Propojení formálního a neformálního vzdělávání zvyšuje efektivitu vzdělávání

2. 3. 2016
EDUin
18547661679_fdf49f296f_z-1

Praha, 2. března Zejména na lokální úrovni by zvýšilo celkovou efektivitu vzdělávání, kdyby došlo k lepšímu (nebo alespoň počátečnímu) propojení mezi formálním vzděláváním (školy) a neformálními aktivitami (vzdělávací a volnočasové aktivity mimoškolního charakteru). Fakt, že se to neděje, může vést v souvislosti s oslabováním vzdělávací role školy k dalšímu zaostávání českého školství.

Jednou ze slabin Strategie 2020 je malý důraz kladený na propojení školního a mimoškolního vzdělávání. Je evidentní, že to, čemu se obecně říká dovednosti 21. století, je v mnohém formováno jinde než ve škole a často s mnohem větším úspěchem. Tento efekt není možné nadále ignorovat, chceme-li skutečně české vzdělávání posunout vpřed. K tomuto kroku je ze všeho nejdůležitější podporovat školy v tom, aby už za stávající situace hledaly cesty, jak neformální vzdělávání brát na vědomí a využívat jeho přínosů, ať už s ohledem na rozvoj dovedností, nebo s ohledem na hodnocení žáků.

Nejdůležitější část vzdělávání se odehrává v konkrétních lokalitách. Právě podmínky rozvoje v daných komunitách je pravděpodobně jednou z nejefektivnějších cest k tomu, jak dosáhnout výrazné proměny ve vnímání vzdělávání ze strany veřejnosti. Relativně malá změna v přístupu školy, rodičů a propojení s organizacemi neformálního vzdělávání může mít významný dopad na celkovou kvalitu vzdělávání.

Doporučení:

  • Vytvoření regionálních rad vzdělávání, které by byly propojené se zřizovateli a pomáhaly by propojovat formální a neformální organizace v regionech.
  • Vytvoření portálu mapujícího komplexní vzdělávací nabídku v regionech.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Součástí projektu města vzdělávání, který pomáhá obcím ve vytváření koncepce vzdělávání a mimo jiné i hledání synergie mezi vzděláváním ve škole a aktivitami, které děti dělají mimo školu. Školy by mohly těžit z toho, co se děti naučily jinde, jak z hlediska posilování pocitu úspěchu, tak pro vlastní výuku, dobrý příklad. V pokročilé fázi si lze velmi dobře představit, že část povinného vzdělávání se nebude odehrávat ve školách, ale v rámci volnočasového vzdělávání, respektive že školy přijmou určité vzdělávací prvky, jako je třeba posilování odpovědnosti sama za sebe z výchovných metod, jako je třeba skauting.“

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články