nebo CERMAT vás v té věci nějak oslovili?

Ne, nikdo se na mě neobrátil.

Jaký je váš názor na zveřejnění testů?

Já se považuji za příznivce myšlenky státní maturity. Ale jsem přesvědčený, že testy by měly být zveřejněny, aby dostal CERMAT nějakou zpětnou vazbu a bylo možné ty testy opravit.

Vy tedy souhlasíte s otevřeným dopisem maturantů ministru Dobešovi?

Já se s ním ztotožňuji, i když jsem ho zatím nepodepsal. A když už mě CERMAT do té věci tímhle komickým způsobem zatáhnul, tak mu vzkazuji, ať ty testy zveřejní. Mluvil jsem o tom i s pedagogy našeho gymnázia a ti mě v tomhle názoru podpořili.

 

 

V otevřeném dopise, který iniciovali brněnští studenti a zveřejnili ho v sobotu 4. června, se píše:

Vážený pane ministře,

jako letošní maturanti vyjadřujeme hlubokou nespokojenost s průběhem a kvalitou nové státní maturity, zejména v předmětu český jazyk a literatura.

Mrzí nás, že naše úspěšnost/neúspěšnost u maturity (zejména v tomto předmětu) nebude vypovídat nic o našich znalostech a schopnostech, jako tomu bylo alespoň na většině škol doposud.

Žádáme Vás, aby byla znovu otevřena diskuze o nutnosti jednotných celostátních maturit, aby tato diskuze byla vedena především s odbornou veřejností a bylo znovu zváženo, zda nelze stanovených cílů dosáhnout vhodnějšími a efektivnějšími opatřeními.

Dále Vás žádáme, aby v (nejhorším) případě pokračování maturit podle letošního modelu byla provedena náležitá kritická analýza všech částí letošních maturit a byly z ní vyvozeny patřičné změny. Žádáme, aby se v úvahu braly zejména připomínky a rozbory odborné veřejnosti, nikoliv pouze interní analýzy CERMATu.

Například počet nejednoznačných a nesmyslných otázek v testu z českého jazyka a literatury na základní úrovni nelze přehlížet! Obáváme se, že v tomto testu mohli hůře uspět ti, jejichž znalosti a schopnosti by se v objektivně lépe postavených testech ukázaly jako nadprůměrné, než studenti s průměrnými znalostmi a schopnostmi.

Upozorňujeme, že pokud maturita zůstane v této podobě, může to vést k rapidnímu zhoršení kvality výuky a demotivování studentů k zodpovědnému studiu.

Také jsme velmi znepokojeni nemožností veřejné oponentury k jednotlivým úlohám ve všech testech. Domníváme se, že výchova a vzdělávání (tedy základní úkoly školství) by v demokratické společnosti měly mimo jiné vést ke kritickému myšlení a ke schopnosti vyjádřit svůj nesouhlas. A středoškolské vzdělání máme zakončit poslušným mlčením, přestože mnohé úlohy považují za sporné i odborníci?

Naposledy Vás žádáme o zvážení kompetencí CERMATu pokračovat v přípravě státních maturit, ukazuje-li se, že svoji základní úlohu – připravit odpovídající novou státní maturitu – nezvládlo. Žádáme, aby snad dobré technické zajištění celé akce nebylo vyzdvihováno na úkor hodnocení obsahu maturit.

Byli bychom rádi, kdyby si příští maturanti svých maturitních vysvědčení už zase mohli vážit.

Ve středu ráno měl tento dopis 3 192 signatářů.

 

Kontakty:

· Adam Caha, student
e-mail: adam.caha@seznam.cz, mobil: 602 520 606

· Dana Večerková, studentka, autorka otevřeného dopisu
e-mail: dana.vecerkova@gmail.com

·Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602 687 016

 

 

Poznámky pro editory:

  • Fotografii Adama Cahy v tiskové kvalitě si můžete stáhnout ZDE

  • Studentskou výzvu ministru Dobešovi ke zkvalitnění státních maturit najdete ZDE.

  • Ověřit si, že uniklé testy jsou naskenované, tedy je nemohli na web pustit studenti, si můžete ověřit třeba ZDE.

  • Zadání maturitních testů, případně správné odpovědi a komentáře naleznete ZDE.

  • Podrobnější informaci, kde a  jak je zvykem zveřejňovat maturitní testy a jejich výsledky najdete ZDE.

  • Míru otevřenosti a ochoty informovat veřejnost a přípravě státní maturity můžete posoudit například na stránkách slovenského „cermatu“ NÚCEM (ZDE).

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články