Tisková zpráva: Jednání ministerstva školství je politováníhodné

6. 1. 2015
EDUin
ct3_n

Není chybou nepřiznat soukromému poskytovateli dotaci. Chybou je nejprve ji slíbit a následně odmítnout vyplatit. Obraz ČR v zahraničí opět utrpí.

Praha 6. ledna – Nadace American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies, která nabízí českým středoškolákům zapojení do placeného programu CTYOnline, oznámila, že ministerstvo školství odmítlo vyplatit podporu ve výši 5 mil. Kč, kterou původně přislíbil ministr školství Marcel Chládek. Ministerstvo školství má právo, zdůvodní-li řádně svůj úmysl, takový program podpořit, ale i nepodpořit. Podpora podobných vzdělávacích aktivit není bez kontroverzí. Způsob, jakým ale ministr školství jedná se svými partnery, je krajně nedůvěryhodný a pochybný.

V červenci 2014 vydalo ministerstvo školství tiskovou zprávu, v níž ohlašuje, že podpoří 5 miliony korun program CTYOnline a zároveň se zasadí o další spolupráci s organizátory programu. „Byl bych rád, aby Centrum pro talentovanou mládež v dohledné době vzniklo i v České republice,“ uvádí se v tiskové zprávě.

Program, který se rozhodlo MŠMT podpořit, nabízí středoškolákům možnost studovat on-line kurzy zaměřené na zvýšení jejich akademických znalostí a dovedností v matematice, přírodních vědách a cizích jazycích. Vybraní účastníci mají následně možnost absolvovat stáž přímo v USA.

Internetové kurzy i stáž v zahraničí jsou placené. Organizátoři však zároveň uvádějí, že udělují sociální stipendia. Zdůvodnění MŠMT, že tento program je elitářský a že ho tedy není možné podpořit, zní jako poměrně nedůvěryhodné alibi.

Jako kontroverzní se jeví podpora programu, který má sloužit zejména k tomu, aby univerzity, jež na něm participují, získaly dobré studenty. Návratnost investice z hlediska veřejného v tomto programu není zaručena. Nicméně MŠMT podporu veřejně přislíbilo a nedodržením tohoto slibu staví organizátory do velmi složité a v daném okamžiku neřešitelné situace.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Bylo by naprosto legitimní, kdyby ministerstvo školství na začátku uvedlo důvody, pro něž program nepodpoří. Těmi důvody není ani tak elitářství, jako fakt, že se jedná o nijak nezajištěnou investici s nejistou návratností pro tuto společnost. Když ministr Chládek dal svůj slib, nepochybně se musel s programem, jeho formou a obsahem seznámit. Snaha hledat alibi ex post je flagrantním projevem nedůvěryhodnosti a zcela nepřijatelného jednání. Vzhledem k tomu, že podvedeným partnerem je zahraniční organizace, důsledky lze hledat i v tom, jaký obraz o ČR takové jednání vytváří v zahraničí.“

Kontakty:

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články