Prioritní témata

7. 5. 2010
EDUin

Přehled témat, kterým se naše společnost věnuje.

1. Proměna obsahu a cílů vzdělávání – již od r. 2000 probíhá na všech stupních škol reforma vzdělávání, oproti jejím záměrům však zůstává řada věcí ve školství nezměněna.

 • Má odborná i laická veřejnost dostatek informací o důvodech reformy a její podobě?
 • Odkud víme, že se náš vzdělávací systém ubírá správným směrem?
 • Na jaké znalosti a dovednosti by se školy měly v budoucnu orientovat?

2. Vzdělávání učitelů – vzdělávání učitelů na vysokých školách se na jednotlivých fakultách kvalitativně liší a zatím neexistuje koncepční systém dalšího vzdělávání učitelů.

 • Jak kvalitní vzdělávání dostávají učitelé na vysokých školách a co jeho kvalitu ovlivňuje?
 • Odpovídá vzdělávání učitelů požadavkům školské reformy?
 • Máme právo chtít, aby se učitelé dále vzdělávali?

3. Celoživotní učení – celoživotní učení je považováno za dlouhodobý trend ve vzdělávání žáků i dospělých. V našem školství je však zatím většinou jen teoretickým pojmem.

 • Připravují školy své žáky na požadavek učit se a vzdělávat celoživotně?
 • Umíme využívat neformálního a informálního vzdělávání jako součásti celoživotního učení?
 • Jak jsme na tom s celoživotním vzděláváním ve srovnání se zahraničím?

4. Rovný přístup ke vzdělávání – informace z mezinárodních srovnávacích projektů ukazují, že český vzdělávací systém je výrazně selektivní a tím zvyšuje míru sociální nerovnosti v přístupu ke vzdělávání.

 • V čem spočívá nerovný přístup ke vzdělávání dětí v ČR ve srovnání se zahraničím?
 • Jak se v našem vzdělávacím systému projevuje selektivnost a jaké jsou její dopady?
 • Jaký vliv má sociální nerovnost v přístupu ke vzdělávání na sociální a ekonomickou situaci země?

5. Vzdělávání a výchova – téma výchovy se ve školách v poslední době zdůrazňuje spolu s přibývajícími problémovými situacemi, které učitelé se svými žáky řeší.

 • Mají současné děti větší výchovné problémy, než tomu bylo dříve?
 • Má škola žáky vychovávat, nebo je to záležitost rodiny?
 • Jsou učitelé dostatečně vybaveni k tomu, aby zvládali náročné situace se svými žáky?

6. Financování vzdělává – ČR se ve srovnání s ostatními zeměmi vyznačuje velmi nízkými výdaji na žáka v povinném vzdělávání.

 • Jak se z dlouhodobého hlediska promítnou do společnosti nízké investice do vzdělávání?
 • Jak jsou školy financovány ve srovnání se zahraničím?
 • Jak efektivně se vynakládají veřejné finanční prostředky investované do vzdělávání?

7. Informovanost veřejnosti o vzdělávání a učení – ačkoliv mezi odborníky se témata spojená se vzděláváním již řadu let intenzivně diskutují, k veřejnosti dolehlo jen několik zjednodušených reformních hesel.

 • Jaké mýty panují okolo výchovy a vzdělávání?
 • Víme, jaké požadavky máme klást na školy, kde se vzdělávají naše děti?
 • Jak se lidé vlastně učí a čím lze podpořit efektivní vzdělávání a učení?
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články