Tisková zpráva: Komentář EDUin k manuálu pro otevírání škol

5. 5. 2020
EDUin
IMG_1341

Otevírání není zbrklé, ale úměrné okolnostem. EDUin uvolňování opatření u škol vítá 

Praha, 5. května – Během víkendu dostali ředitelé škol manuál, kterým ministerstvo školství nastavilo podmínky pro částečný návrat dětí do tříd. O víkendu se o něm začalo diskutovat v médiích a na sociálních sítích. 

Zveřejnění podmínek, za kterých školy obnoví výuku, přišlo včas –  a nejen u 1. stupně základních škol, kde má vyučování začít 25. května, ale i u žáků 9. třídy, o jejichž návratu do škol rozhodla vláda 30. dubna. Na rozdíl od obchodů a firem mají školy čas se připravit.

„Jako ředitel můžu mít za hodinu obtelefonovaný celý sbor, abych věděl, kdo může/nemůže nastoupit. Podobně třídní zjistí zájem od rodičů, aby měl reálnou představu o poptávce po prezenční výuce. Zástupce to může na základě těchto informací do půldne vyřešit rozvrhově/prostorově. Největším zdržením může být právě informování rodičů a získání jasného stanoviska, kteří žáci nastoupí, ale to se dá v tomto týdnu rozhodně stihnout u deváťáků a na ostatní je mnohem více času,” říká programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký.

Je dobře, že školy výuku mohou nastavit podle svých možností

EDUin považuje za podstatné, že stát ponechal možnost ředitelům škol, aby například podle personálních či prostorových možností svých škol a okolností flexibilně upravili provozní podmínky chodu školy.

Tato flexibilita pro školy ovšem znamená, že zájem rodičů o prezenční výuku ve škole může převýšit počet míst ve školních skupinách. Pro takové případy ministerstvo školství spoléhá na domluvu školy se zřizovatelem. Jak by se mělo postupovat v případě, že zřizovatel místa pro děti zajistit nedokáže, ale není z manuálu jasné.

Školám i učitelům chybí jasný právní výklad

Ministerstvo školství by mělo co nejrychleji reagovat na připomínky ke svému výkladu pracovněprávních vztahů, který se týká zaměstnanců škol spadajících do rizikové skupiny pro onemocnění COVID 19. Patří k nim například stanovisko odborů, podle nichž “rizikoví” zaměstnanci škol mohou podle ustanovení zákoníku práce odmítnout vyučovat prezenčně s odkazem na to, že pro ně osobní účast ve výuce znamená ohrožení na zdraví nebo na životě.

Dobrovolný návrat do škol považuje EDUin za příležitost pro asistenty pedagoga

Že se školy při zajišťování výuky v 15členných školních skupinách doporučených epidemiology budou muset vypořádat s nedostatkem pedagogů, je zřejmé. Manuál vydaný ministerstvem školství to

připouští. Stejně jako přechod na distanční vzdělávání skokově zvýšil digitální kompetence učitelů, mohlo by ale i částečné obnovení výuky ve školách mít pozitivní dopad na školní praxi. Asistenti pedagoga mohou při zajištění prezenční výuky prokázat své kompetence, zatímco učitel bude organizovat práci z domova. Pozice asistenta pedagoga obecně předpokládá, že ten se pod vedením učitele bude podílet na vedení výuky v době, kdy se učitel individuálně věnuje práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V praxi však k tomuto střídání rolí příliš nedochází, mimo jiné kvůli nízké důvěře učitelů ve schopnosti asistentů. Otevírání škol a personální nouze dává asistentům příležitost své schopnosti prokázat, což se může odrazit ve zlepšení spolupráce i po návratu do běžného režimu.

Nastavení podmínek pro 9. třídy znovu ukázalo, do jaké míry přijímací zkoušky deformují výuku na základních školách

Od 11. května je sice umožněna osobní přítomnost žáků 9. tříd ve školách, počítá se ale jen s těmi, kdo směřují na maturitní obory. Účelem je podle ministra Roberta Plagy příprava na přijímací zkoušky, přitom zároveň platí, že prezenční příprava odpovídá tomu, co je obsahem výuky na dálku. Zdá se tedy, že pro zhruba třetinu populačního ročníku, který směřuje na nematuritní obory, škola definitivně skončila. Že se výuka na základních školách v posledních měsících před přijímací zkouškou zaměřuje především na žáky směřující k přijímacím zkouškám a ještě konkrétněji na trénink pro jednotné testy z dílny Cermatu a s ostatními se už nepočítá, není nic nového. Ministerstvo školství to ale nyní potvrdilo i oficiálně.

Jeden termín přijímacích zkoušek není dobré řešení

Ministerstvo by mělo upřesnit, proč v době, kdy dochází rychlému uvolňování epidemiologických opatření, stále počítá u přijímacích zkoušek pouze s jedním pokusem. Dva termíny přijímací zkoušky v té podobě, v jaké ji zájemci o studium na středních školách skládají, mají hluboké opodstatnění.

„Žáci 9. tříd budou brzy moci cestovat za příbuznými, navštívit kino, zajít si na nákup do obchodního centra nebo s rodiči na oběd do restaurace, jet na výlet do ZOO. Organizaci druhého termínu zkoušky, která výrazně ovlivní jejich další vzdělávací dráhu i šance v dospělém životě, však ministerstvo školství stále považuje za nepřípustné riziko. Mělo by vysvětlit proč,” říká tisková mluvčí EDUin Radka Hrdinová.

„Zrušení možnosti odvolání považuji za ještě problematičtější než omezení na jeden termín”, dodává k tomu programový ředitel EDUin Miroslav Hřebecký.

Pro omezení výuky venku není vůbec žádný důvod

Možnost odejít se svým pedagogem ze školy do přírody by epidemiologické riziko i nápor na provoz školní budovy tam, kde se budou potkávat žáci z různých školních skupin (vstup do školy, šatny nebo toalety) snížilo. Nedává smysl toto zakazovat a výuku omezovat na školní areál. Měli by o tom stejně jako o jiných organizačních záležitostech mít možnost rozhodovat ředitelé škol.

Jídelny by měly být v provozu, nezapomínejme na žáky v programu Obědy zdarma

Místo vařeného jídla může školní jídelna podle manuálu rozdávat studené obědové balíčky. Péči nejen o sociálně slabé žáky zapojené do nyní zastavených programů Obědů zdarma by tak nemělo stát nic v cestě, vyřešit školní stravování tímto způsobem je možné prakticky vždy, snad jen s výjimkou některých velmi malých škol.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články