Návrhy standardů základního vzdělávání zatím pokulhávají za světem

18. 1. 2011
EDUin
logo_EDUinfo

Ministerstvo školství vyhlásilo diskusi, ale není nad čím diskutovat

Praha 18. ledna 2011 – Návrhy evaluačních standardů, které včera na portálu www.rvp.cz zveřejnilo ministerstvo školství, potvrdily obavy z uspěchané a nepříliš kvalitní přípravy tohoto nástroje, jenž by měl umožnit vyšší kvalitu vzdělávání na základních školách.

Ministr školství Josef Dobeš si zaslouží pochvalu za to, že zahájil práci na standardech základního vzdělávání. Stejně tak lze považovat za pozitivní, že navrhované standardy vycházejí z platných Rámcových vzdělávacích programů a navazují na probíhající reformu vzdělávání. Ale ambice pana ministra připravit standardy a na nich postavené plošné testy v řádu měsíců, prakticky znemožňuje, aby tato práce byla odvedena kvalitně. V zemích, na které se i autoři standardů odkazují (Finsko, Skotsko, Anglie), trvala obvykle příprava a hlavně diskuse, co do standardu má a nemá patřit, několik let.

Nelze se tedy divit, že včera zveřejněné ukázky standardů a úloh, které by je měly ověřovat, jsou velmi kusé, zlomkovité a neúplné. Účelovost a nedotaženost připravovaných standardů je patrná především ze srovnání s dokumenty jiných zemí. Strukturně se standardy svým zahraničním vzorům přibližují, obsahem a vnitřním pojetím jsou ale zpracovány zatím velmi neodborně. Ukázky zahraničních evaluačních standardů si je možné prohlédnout na stránkách www.rvp.cz.

Ve skutečnosti je pokus MŠMT pouze alibi pro rychlou přípravu plošných testů, které se mají začít ověřovat už v druhém pololetí roku 2011. K tomu se připojují další zásadní problémy, které lze shrnout takto:

 • V ukázkách se objevují jen testovatelné položky, standardy zatím zcela ignorují ty dovednosti a postoje, které se podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání mají žáci také učit.

 • MŠMT sice slibuje, že standard bude časem obsahovat i ty položky, které nelze testovat, a že pro ně budou vytvořeny speciální nástroje, ale veřejně se ví, že žádné takové nástroje k dispozici nejsou a jejich vývoj a  pilotování potrvá léta, pokud se to vůbec stane (za ministrova angažmá nejspíše ne) – do té doby se budou pouze testovat primitivní znalosti žáků, což zvýšení kvality vzdělávání napomůže jen stěží.

 • Většina ilustračních úloh, které mají standard ověřovat, nepracuje s reálnými situacemi, ale zůstává „uvnitř“ předmětů. Tím jdou proti trendům v  testování znalostí a dovedností, které razí např. PISA.

Dá se tedy konstatovat, že zatím zveřejněné ukázky standardů potvrzují obavy více než dvanácti set učitelů a odborníků na vzdělávání, kteří se obrátili začátkem prosince na premiéra Nečase, aby zastavil plánovaný projekt plošného testování žákovské populace.

Oldřich Botlik, matematik a autor testů Kalibro, řekl:Celá dosavadní práce na standardech je – podle očekávání – uspěchaná a zmatečná. Postrádá potřebný odstup, předvídání dalšího vývoje a především hlubokou reflexi toho, proč dosavadní výuka matematiky nefunguje tak, jak fungovat má. Provedení této reflexe má klíčový význam, pokud se má něco opravdu změnit více než kosmeticky nebo jen dočasně. Jinak budou ministerské komise pořád dokola opisovat a rozmělňovat staré nefungující osnovy, byť s přidáním nějakých těch „zahraničních zkušeností“, ovšem bez porozumění tomu, oč v nich vlastně jde.“

Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin, řekl: „Autoři standardů sice vyzývají pedagogickou veřejnost k diskusi nad podobou standardů, ale je to spíš parodie na odbornou debatu. Ptají se učitelů vlastně jen na to, jestli jsou jim ukázky srozumitelné a jestli si myslí, že žáci testy zvládnou vyplnit na počítači. Pouze u textů z Českého jazyka a literatury je možné diskutovat o tom, jestli je či není navržený text úlohy příliš složitý. Ukázky standardů a testových úloh jsou ale zatím tak kusé a nedopracované, že se o nich vlastně diskutovat ani nedá. Navíc na tuto diskusi je vymezen pouhý měsíc. Jestli má debata odborníků být od počátku takto invalidní, nemůže to dopadnout dobře.“

Kontakty:

· Oldřich Botlík, Kalibro
e-mail: old.botlik@volny.cz

· Tomáš Feřtek, tiskový mluvčí EDUin o.p.s.
e-mail: tomas.fertek@eduin.cz, mobil: 602687016

Poznámky pro editory:

 • Evaluační standard: soupis takových znalostí a dovedností, jejichž získání je ověřováno vybranými nástroji; standardy v zahraničí obvykle obsahují přesné ukazatele (indikátory), jak se pozná, že žák těchto znalostí a dovedností dosáhl a v řadě případů také ukázkové úlohy, kterými se tato skutečnost ověřuje

 • Minimální standard: takový standard, který definuje jen ty nejzákladnější, minimální znalosti a dovednosti, které by měli žáci získat v  daném stupni vzdělávání

 • Ukázky evaluačních standardů, jak vypadají ve fungujících vzdělávacích systémech, si můžete stáhnout ZDE.

 • Diskusi ke standardům a reakce veřejnosti naleznete ZDE.

 • Problematice plošného testování a přípravy standardů se věnovaly i tiskové zprávy EDUin (ZDEZDE) a debata v rámci Kulatých stolů SKAV a EDUin na téma Plošné testování – cesta vpřed, nebo zpět. Krátký videosestřih shlédněte ZDE.

 • Dopis deseti odborníků z oblasti vzdělávání, který byl 9. prosince 2010 zaslán premiéru Petru Nečasovi, najdete ZDE, včetně seznamu všech signatářů.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin o.p.s. byla založena v květnu 2010 a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz

 • Populární verzi vzdělávacích témat najdete na blogu http://fertek.blog.respekt.ihned.cz

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články