Tisková zpráva: Co hrozí kvůli zpoždění revize RVP ZV? Shrnujeme vývoj, data a argumenty

(c) Kateřina Lánská

Dokument Hlavní směry revize RVP ZV, který vypracoval expertní panel, stále leží na ministerstvu školství a čeká na schválení od ministra Vladimíra Balaše. EDUin upozorňuje na zbytečné plýtvání peněz a času kvůli  prodlevě při jeho schvalování a vyjadřuje zároveň pochybnosti

Hospodářské noviny: Plánované dělení žáků na dvě kategorie po kritice padlo

(c) Kateřina Lánská

MŠMT upustilo od diskutovaného rozdělení vzdělávacího obsahu v chystané revizi kurikula pro základní školy. EDUin na problémy spojené s tímto konceptem upozorňoval v tiskových zprávách: Rozdělení učiva na dvě úrovně může být pokus s nešťastným koncem, Nerozdělujme obsah v RVP

Tisková zpráva: Peníze na zavedení nového RVP můžou přijít vniveč. Jak je nevylít do kanálu?

(c) kateřina lánská

Dlouho očekávaná revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se momentálně zastavila. Dokument Hlavní směry, který vypracoval expertní panel, není schválený ministerstvem školství. EDUin upozorňuje na to, že současně nastavené termíny znemožňují úspěšnou realizaci reformy. Podle ministra školství Vladimíra Balaše

Nedostatek míst na středních školách, jádrové a rozvíjející „učivo” a finance pro asistenty pedagoga

Co přinesl týden 7. 11. – 13. 11. Krátce:  Nejsilnější populační ročníky za poslední dvě dekády míří k přijímačkám, míst na maturitních oborech ale příliš nepřibylo. V příštích dvou letech půjdou k přijímacím zkouškám nejsilnější ročníky od 90. let. „Počet