Tisková zpráva: Opatření ministra vyřeší momentální situaci, ale je třeba uvažovat i o budoucnosti učitelské profese

10. 3. 2014
EDUin
tf5

Učitelský registr a Národní kulatý stůl k učitelské profesi by mohly pomoci najít řešení.

Praha 10. března – EDUin komentuje opatření, která na pátečním brífinku se zástupci odborů a děkanů pedagogických fakult navrhl ministr školství Marcel Chládek. Cení si především získaných dat, snahy dosáhnou dohody a ochoty uvažovat o tom, jak řešit situaci dlouhodobě.

Na navržených opatřeních je důležité:

  • Přinášejí konkrétní čísla o aktuální míře a rozložení učitelů bez formální kvalifikace.
  • Zřízení registru učitelů by pomohlo udržet informovanost státní správy v této oblasti. Přehled o regionálním a oborovém rozložení a míře nezaměstnanosti učitelů může systému pomoci.
  • Komise složené ze zástupců zřizovatele, inspekce, vedení školy a odborů jsou kompromisním řešením, které má zamezit svévoli ze strany ředitelů v rozhodování, kterého učitele je možné dál nechat učit, ale snaží se jim nechat i jisté pravomoci jako pedagogickým lídrům škol.
  • Výjimky pro rodilé mluvčí, odborníky zaměstnané na malý úvazek a učitele nad 55 let s dvacetiletou praxí pomohou vyřešit nejproblematičtější situace ve školách.
  • Národní kulatý stůl k učitelské profesi je potřebné fórum k hledání shody, jak se má proměnit učitelská profese, jakou potřebuje podporu a jak pro ni získávat kvalitní uchazeče.

Je třeba si klást tyto otázky:

  • Vyřeší pouhé otevření mimořádných studijních termínů na učitelských a pedagogických fakultách pro učitele bez formální kvalifikace jejich připomínky, že současné studium není koncipované tak, aby bylo opravdu přínosné pro výkon jejich profese?
  • Je i nadále udržitelné, že znalosti a dovednosti, které učitelé získají mimo fakulty v rámci dalšího vzdělávání, fakticky neumíme učinit uznanou součástí profesní kvalifikace?
  • Obejdeme se bez systému, který by přitahoval k učitelské profesi lidi z jiných oborů, kteří v sobě našli chuť učit? Jak je uvedeme do profese tak, aby to považovali za přínosné?
  • V čem přijatá opatření opravdu reálně zlepší kvalitu výuky a pomohou žákům a studentům? Jsme si jistí, že jen neřešíme „papírové“ problémy bez reálného vlivu na zlepšení výuky?

 

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Fakt, že nový ministr přinesl čísla o regionálním rozložení učitelů bez formální kvalifikace během dvou týdnů, je třeba ocenit. Pro další vývoj je důležité, aby přijatá opatření jen nekonzervovala dnešní situaci, ale hledala, jak ji zlepšit tak, aby další studium bylo pro učitele přínosné, abychom neobtěžovali zájemce o tuto profesi jalovými formalitami, ale na druhou stranu jim dali najevo, že ve škole nevystačí jen s talentem a intuicí.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články