Pro vnitřní motivaci je podstatné mít možnost vlastního rozhodování

26. 9. 2016
EDUin
beduin_210x210

Co přinesl týden 19. 9. – 25. 9. 2016

Témata týdne: Překážky zlepšování přípravy učitelů: Kvalitativní případová studie pedagogické fakulty. Tak zní název diplomové práce Richarda Lukáše, za kterou nedávný absolvent a spolupracovník EDUin obdržel Cenu Edvarda Beneše 2. stupně. Ze zjištění vyplývá, že mezi významné externí faktory omezující kvalitní přípravu na pedagogických fakultách patří cíle vzdělávání, financování, hodnocení vědy, role Akreditační komise. Roli hraje i historická setrvačnost, struktura fakulty a stav didaktik. Neočkovaný předškolák a povinná docházka do mateřské školy. Na dotaz rodičů jsme zjišťovali, zda-li bude muset mateřská škola přijmout k povinnému vzdělávání dítě, které není očkované. Ministerstvo školství v odpovědi odkazuje na výjimku v zákoně, která ukládá mateřské škole do povinného vzdělávání přijmout i neočkované dítě (Rodiče vítáni). Sonda do zahraničních vzdělávacích systémů. Finská kurikulární reforma, srovnání přijímacích požadavků na střední školy ve 14 evropských zemích, týmová práce učitelů. To a mnohé další ve zpravodaji Národního ústavu pro vzděláváníNárodní cena kariérového poradenství. Mezi oceněnými jsou Gymnázium Jana Palacha a ZŠ Londýnská, obojí v Praze. Za pozornost stojí i slovenský projekt Mini Erasmus. Pokračuje hodnocení politických programů hlavních stran před krajskými volbami, KDU-ČSLODS.

Výrok týdne:

Právě aktivní občanství a věci veřejné, solidarita, humanita, to se těžko učí, protože to jsou částečně hodnotové věci, takže jde do jisté míry o předávání, nikoli o učení.” Šimon Pánek v novém vydání časopisu Perpetuum. První stejnojmenná konference proběhne 8. listopadu v DOX, registrace je otevřená.

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • MOTIVACE DĚTÍ STOJÍ NA BUDOVÁNÍ DŮVĚRY, SMYSLUPLNOSTI A AUTONOMIE

Chybí-li dětem smysl činnosti, kterou vykonávají, chybí jim vnitřní motivace (ČRo). Mohou být motivovány zevně, což funguje skvěle, ale málokdy dlouhodobě. Jakmile vnější stimul (odměna, trest) vyprchá, motivace mizí. Motivace je také velmi úzce spojena s důvěrou a sebedůvěrou. Nejlepší investicí v tomto směru nejsou kroužky, ale čas věnovaný dětem rodiči, na což poukazuje tento zajímavý blog. Rodiče by měli zároveň pečlivě zvážit, do jaké míry promítají do svých dětí své vlastní ambice. Děti, aby skutečně získaly vnitřní motivaci, potřebují zažít možnost vlastního rozhodování, třeba i s rizikem špatného kroku. Ostatně motivace je založena na tom, že se nebojíme chybovat. Pro udržení motivace je důležitý take postup učení, což nejlépe popisuje Vygotského teorém zóny nejbližšího vývoje. Tolik krátce ze zajímavého setkání na téma motivace v Edupointu Psáry, který proběhl za živého zájmu místních rodičů a učitelů ve čtvrtek. Na téma motivace dětí ve školním prostředí byl i poslední Kulatý stůl SKAV a EDUin.

  • ODKLÁDAJÍ MLADÍ LIDÉ DOSPĚLOST? A ODLOŽÍ I DEMOKRACII?

Významné procento mladých lidí „odkládá dospělost“ (suspended adulthood), nemají sebedůvěru, cítí se být opotřebovaní. To vše ještě před dosažením třicátého roku života. Poukazuje na to výzkum, který proběhl ve Velké Británii, nicméně více méně podobné tendence lze sledovat v celém západním světě (The Guardian, Aj). Významně k tomu přispívá materiální náročnost samostatného života, ale pravděpodobně také prodlužování hranice „dětství“. Z jiného, tentokráte ryze českého výzkumu politologa Aleše Kudrnáče že Sociologického ústavu Akademie věd vyplývá jiné varování. Pouze mírně nadpoloviční většina českých středoškoláků považuje demokracii za nejlepší možnou formu vlády (Britské listy). Z rozhovoru se středoškoláky z Gymnázia Nad Alejí v rámci přednáškového dne Plejády, kdy jsou do školy zváni hosté zvenčí, vyplývá, že jedním z problémů je fatální zanedbání občanského vzdělávání ve školách.

  • ŠKOLNÍ JÍDELNY V CENTRU POLITICKÝCH A ETICKÝCH KONTROVERZÍ

V Miláně vznikl seriózní politický spor na základě sporu některých rodičů se školou (The Guardian, Aj). V italských školách platí povinnost stravovat se tím, co jídelny servírují. Jeden žák byl vykázán se sendvičem, který si přinesl z domu, z jídelny do třídy. Následoval protest, nyní levice obhajuje pravidlo, konzervativci naopak stojí na straně práv rodičů. Druhá kauza je poněkud smutnější. V jedné škole v Pennsylvanii vymysleli, že děti, jejichž rodiče mají na obědovém kontě dluh větší než 25 dolarů, dostanou místo teplého obědu jen studený sendvič (The Time, Aj). Zaměstnankyně jídelny kvůli tomu odešla z práce, neboť to považuje za krajně amorální a ponižující.

  • REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ NENARÁŽÍ NA ZÁSADNÍ KRITIKU

Reforma financování regionálního školství putuje legislativním procesem. Ve školském výboru byla reforma projednávána v tomto týdnu a zatím nenaráží na zásadnější kritiku. Bod byl přerušen do 3. 11., kdy opět zasedne školský výbor. Formálně je přerušena obecná rozprava. Během této doby bude reforma projednána na podvýborech a mluvili i o kulatých stolech. Zásadní kritika nebo návrh na změny předpokládaného modelu nezazněly. Smyslem reformy je narovnat financování škol, které dnes ovlivňuje ingerence krajů a přechod od financování na žáka k financování na tzv. optimálně naplněnou třídu. Problematické se jeví zejména financování středních škol, kde může systém vést k omezování studia na školách se všeobecným vzdělávacím programem a k upřednostňování odborně zaměřených škol.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře

  • 27. 9., 19.00, EDUpoint Praha, EDUshow, Staroměstské náměstí 4, Praha 1
  • 29. 9., 15.00, Panelová diskuse Smažme rozdíly – o inkluzi věcně i zážitkem, Kladno
  • 4. 10., 17.00, EDUpoint Praha, Otevřená třída, Zjistíte, jak hra na hudební nástroje může být opravdu hrou
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články