bEDUin 8/2011

28. 2. 2011
EDUin
bEDUin

Co přinesl týden 21.-27.2.2011

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • Srovnávací analýza Aktuální evropská studie o podpoře výuky matematiky, přírodovědných a  technických předmětů organizace Europen Schoolnet (ES), kterou zveřejnil Dům zahraničních služeb, je založená na dobrovolném poskytnutí dat zemí patřících do sítě ES. V analýze se sleduje, jaká opatření země učinily pro podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických předmětů v sedmi oblastech: vytváření národních strategií, zřizování specializovaných center, realizace kurikulárních reforem, posilování vzdělávání učitelů a jejich profesního rozvoje, směrování žáků k profesní dráze v matematice, zvyšování zapojení žen a používání ICT při výuce matematiky a  přírodních věd. Analýza obsahuje i data z ČR, která lze porovnat například s ostatními zeměmi EU.

  • Jan Michal Mleziva v rozhovoru pro Lidové noviny na konkrétních ukázkách poukazuje na problém současných učebnic, které nerespektují zákonitosti vývoje žáků. Alternativou, jak si učitel může vytvořit učebnici na míru, je využívání moderních technologií v kombinaci s úložišti digitálního vzdělávacího obsahu, jako je např. v ČR jedinečné úložiště Digitálních učebních materiálů. O něm a o tom, jak ve výuce využít interativní tabuli, se dozvíte v příručce Jak nejlépe využít interaktivní tabule, kterou vydal Europen Schoolnet. V odkazu naleznete příručku včetně komentářů učitelů, kteří k tomuto účelu využili prostředí Crocodoc.

  • Český školský systém hledá způsob, jak zvýšit kvalitu vzdělávání. Jedni říkají, že se tak stane, když se zpřísní zkoušky a  testy a bude se více selektovat, jiní naopak tvrdí, že cesta vede skrze dosažení nejvyššího možného vzdělání pro všechny a co nejdéle trvající společnou vzdělávací cestu dětí. K oběma tvrzením se dají nalézt podpůrné výzkumné studie a zprávy. O tom, jak se projevuje v našem myšlení stereotyp elitářství, je možné se dočíst v blogu T. Feřteka Zaveďme znovu šlechtické tituly! V článku V. Suché Základní škola se vyrovná elitě gymnázií. Máme důkaz se lze dočíst, že ke spokojenosti žáků se školou mohou sloužit zdánlivě banality, jako je třeba velikost školy nebo to, že žákům ve třídě zůstávají „tahouni“.

  • Na stránkách rvp.cz byla uveřejněna souhrnná zpráva z měsíční oficiální diskuse MŠMT ke standardům základního vzdělávání. Zpráva shrnuje některé statistické údaje a informuje, o čem se diskutovalo nejvíce. Doufejme, že MŠMT tuto zprávu doplní o  hlubší odbornou analýzu.

  • V rámci dalšího šetření PISA v roce 2012 bude v ČR do testování nově zařazena oblast finanční gramotnosti.

O čem se diskutuje

  • Jak být dobrou školou bez jediné interaktivní tabule – diskuze.rvp.cz – V posledních měsících se díky Evropským penězům vybavila řada škol interaktivními tabulemi. Je to skutečně tak, že jedině škola s minimálně jednou interaktivní tabulí může být dobrá? V pestré diskusi zaznívají věcné argumenty pro i proti.

Akce tohoto týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 28.2. NERV – pracovní workshop k problematice vzdělávací soustavy (Praha)

  • 3.-4.3. NÚOV – konference UNIV 2 KRAJE – centra celoživotního učení (Vysočina)

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články