CERMAT brání studentům podívat se do testů a nestydatě lže o stavu v zahraničí. Co se stane, když si maturanti ponechají zadání?

30. 5. 2011
EDUin

Z rozhodnutí ředitele CERMAT Pavla Zeleného (zdroj) nebudou mít čeští maturanti dodatečný přístup k zadání svých maturitních testů. Zelený přímo tvrdí:

 

Maturitní testy se již nebudou zveřejňovat. Je to praxe běžná prakticky ve všech zemích.“

 

Studenti tak například nebudou moci konfrontovat své odpovědi s otázkami, nebudou moci namítat chyby či sporné otázky, na které v testech narazí, nebudou moci požádat o korekci výsledku, který bude takovými chybami ovlivněn.

 

Pro srovnání, v rámci Národních srovnávacích zkoušek mají účastníci přístup ke všem materiálům elektronicky a mohou namítat nejasnosti, na které v zadání narazí. Chybné úlohy jsou z hodnocení vyřazeny.

 

Kromě jiného je tento postup silně diskriminační a pravděpodobně hraničí s právními normami zajišťujícími přístup občana k informacím.

 

Ředitel CERMAT odůvodňuje tento postup tak, že v zahraničí je to běžné. Není to běžné. Uvádíme hned několik zahraničních příkladů, které ukazují, proč lze postup CERMATu považovat za zcela ojedinělý a radikálně omezující:

 

Slovinsko

Podle Dariji Damajenkove z RIC (slovinský CERMAT) má slovinský maturant po maturitní zkoušce právo ve třídenní lhůtě nahlédnout do maturitních testů a může si s sebou dokonce přivést odborníka, který nesmí být zaměstnancem RIC. V případě neshody může podat žádost o přezkum speciální námitkové komisi. Následně jsou pak testy zveřejňovány, např. zde: http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/anglescina/

 

Kontakt

Darija Damajenko, tel.: + 386 1 548 46 21

 

Dánsko

Podle Steena Lassena z dánského ministerstva školství má dánský maturant po uplynutí zkoušky právo vzít si zadání testů i svoje výsledky a případně namítat špatné vyhodnocení. Ministerstvo školství následně zveřejňuje zadání testů na internetu.

 

Kontakt

Steen Lassen, phone: +(45) 3395 4254, e-mail: Steen.Lassen@ktst.dk

 

Finsko

Podle Ully Hynönen, ředitelky střední školy ve finském Ivalo, mají finští studenti právo požádat po zkoušce zkouškovou komisi (centrální „examination board“), aby jim vydala kopii jejich zkouškových materiálů.

 

Kontakt

Ulla Hynönen, Tel: +358 40 561 1357, e-mail: ulla.hynonen@inari.fi

 

O zveřejňování testů po zkouškách v dalších zemích

 

Polsko

Zveřejňuje zadání testů, zde.

 

Slovensko

Zadání testů od roku 2005, kdy maturita na Slovensku začínala:

http://www.nucem.sk/sk/maturita#715,o756

 

Maďarsko

Maďarsko kupodivu také zveřejňuje zadání testů ze státních maturit:

http://www.oh.gov.hu/3_1_6_korabbi_erettsegi/kozepszintu-irasbeli

http://www.oh.gov.hu/3_1_6_korabbi_erettsegi/emelt-szintu-irasbeli

 

Co se stane, když žák zadání neodevzdá?

Je otázka, zda se podaří CERMAT udržet zadání testů v tajnosti. Řada ředitelů škol „off record“ sděluje, že si budou zadání kopírovat. Z metodických pokynů ke státní maturitě vůbec není jasné, co se stane, když si žák zadání testů ponechá. Metodické pokyny pro administrátory zkoušek říkají pouze toto:

 

11 – Vyvolejte opět prvního žáka dle seznamu v prezenční listině. Sami obejděte žáky, pro které by bylo obtížné přijít za vámi. Vyberte od něj záznamový arch (u žáků, kteří nezapisovali své odpovědi do záznamového archu, vyberte i odpovědi zapsané jiným způsobem a zkompletujte je s jejich ZA) a do hlavičky udělejte křížek do pole „Konal(a) zkoušku“. (V hlavičce každého záznamového archu musí být zakřížkováno právě jedno ze tří polí!) Současně převezměte od žáka i jeho testový sešit.

 

OndřejŠteffl, Andrej Novik, Marian Golis, Irena Smetánková, Bohumil Kartous

Scio

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články