bEDUin 10/2011

14. 3. 2011
EDUin
bEDUin

Co přinesl týden 7.-13. 3. 2011

Klíčová slova týdne

  • nový zákon o VŠ, dějepis ve státní maturitě, optimalizace sítě středních škol, technologie ve vzdělávání

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Hlavním vzdělávacím tématem v médiích byl návrh nového zákona o vysokých školách, jež přináší řadu novinek, o kterých se však již delší dobu diskutuje a píše (viz například aktuální doporučení Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání). Vše se točí kolem zajištění kvality vysokoškolského vzdělávání. Na podporu této oblasti přišel ministr Dobeš s nápadem, přivést na naše vysokoškolská pracoviště experty ze zahraničí. O tom, jaké překážky tomuto řešení brání, píše v komentáři J. Zlatuška.

  • CERMAT publikoval ukázkové úlohy z dějepisné maturity. Úroveň některých úloh zaskočila i nezasvěcené laiky, natož samotné učitele dějepisu. Ti formulovali otázky související s tvorbou testů. CERMAT se po delší době ozval a  na část otázek odpověděl. Jak celá maturita vlastně dopadne, když je zřejmé, že pojetí tvůrců testů a učitelů se značně odlišují? Možná se více dozvíme v diskusi na konferenci Inovace ve výuce, na níž budou přítomni jak zastánci, tak odpůrci státní maturity.

  • Veřejnost má na školství jasný názor založený na neznalosti, tak zní nadpis článku, pojednávajícího o výzkumu, který nedávno realizovala výzkumná agentura TNS Aisa. Z něho vyplývá, že veřejnost je o problematice vzdělávání informována velmi povrchně. V okamžiku, kdy respondenti dostávali v rámci otázek další informace o dané problematice (zde plošné testování), jejich výpovědi se výrazně proměnily. Obdobná situace však je i  uvnitř odborné veřejnosti, což dokládá článek A. Veselého, který velmi podrobně popisuje situaci se zadáním práce a  diskusi o vzdělávacích standardech.

  • O proměně vzdělávání se mluví a píše všude na světě. Hledají se zajímavé přístupy a zkušenosti. Příkladem může být článek Sedm skvělých vzdělávacích myšlenek, který přináší možná v některém ohledu sice možná banální, nicméně funkční zjištění. Jiným pohledem může být vystoupení J. Nováčkové zveřejněné na stránkách TEDxPragues, které se věnovalo proměně motivace dětí v průběhu prvního školního roku.

O čem se diskutuje

  • Máme se ve škole podřizovat informačním technologiím? – diskuze.rvp.cz – polemická debata o tom, nakolik se ve škole přizpůsobovat technologiím a  kam až povede jejich používání. Debata příhodná i vzhledem k tomu, jakým velkým tempem rozšiřování technologií postupuje – jak dokládá i článek B. Brdičky, kterak české školní děti přesedlají v brzké době na tablety místo notebooků a stolních PC.

Inspirace z praxe

  • Národní ústav odborného vzdělávání vydal publikaci Odborné školy a jejich sociální partneři, ve které se autoři soustředili na problematiku zapojení různých sociálních partnerů do fungování škol v souvislosti se zaváděním školních vzdělávacích programů. Na příkladech pěti konkrétních škol je zde ilustrován různý přístup k  dané problematice a v závěru je možné nalézt výčet doporučení a možných tipů spolupráce mezi praxí a odbornými školami.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články