bEDUin 11/2011

21. 3. 2011
EDUin
bEDUin

Co přinesl týden 14.-20.3.2011

Klíčová témata týdne: Bátora poradcem ministra, sjednocení platových tabulek pracovníků ve školství, nové logo MŠMT, státní maturita, příprava mezinárodního testování gramotností

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Šetří se ve státní maturitě na správném místě? Tuto otázku si musí položit každý, kdo se dozví, že z úsporných důvodů bude slohovou práci maturantů hodnotit pouze jeden učitel místo dvou. Původní myšlenka vnést do hodnoncení více objektivity vezme za své. CERMAT údajně ušetří v každém ročníku maturity 20 milionů, tento tento ovšem nelze nijak ověřit, neboť rozpočet nákladů na maturitu je velmi obecný.

  • Na Metodickém portálu rvp.cz se objevil článek popisující zkušenosti z mezinárodního projektu ověřování standardů kvality zaměřeného na komunitní školy. Projekt zahrnoval promyšlenou pilotáž standardů a mohl by posloužit jako inspirace pro zavádění standardů základního vzdělávání. Využije MŠMT již existujících zkušeností?

  • V ČR se proměňuje chápání filantropie, zahrnující mmj. například dárcovství. Jedním příkladem je projekt nadace The Kellner Family Foundation Pomáháme školám k úspěchu. Velmi sympatická na tomto projektu je jeho otevřenost vůči okolí, neboť zkušenosti v něm vytvořené mají být k dispozici všem, kteří budou mít zájem. Nadace, svým krokem podpořit vzdělávání, potvrzuje aktuálně uveřejněné zjištění TNS AISA, že školství je jednou z významných priorit pro českou společnost.

  • V roce 2011 se ČR zúčastní dalšího mezinárodního šetření. Bude se jednat rovnou o dva dlouhodobé projekty PIRLS a TIMSS. Díky tomu, že PIRLS a TIMSS proběhnou ve stejném roce, budou moci země, které se zapojí do obou výzkumů, zhodnotit výsledky žáků čtvrtého ročníku ve třech hlavních vzdělávacích oblastech – ve čtení, v matematice a v přírodních vědách. Na stránkách ÚIV vyšla koncepce výzkumu PIRLS, který je zaměřen na čtenářskou gramotnost. Výsledky výzkumu budou známé na přelomu roku 2012-13.

O čem se diskutuje

  • Jak se proměňuje dětský svět? – V blogu J.M. Mlezivy se autor zamýšlí nad vlivem blahobytu na současné fungování dětí. Domnívá se, že děti díky různým strojů a  počítačům ztratily možnost sledovat dospělé při běžné práci, takže se vytrácí standardní mechanismus nápodoby. Vzhledem k tomu, že čtenost tohoto blogu na aktualne.cz vynesla tuto úvahu do jeho čela, je jasné, že veřejnost problém zajímá. Proto je dobré zároveň poukázat na článek „Jen televize a počítače? Kdepak, i dnes si děti rády hrají na babu“, který popisuje závěry britských vědců z výzkumu mapujícího hru dnešních dětí. K výzkumu zároveň vzniknul velmi zajímavý doprovodný obrazový materiál, například s dobovými fotografiemi dětských her, který je možné shlédnout na webových stránkách britské knihovny.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 21.-25.3. – Magnanimitas – konference „Sapere Aude 2011“ (internet)

  • 24.3. – VÚP, British Council – konference „Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu“ (Praha)

  • 24.3. – Centrum školského managmentu – kulatý stůl „Příprava vzdělávacích lídrů“ (Praha)

  • 26.-29.3. – Společnost pro Fair Trade – mezinárodní seminář „Global Education – opportunities and challenges“ (Křtiny)

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články