Chce ministr opravdu autonomii škol? Pak musí přepsat zákon.

19. 5. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

EDUin žádá poslance školského výboru, aby dnes upozornili ministra na problematická místa v novele školského zákona

 

Praha 19. května 2011 – S ohledem na dnešní jednání „školského“ výboru Poslanecké sněmovny upozorňujeme média a poslance na problematická místa ve schvalované novele školského zákona. Sporné pasáže se týkají jednak vládou a ministrem proklamované autonomie škol, postavení mezinárodních škol v našem vzdělávacím systému a povinnosti Centra pro přípravu státní maturity informovat veřejnost o své činnosti.

 

Žádáme poslance, aby v rámci dnešního zasedání „školského“ výboru projednali s ministrem školství Josefem Dobešem úpravu znění novely školského zákona v těchto oblastech:

 

Autonomie škol: Po vládním projednávání novely premiér i ministr opakovaně vyjádřili přesvědčení, že školy nemají být svazovány jednotnými osnovami a při volbě obsahu a metod vzdělávání jim má být ponechána autonomie v rámci daném vzdělávacími programy. S tímto tvrzením je ale v rozporu tato část novely: Při zpracování školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání může škola vycházet také z obsahu vybraných vzdělávacích oblastí, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zdůvodnění změny: Konečné znění je vlastně zbytečné a zavádějící, protože nevymezuje školám žádnou jasnou povinnost a i po jejím vypuštění by faktický stav věcí zůstal nezměněn. Ministerstvo doporučuje školám mnohé, co není uvedeno přímo v zákoně, není tedy jasné, proč toto „doporučení“ má zákon obsahovat. Slovo „může“ navíc lze při schvalování zákona velmi snadno změnit na „musí“. Tento fakt, v našem legislativním procesu nijak výjimečný, je třeba mít stále na paměti. A konečně, samotný pojem „obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ je natolik vágní (viz jeho definice z dílny MŠMT v příloze pro editory), že jeho prostřednictvím může každý příští ministr školám „doporučit“, co se mu zlíbí. Takto neurčité znění považujeme za nepřijatelné v zákoně, který má naopak usilovat o přesnost vyjádření.

 

Postavení mezinárodních škol – viz žlutě označený text na straně 8 novely, kterou najdete v příloze této tiskové zprávy. Dokumentace, kterou nově požaduje stát po mezinárodních školách působících v České republice, jim velmi komplikují existenci. Podrobnější informace najdete ve starší tiskové zprávě ZDE.

 

Povinnosti a postavení CERMAT – viz text na straně 15, opět označený žlutě – zásadně omezuje možnosti veřejnosti a médií kontrolovat kvalitu přípravy státní maturity. Což v současné situaci především znamená faktickou nemožnost zjistit příčiny její nekvalitní přípravy a vyskytujících se chyb. Tato část školského zákona fakticky vyjímá to, co „centrum“ určí, ze zákona o veřejném přístupu k informacím. Vzhledem k již dnes existujícím vážným pochybnostem o kvalitě již spuštěné státní maturity a neochotě současného vedení CERMAT podávat jakékoli přesnější a detailnější informace o způsobu její přípravy, je nepřijatelné, aby novela umožnila zákulisí projektu za stovky milionů utajovat před veřejností na základě pouhé libovůle vedení „centra“.

 

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Žádáme poslance výboru, aby se zasadili o změnu znění novely zákona už teď, aby nebylo nutné tyto změny mnohem složitěji prosazovat až při jednání pléna Sněmovny. Přinejmenším v pasáži týkající se autonomie škol by to neměl být problém, protože vláda deklaruje, že chce zachovat autonomii škol a pasáž v novele je s tímto jejím tvrzením v rozporu. Ministr i premiér by tedy měli přinejmenším tuto změnu, nejlépe vyškrtnutím celé pasáže, podporovat.“

 

Kontakty:

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.

e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

 

Poznámky pro editory:

  • Starší tiskové zprávy EDUin zabývající se novelou školského zákona najdete ZDE a ZDE a ZDE.

 

  • Plné znění vládního návrhu novely školského zákona najdete ZDE. Problematická místa jsme označili žlutě.

 

  • Pojem „obsah vybraných vzdělávacích oblastí“ definuje ministerstvo školství těmito slovy:

Pojem „vzdělávací oblast“ není zákonem striktně definován, a proto vymezení oblastí záleží na MŠMT. Stejně tak nebude zákonem dáno, že stanovení obsahu musí být pro danou „vzdělávací oblast“ provedeno s jednotnou mírou podrobnosti. MŠMT na základě nového znění § 5 odst. 1 školského zákona hodlá upravit pouze oblasti, v nichž si sjednocení úrovně vzdělávání vyžaduje aktuální stav zjištěný mimo jiné v mezinárodním srovnání výsledků vzdělávání. Rozhodující je proto věcná potřeba metodického sjednocení vzdělávání, která se může týkat třeba jen části učiva v tom kterém předmětu nebo jít i napříč předměty. MŠMT ovšem bude dbát toho, aby možnosti škol samostatně profilovat školní vzdělávací programy nebyly neúčelně omezovány.

 

  • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů.

Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

  • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články