EDUin před volbami komentuje strany podle kvality programů a věrohodnosti lídrů

23. 10. 2013
EDUin
799px-ZS_Svehlova_navigace_k_volebnim_mistnostem_20101

Hodnotíme kvalitu programu v oblasti vzdělávání, zkušenosti s dosavadním působením strany a politickou kvalitu, věrohodnost a odbornou zdatnost stranických expertů.

Praha, 23. října 2013 – V předvolebním týdnu zveřejňuje obecně prospěšná společnost EDUin názor na schopnost stran posunout oblast školství a vzdělávání žádoucím směrem. Sestavili jsme jednoduchý přehled stran, jejichž účast v příští sněmovně je alespoň teoreticky možná. Doplňujeme krátké vysvětlení silných a slabých stránek každé z nich.

Posuzovali jsme kvalitu programů a obeznámenost politiků s moderními trendy v pedagogice, schopnost navrhnout komplexní opatření bez vnitřních rozporů mezi jednotlivými body a započítali jsme zkušenost s působením představitelů každé ze stran v praktické politice.

V hodnocení jsme zohlednili, nakolik jsou politici schopni a ochotni naplňovat obraz moderního vzdělávání, jak ho vnímá EDUin. Tedy: zachování autonomie škol, individualizaci výuky, důraz na formativní hodnocení, podporu slabších, kontinuitu vzdělávací politiky a metodickou podporu škol místo plošné kontroly.

ČSSD
Klady:
Aktivní expert a stínový ministr Marcel Chládek, který se v posledních letech vzdělávání intenzivně věnuje a přináší do debaty ocenění hodné nápady a řešení.
Zápory:
  Chládkovy názory se ale ve volebním programu ČSSD fakticky nepromítají. Ten je v zásadě velmi konvenční a klade důraz hlavně na kontrolu a vzdělávání na objednávku průmyslu. Nevíme tedy, co po vítězství socialistů můžeme od této strany v oblasti vzdělávání očekávat.

ODS
Klady:
Kvalifikovaný expert Petr Fiala, který se osvědčil ve funkci ministra. Jasně strukturovaný program, kde jsou vyjmenována konkrétní opatření. Důraz na kontinuitu vzdělávací politiky a podporu slabších a zvýšení kvality škol prostřednictvím metodické podpory.
Zápory:
  Rozpory v některých bodech. Například výslovný důraz na zachování víceletých gymnázií koliduje se snahou snížit selektivitu vzdělávacího systému.

Zelení
Klady:
Kvalifikovaný expert Ondřej Liška. Obsahově vynikající a dobře strukturovaný program. Jasný důraz na inkluzívní školství a podporu slabších. Odhodlání nepodléhat proprůmyslové orientaci vzdělávání. Zelení vnímají, že škola musí pamatovat především na osobní rozvoj žáků a studentů.
Zápory:
  Nejde o zápor, ale je třeba konstatovat nízkou kompatibilitu s programy ostatních stran, které se pravděpodobně ocitnou ve sněmovně. Paradoxně nejvíce shodných bodů lze najít s programem ODS.

ANO 2011
Klady:
Kvalifikovaný experti Jiří Zlatuška a Helena Válková. Kvalitní část programu věnovaná vysokému školství.
Zápory:
  Nulová zkušenost s tím, jak bude vypadat reálná politika strany, která se poprvé ocitne ve Sněmovně. V programu silný důraz na proprůmyslovou orientaci vzdělávání.

Piráti
Klady:
Jako jedni z mála jasně říkají, že školství a vzdělávání není totéž a kladou důraz na to, že vzdělávat by mělo celé společenské prostředí, v němž se pohybujeme.
Zápory:
  Nesystematičnost programu. Piráti jsou osvěžující v jednotlivých nápadech, nenajdeme ale u nich komplexní návrh, co v současném systému zachovat a co změnit.

TOP 09
Klady:
Několik dobrých nápadů v programu. Například praxe učňů a středoškoláků v zahraničí a zákon o finanční podpoře studentů.
Zápory:
  Spíše rozpačité zkušenosti s politiky TOP 09 ve školském výboru a jasně proprůmyslová orientace volebního programu. Mluví se tu výslovně o potřebě školství okamžitě předělat tak, aby lépe sloužilo průmyslu.

KDU-ČSL
Klady:
Nová tvář, expert Ivan Gabal. Část programu věnovaná předškolnímu vzdělávání a rodičovství. Důraz na etiku ve vzdělávání.
Zápory:
  Velmi rozporná zkušenost s některými lidovci v úřednických pozicích MŠMT. Prosazování plošných testů na základních školách. Program je slabý v konkrétních opatřeních ke zlepšení kvality vzdělávání.

KSČM
Klady:
Svou snahu o návrat ke vzdělávacímu modelu minulého století nijak nezastírají.
Zápory:
  Návrat k jednotné škole, dozoru, orientaci na průmysl. K zastaralému a neefektivnímu vzdělávání.

SPOZ
Klady:
Žádné.
Zápory:
Program a vyjádření expertů jsou ještě výrazně totalitnější než u komunistů. Omezení počtu maturantů, jednotné osnovy, likvidace alternativního vzdělávání, důraz na centralismus a kontrolu.

ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE TOMIA OKAMURY
Klady:
Žádné.
Zápory:
  Naprosto chaotický, nekvalifikovaný a vnitřně rozporný program. Nízká úroveň expertů.

 

Podrobnější komentář k záměrům jednotlivých stran najdete na stránkách eduin.cz ve sloupcích Tomáše Feřtka: Pravice, středové strany a nová hnutí, levice.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o.p.s., řekl: „Oceňujeme, že kvalita předvolební debaty o vzdělávání se výrazně zvýšila, stejně jako odborná erudice většiny reprezentantů, které strany do debaty vysílají. Situace oproti roku 2010 je především díky zavedeným stranám mnohem důstojnější a doufáme, že se podaří po volbách dosáhnout shody na tom, co je třeba v oblasti vzdělávání ihned udělat. Předvolební debaty ukázaly, že možnost dohody tu existuje.“
 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články