ODBORNÍCI VÍTAJÍ AKČNÍ PLÁN „VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ“ A BUDOU DOHLÍŽET NA JEHO REALIZACI

3. 3. 2011
EDUin

Praha, 2. března 2011 Na nově schválené opatření vlády ČR pro roky 2011-2012 „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ reagují akademici a pedagogové založením nezávislé platformy. Ta vítá schválení dokumentu, avšak upozorňuje na nestandardní postupy Dobešova ministerstva, které přípravu tohoto dokumentu provázelo. Nově vzniklá Nezávislá expertní skupina Vzdělávání pro udržitelný rozvoj je připravena spolupracovat s MŠMT, které bylo předkladatelem tohoto opatření, ale také dohlížet na jeho realizaci.

Nezávislá expertní skupina Vzdělávání pro udržitelný rozvoj se zformovala z akademiků, zástupců příspěvkových a neziskových organizací, kteří od roku 2009 spolupracovali na přípravě dokumentu. Jeho přijetí navazuje na mezinárodní závazky z roku 2005, vládní usnesení z roku 2008 a zahraniční trendy ve vzdělávání. Jak říká Jana Dlouhá, jedna z autorek dokumentu: „Vzdělání pro udržitelný rozvoj může být podstatným příspěvkem k inovacím ve vzdělávání, které jsou nezbytné pro rozvoj demokratické společnosti, ať již jde o oblast lidských práv, etiku, sociální problematiku včetně inkluze a další témata.“ Schválené vládní opatření popisuje aktivity směřující k rozvoji občanské angažovanosti, udržitelné výroby a spotřeby, snižování sociálního napětí a posilování vztahu k místu.

Přípravu dokumentu, který měl být původně realizován od roku 2010, provázelo nestandardní chování ze strany MŠMT. Autoři a recenzenti pojmenovali porušení zásad slušné spolupráce v otevřeném dopise ministrovi Josefu Dobešovi v listopadu 2010.

Ačkoliv ministr po zveřejnění dopisu přislíbil signatářům osobní jednání, to se nakonec nekonalo. Přípravu dokumentu i v posledních dnech provázelo nekorektní jednání ze strany ministerstva. Jan Krajhanzl, jeden z autorů dokumentu a signatářů listopadového otevřeného dopisu, k tomu říká: „Autoři a recenzenti byli tlačeni k souhlasu se zněním dokumentu, aniž by byly vypořádány jejich námitky. Naše důvěra v Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy byla touto zkušeností narušena. Doufáme nicméně, že po schválení dokumentu vládou ČR přijde na řadu otevřená spolupráce ze strany Dobešova ministerstva.

Nezávislá expertní skupina Vzdělávání pro udržitelný rozvoj očekává, že ministerstvo přijme odpovědnost za realizaci opatření na roky 2011-2012, který schválila vláda ČR. Expertní skupina také vyzývá MŠMT, aby s dostatečným předstihem zahájilo přípravu opatření „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ na roky 2013-2015, ke kterému se vláda zavázala.

PŘÍLOHA: OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, MGR. JOSEFU DOBEŠOVI

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články