Tisková zpráva: Dětské skupiny jako řešení problému s dvouletými dětmi v mateřských školách?

3. 5. 2018
EDUin
Screenshot_2-1

Podpora dětských skupin má být alternativou k plošnému právu na umístění dvouletých dětí do mateřských škol.

Praha, 3. května – Na půdě sněmovního školského výboru proběhla 25. 4. diskuse o předškolní výchově a vzdělávání dvouletých dětí. Dle současné legislativy budou mít rodiče od 1. 9. 2020 právo na umístění dětí do mateřských škol. Tato skutečnost vzbuzuje silnou kontroverzi a odpor zejména ze strany mateřských škol, zřizovatelů a části odborné veřejnosti. Naopak pro zachování jsou zástupci rodičů. Diskutovaná podpora dětských skupin má nahradit plošnou povinnost.

Část poslanců sněmovního výboru zvažuje změnu úpravy školského zákona kvůli nedostatku míst v mateřských školách a výrazně odlišným nárokům na péči. Nicméně dětí ve věku mezi 2 a 3 rokem je již v systému předškolního vzdělávání 40 000 z celkových 111 000 (v populačním ročníku). A rodiče mají o tento typ péče velký zájem. Zhruba 70 % z nich by přivítalo možnost garantovaného místa v MŠ již pro dvouleté. Proti umisťování dvouletých dětí do předškolní institucionální péče se staví část psychologů a pedagogů. Zástupci politických stran jsou rozděleni mezi oba tábory.

Zatím jediný známý pozměňovací návrh předkládá bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Ta ho vnímá jako kompromis. Navrhuje, aby školky garantovaly místa alespoň pro ty děti, které dosáhnou tří let do konce kalendářního roku, tedy v období mezi 1. zářím a 31. prosincem. Mladším dětem by se pak vytvářela místa prostřednictvím nově vznikajících nebo již existujících dětských skupin, které by finančně podporoval stát.

Podle zákona z listopadu 2014 zatím v ČR vzniklo přes 650 dětských skupin pro 8 000 dětí a jsou velmi nerovnoměrně rozloženy v krajích např. ve Středočeském kraji je 132 dětských skupin a Karlovarský kraj má skupiny pouze 4. Zakládají je především zaměstnavatelé a staly se oblíbeným benefitem pro zaměstnance. Jsou financovány zejména v rámci Operačního programu Zaměstnanost, tedy z prostředků EU a finančně se na jejich fungování podílejí jak poskytovatelé služby, tak rodiče. To by se tedy podle poslanecké diskuse mělo v budoucnu změnit. Přispívat by měl výrazněji stát. MPSV připravuje návrh financování dětských skupin ze státního rozpočtu. V tomto ohledu je nutné zaměřit se na finanční dostupnost dětských skupin zejména pro nízkopříjmové rodiny, rodiče samoživitele atp., kteří jsou na možnosti umístit dvouleté dítě do předškolního zařízení existenčně závislí. V současné době, ani přes finanční podporu z Evropských fondů, tuto podmínku finanční dostupnosti dětské skupiny nesplňují.

Diskuse na sněmovním školském výboru o návrzích ODS trvala 25. 4. jen hodinu. Předseda výboru Václav Klaus mladší (ODS), jenž usiluje o zrušení právního nároku na umístění dvouletých dětí do MŠ, navrhl hned na začátku jednání přerušit schůzi do 9. května, aby poslanci mohli do 2. května předložit své pozměňovací návrhy.

Olga Žáková, koordinátorka advokační činnosti EDUin, řekla: „Na reakcích poslanců ale i veřejnosti je výrazně vidět, zda mají bezprostřední zkušenost s návratem do práce po mateřské nebo rodičovské dovolené. Diskuse je zatížena mnoha emocemi. Hlavní dotčené strany mají velmi různé potřeby. Rodiče o možnost garantovaného místa z valné většiny stojí a místa z různých důvodů potřebují. Byť je dvouletým dětem lépe v rodině, v mnoha případech jsou rodiny zatíženy existenčními problémy, které ideální péči o děti znemožňují. Zřizovatelé se obávají, zda budou mít na zřízení garantovaných míst dostatečné prostředky. Poskytovatelé péče se buď už přizpůsobili a s určitými úpravami dvouleté děti přijímají nebo se jejich přijímání brání s argumentem, že tak malé děti se nedají vzdělávat, musí se o ně pečovat. Hledané  řešení tedy vyvažuje velké množství velmi protichůdných zájmů. Návrh poslankyně Valachové se v této situaci zdá být přijatelným kompromisem.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články