Již osmdesát jedna škol v rámci projektu Síť Ekoškol v ČR získalo mezinárodní titul Ekoškola

22. 2. 2011
EDUin

V uplynulém roce získalo na půdě Senátu PČR 14 škol z ČR z celkem 33 oceňovaných první titul mezinárodního programu Ekoškola. Pět škol ze zbylého počtu získalo tento titul dokonce již potřetí. V mezinárodním programu Ekoškola je v současnosti zapojeno přes 50 000 dětí z více než 200 základních a středních škol v ČR. Snaží se spolu s pedagogy o ekologičtější provoz své školy. Hledají úspory energie, třídí a minimalizují odpad, pečují o zeleň v okolí školy a mnoho dalšího.

 

Pracovat v Ekotýmu vyžaduje spoustu práce a trpělivosti, a když se vám potom něco vydaří, máte radost. Díky Ekoškole vím více o problémech spojených s životním prostředím a mohu tak pomáhat škole ve vylepšení.

Dominika Rybářová

ZŠ Jílové u Prahy

 

Ekoškola je flexibilní dlouhodobý vzdělávací program spočívající v postupném zlepšování životního prostředí školy a jejího okolí za spolupráce žáků, učitelů, ostatních zaměstnanců školy a místní komunity. Může být realizován na jakékoli základní či střední škole.

Cílem programu je, aby žáci snižovali ekologický dopad provozu školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšovali prostředí ve škole i v jejím okolí. Žáci zakládají celoškolní pracovní tým Ekoškoly, vytvářejí si vlastní Ekokodex, analyzují současnou situaci na škole v oblastech Odpady, Voda, Energie, Prostředí školy a navrhují zlepšení, která se posléze snaží realizovat.

Na 33 školách se kompostuje bioodpad, v 15 školách na základě analýzy odstranili energeticky neúsporné spotřebiče nebo nápojové automaty a 28 škol vybudovalo venkovní učebnu nebo naučnou stezku – shrnuje koordinátorka Ekoškoly Petra Šimonová některé údaje ze závěrečných zpráv.

Naučily jsme se šetřit energii, vodou, třídit odpad a zkrášlovat prostředí školy, ve kterém trávíme mnoho času. Chtěly bychom žít v čistém prostředí, a proto s Ekotýmem na naší škole uskutečňujeme i různé akce, jako je Den Země nebo Den činu, které motivují další žáky k lepšímu vztahu k přírodě.

Eva Svobodová a Lenka Mičínová
ZŠ Bystřice nad Pernštejnem

 

Výzkum, který probíhal ve spolupráci s Janem Činčerou z Technické univerzity v Liberci prokázal, že účastníci programu Ekoškola se chovají k životnímu prostředí šetrněji, než ostatní studenti, třídí častěji odpad, účastní se dobrovolných akcí pro přírodu či dobrovolných sbírek, šetří vodou a na nakupování si častěji berou vlastní tašky. Mají vyšší míru znalostí o odpovědném environmentálním chování v oblasti ekomanagementu a ve svém okolí působí jako názoroví vůdci, kteří doma i s kamarády diskutují o problémech životního prostředí.

 

Ekoškola je program mezinárodní neziskové organizace FEE. Byl vyhlášen v roce 1995 s cílem zapojit mladé lidi do hledání řešení pro udržitelný rozvoj. Dnes probíhá v 47 zemích světa, včetně ČR.

Program Ekoškola v ČR koordinuje Sdružení TEREZA. Při realizaci programu poskytuje Sdružení TEREZA školám odbornou pomoc, metodické materiály a konzultace. V jednotlivých krajích ČR pomáhají školám, v rámci projektu Síť Ekoškol v ČR, krajští koordinátoři z místních ekocenter, kteří se tak podílí na zavádění kvalitní environmentální výchovy do škol.

 

Sdružení TEREZA
Haštalská 17, 110 00,
Praha 1

www.terezanet.cz

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články