Jaký způsob hodnocení podporuje motivaci dětí k učení?

31. 10. 2016
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 24. 10. – 30. 10. 2016

Témata týdne: Škola digitálně propojená s domovem žáků. Základní a mateřská škola v Chrudimi používá digitální zařízení na pokročilé úrovni: systém HomeWork umožňuje žákům absolvovat část vzdělávání doma. Digitální propojení doma i ve škole umožňuje využívat řadu dalších výhod, jak ukazuje článek v iDNES.cz.„Sčítání“ romských žáků. Ministerstvo školství požádalo školy o anonymní odhad romských dětí, které vzdělávají. Nejde o sčítání, jde o anonymní odhad. Někteří učitelé nevědí, jak postupovat, někteří dokonce zaměňují tento požadavek s rasismem (HN). Odhady etnicity jsou běžné např. v USA či UKZrychlené učňovské školství v Austrálii. Australský vzdělávací systém umožňuje získávat kvalifikaci v učňovských oborech rychleji. Vychází tak vstříc požadavkům průmyslu na aktuální dovednosti absolventů a rychlejší přizpůsobení ekonomiky. Zajímavý článek, stejně jako další o čtvrté průmyslové revoluci či vzdělávání nadaných žáků přináší Zpravodaj o odborném vzdělávání v zahraničí vydávaný NUVHledá se LEADr. Nová soutěž pro mladé lidi ve věku 17 až 25 let, kteří mají zájem ovlivňovat politiku a občanský život. Informuje ČTK a Deník.

Výrok týdne: 

„Firmy vás nebudou platit za to, co jste před dvaceti lety vystudoval, ale za to, co dneska jste schopen té firmě přinést. Stále větší a větší podíl dovedností, které v práci využíváte, jste se nenaučili ve škole, a ani se naučit nemohli, protože ty technologie v dané době vůbec neexistovaly.” Tomáš Hruda, zakladatel Education Republic pro ČRo.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • INKLUZE VE ŠKOLÁCH: PROBLÉMY OČIMA ODBORNÍKŮ A BLESKU

Ve většině škol nedošlo od 1. 9. 2016, kdy v účinnost vstoupila novela podporující další začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol, k žádným zásadním změnám. Alespoň v rámci samotného vzdělávání ve třídách. Došlo ale k nárůstu administrativy a viditelné jsou problémy, které mohou ohrozit další implementaci novely. Problémy se točí zejména okolo financování: se stávajícím systémem financování pokračuje nerovnost v podpoře škol dle jejich příslušnosti ke své samosprávní jednotce; finanční prostředky navyšuje ministerstvo v této oblasti tím, že je ubírá jinde; systém nepočítá s financováním prevence atd. Tyto informace přinesl Kulatý stůl SKAV a EDUin, na němž odborníci z praxe hodnotili změny. Na údajné problémy s financováním poukazuje ve svém „analytickém“ článku bulvární deník Blesk, jenž vede dlouhodobou a otevřeně zkreslující kampaň proti inkluzi. Jako jediného referenta si vybral zástupce tzv. Učitelského profesního sdružení, který reprezentuje pouze učitele, kteří se k němu hlásí (zhruba 100 z celkového počtu cca 150 tisíc učitelů v ČR). Tato skupina otevřeně odporuje současné systémové změně a opakuje argumentaci Asociace speciálních pedagogů, která sdružuje převážně učitele z dřívějších praktických škol. Jejich argumentaci Blesk – z podstaty své mediální činnosti manipulativní tisk – nekriticky a účelově přejímá.

  • NOVÉ NIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ: CZECHITAS

Nezisková organizace Czechitas, která se zaměřuje na vzdělávání dívek a žen v oblasti IT, získala vůbec první grant z programu Google.org (Tyinternety.cz), což je organizace společnosti Google zaměřená na společenskou odpovědnost, udělený ve střední Evropě. Organizace Czechitas, která už několik let nabízí dívkám výukové programy v oblasti programování, otevírá program Digitální akademie, jenž je zaměřen zejména na oblast tzv. business inteligence, tedy zejména analýzu a práci s daty. Cílem organizace je dlouhodobě podporovat vzdělávání a profesní přípravu žen v oblasti, v níž drtivě dominují muži. Podle zakladatelky organizace Dity Přikrylové je na pracovním trhu vysoká poptávka po ženách s těmito profesními dovednostmi, neboť firmy hledají cesty, jak diverzifikovat své pracovní týmy a vnést do nich vyšší dynamiku a sociální interakci. Dokazuje to fakt, že Czechitas dokázaly takřka nemožné, tedy navázat spolupráci s giganty technologického světa, mezi nimiž často vládne konkurenční řevnivost. Organizace spolupracuje také s Microsoftem, nebo se společností Konica Minolta. Je příkladem úspěšného vzdělávacího projektu, který objevil novou příležitost v rozrůstajícím se prostoru, kde absentuje vzdělávací systému.

  • ZAVEĎTE VE SVÉ TŘÍDĚ PRAVIDELNÉ FORMATIVNÍ HODNOCENÍ

Tato výzva doprovází české vydání knihy autorů Dylana Wiliama a Siobhán Lehayové, která představuje praktický návod k tomu, jak v praxi využívat prvky a principy formativního hodnocení. Jak ukazuje krátký abstrakt z knihy, kterou v českém překladu vydává organizace Edulab za podpory Martina Romana (Čtení pomáhá), jde zejména o porozumění cílům učení (neučí se pro známky), a na to navazující diskuse, zpětné vazby a aktivizace žáka k přebírání odpovědnosti za vlastní učení. Opakovaně při této příležitosti upozorňujeme na materiál dostupný na portálu RVP, který objasňuje rozdíl mezi formativním (primárně pro žáka) a sumativním (primárně pro hodnotitele či třetí subjekt) hodnocením a přináší seznam relevantní literatury. Formativní hodnocení je mimo jiné zahrnuto do Katalogu podpůrných opatření, který má sloužit školám v podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V této souvislosti je zajímavý vhled do uvažování některých učitelů, kteří stále považují žáka „za objekt vzdělávání“, jak ukazuje diskuse na webu EDUin. Diskusi o formativním hodnocení se bude věnovat Akvárium v EDUpointu 8. 11. od 17.00, přijďte diskutovat!

  • ZÁSTUPCE ŘEDITELE VE VÍRU ZMĚN

Po tématech Různé role zástupců ředitelů a Zástupce ředitele školy – a co ještě přichází třetí ročník konference věnované této specifické pozici v řízení českých škol s tématem uvedeným v nadpisu odstavce. Kromě ředitele Centra školského managementu při PedF UK Václava Trojana, dětského psychologa Václava Mertina či ústředního školského inspektora Tomáše Zatloukala vystoupí řada dalších zajímavých řečníků a budou představeny různé vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj škol (JA Czech, Férová škola atp.). Kromě toho budou vyhlášeny výsledky třetího ročníku soutěže o nejlepšího zástupce školy Zlatá karabina. Pro zájemce: pospěšte, konference bude už v úterý 1. 11. 2016.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 1.11., 9. 00, Praha, konference: Zástupce ředitele ve víru změn
  • 1.11., 17.00, Praha, EDUpoint, Otevřená třída – Architekti ve škole
  • 8.11., 17.00, Praha, EDUpoint, Akvárium – Jaký způsob hodnocení podporuje motivaci dětí k učení?
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články