Klesá počet mužů učitelů ve školách a věkový průměr učících pedagogů se zvyšuje

3. 10. 2016
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 26. 9. – 2. 10. 2016

Témata týdne: Mohou se žáci podílet na hodnocení učitelů? Pozoruhodnou reakci některých učitelů vzbudil návrh České středoškolské unie, aby mohli žáci aktivně přispívat k hodnocení pedagogů, kteří je vzdělávají. Mezi diskutujícími učiteli na České škole vzbudil návrh značný odpor. Při absenci reálného hodnocení práce českých učitelů a velmi omezené pedagogické interakci mezi učiteli ve škole je přitom žák jediným „pozorovatelem“, který učitelovu činnost sleduje. Pokračujeme v hodnocení volebních programů pro vzdělávání hlavních politických sil v ČR s ohledem na odhady preferencí před krajskými a senátními volbami. TOP09, Česká pirátská strana, Svobodní a STAN. V ČT na toto téma mluvili lídři jednotlivých stran v Jihomoravském kraji při předvolební debatě. Politologové z Brna v krátkém videu vysvětlují, proč má smysl jít k volbámHackaton a vzdělávání, konkrétně prostorová data.  Hackaton je takový formát setkání, na nějž přinesete určitý problém a společně s účastníky hledáte jeho řešení. Zkuste například hackaton na téma využití map a prostorových dat s otevřenou licencí ve vzdělávání v Plzni. Nebo nějaký sami uspořádejte. Ocenění za rozvoj podnikavosti. Karlínská obchodní akademie a VOŠE získala minulý týden v lotyšské Rize cenu TES Award na akci pořádané JA Europe. Ocenění je určeno školám, které aktivně podporují podnikatelské vzdělávání. Česká asociace doktorandek a doktorandů. Vznikla proto, aby poukázala na zanedbávání vědecké líhně ze strany systému, což vede k rozmělňování úsilí doktorandů v primární potřebě hledat nutnou obživu. 5. 10. proběhne na téma podpory doktorandů kulatý stůl.

Výrok týdne: Študenti by mali mať slovo v organizácii škôl, ktoré navštevujú. Toto je oblasť, v ktorej naozaj nemá zmysel tvrdiť, že študenti nie sú dostatočne kvalifikovaní na to, aby sa vyjadrili. V konečnom dôsledku sú to práve oni, kto má suverénne najlepší prehľad o tom, aké vzdelanie dostávajú. Všetci ostatní (inšpektori, riaditelia, školské úrady, politici) to môžu vedieť akurát sprostredkovane, skrze nutne neúplné dokumenty, správy či štatistiky. (…)” Vzhledem k níže uvedenému sporu o to, zda se mohou žáci vyjadřovat k práci svých učitelů, si dovolujeme využít citace použité v newsletteru slovenské inciativy Chceme vedieť viac. Citát pochází z blogu Rady mládeže Slovenska.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • INKLUZE JAKO PROJEV SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

Společenská odpovědnost je součástí vize řady různých podnikatelských aktivit, často se ale vyhýbá tématům, která jsou významnou částí společnosti vnímána negativně. Manželé Čížkovi podnikají. Po zkušenostech z USA a tamní různorodou a zároveň otevřenou společností se manželé Čížkovi rozhodli svou energii zacílit na podporu vzdělávání dětí, které jsou na sociálním okraji společnosti, a založili spolek Vějíř.  Ten si bere za cíl v prvé řadě pomáhat dětem v předškolním věku, které vzhledem k sociálnímu prostředí, v němž vyrůstají, mohou vstupovat do povinné školní docházky s výrazným handicapem. Spolek Vějíř těmto dětem zajišťuje každodenní podpůrný program s cílem tento handicap co nejvíce snížit. Vějíř spolupracuje s dalšími organizacemi, které se podobnou podporou zabývají. Především o pozitivních zkušenostech s inkluzí byla i diskuse pořádaná Vějířem ve spolupráci s Amnesty International v Kladně, kde spolek působí. Zejména ředitelka ZŠ Trmice Marie Gottfriedová sdílela své osobní, konkrétní zkušenosti s tím, jak důležité a přínosné je vytvářet komunitní školu v prostředí s výrazně vnitřně segregovanou společností.

  • POZNEJTE EVROPANA

V maďarských školách dostávají děti za úkol, aby identifikovaly na obrázku evropsky a neevropsky vyhlížející lidi. To vše za situace, kdy maďarská vláda otevřeně bojuje proti pomoci uprchlíkům z Blízkého a Středního východu a nechala např. vytvořit prokazatelně manipulativní materiál o tzv. „no-go zones“, údajných částech evropských měst, kam většinové obyvatelstvo z bezpečnostních důvodů nemůže (Britské listy). V Maďarsku na téma přijetí uprchlíků proběhne referendum. K nebezpečí destrukce demokracie vzhledem k pozoruhodnému zanedbání vzdělání a výchovy v této věci se vrací Bob Kartous v komentářích pro Lidové noviny a Britské listy. Na to reaguje Zdeněk Sotolář, zakladatel Učitelského profesního sdružení, zpochybňuje uvedené příklady zanedbávání vzdělávání k občanství na základě neexistence dat, která by to dokazovala. Zajímavý strip na totéž téma, zatímco učitel navrhuje programování jako „důležité pro budoucí prosperitu“, studentka se ptá, jestli by se potom mohli zabývat civilizačními problémy, jako je kolaps ekosystému, souvislosti rostoucí hladiny moře a možných geopolitických nepokojů, ozbrojenými konflikty, ideologickou polarizací atd.

  • PODÍL MUŽŮ UČITELŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ KLESÁ, UČITELÉ VÝRAZNĚ STÁRNOU

Místo rostoucího poměru mužů učitelů v regionálním školství došlo za poslední tři roky k jeho mírnému poklesu. Ze statistického sběru MŠMT vyplývá, že zatímco v prvním pololetí roku 2013 byl celkový poměr mužů učitelů v regionálním školství 20,7 %, o tři roky později byl poměr o více než 2 procentní body nižší (18,6). Pokles se týká všech stupňů vzdělávání regionálního školství s výjimkou mateřských škol, kde ovšem muži tvoří nepatrný podíl pedagogického personálu.  Ze statistik také vyplývá, že muži učitelé pobírají v průměru vyšší plat. Rozdíl je nejvyšší na řídících pozicích.  Statistiky také ukazují, že od roku 2012 nejvýrazněji narostla věková kohorta učitelů starších 56 let.  Na ZŠ a SŠ oproti tomu významně poklesl poměr učitelů ve věku 26 až 35 let. Na SŠ tento pokles činí téměř 6,5 procentních bodů. Poměr učitelů starších 56 let je na SŠ téměř 30 %. Velmi výrazný progres stárnutí ukazují data i v případě učitelů odborného výcviku. O svízelné situaci škol na současném trhu práce v této souvislosti informuje Deník.

  • PODPORA TALENTOVANÝCH V ČESKÝCH ŠKOLÁCH, RESP. MIMO NĚ

Talnet otevírá přihlášky do dalšího cyklu online kurzů. Jde o otevřené vzdělávání na podporu žáků orientujících se na přírodní vědy, ale třeba i programování či historii. Nízkoprahový charakter zajišťuje bezplatnost a online forma vzdělávání. Kromě online kurzů by měli mít žáci ve věku 13 až 19 let možnost účastnit se soustředění a exkurzí v terénu. V létě pak proběhne Talnet expedice. Na podporu intelektově nadaných dětí se zaměřují i projekty Centra pro talentovanou mládež, které vychází zejména z programu CTY Johns Hopkins University. Centrum se snaží dlouhodobě přesvědčit MŠMT, aby programům poskytlo významnější finanční zajištění. Podporou mimořádně intelektově nadaných dětí se zabývá i nadační fond Qiido, jehož jedním z cílů je intervence přímo ve výuce.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

  • 4. 10., 17.00, Otevřená třída, EDUpoint, Staroměstské náměstí 4, Praha
  • 5. 10., 10.00, Česko-slovenská konference EPALE na téma „MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST ve vzdělávání dospělých“
  • 11. 10., 17.00, Akvárium, EDUpoint, Staroměstské náměstí 4, Praha

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články