Tisková zpráva: Podpora v oblasti občanského vzdělávání

22. 2. 2017
EDUin
32883329502_6b3d2d6374_z

Audit vzdělávacího systému v ČR definoval klíčová témata vzdělávání v ČR, na která by se měla zaměřit pozornost při řízení a rozvoji systému. Přinášíme sérii tiskových zpráv, v nichž se jim budeme postupně věnovat.

Praha, 22. února 2017 – EDUin, s přispěním nezávislých odborníků v oblasti vzdělávací politiky a poradenské společnosti PwC, připravil další vydání analýzy věnující se stavu a vývoji vzdělávacího systému. Audit identifikuje klíčová témata českého vzdělávání současnosti a blízké budoucnosti.

V zemích, jako je Dánsko či Singapur, jsou demokracie a občanství jedním z pilířů a hlavních cílů vzdělávání obecně. Školy a učitelé tak berou tento závazek jako součást a jednu z hlavních náplní své každodenní činnosti. Tento fakt je v přímém rozporu s tím, jak pojímají vzdělávání a výchovu k demokracii české školy a učitelé.

Po roce 1989 se české školství vzdalo odpovědnosti za oblast podpory občanství, což se na té nejnižší úrovni projevuje v tom, že občanskou výchovu, případně základy společenských věd, velmi často učí učitelé bez potřebné aprobace a bez schopnosti poskytnout svým žákům skutečný vhled do souvislostí, na nichž závisí politický a společenský vývoj.

Dochází k reálnému ohrožení konceptu liberální demokracie (Brexit, Trump, měnící se situace v zemích střední Evropy). V ČR lze spatřovat reálný vzestup populistických politiků (Zeman, Klaus ml., Okamura) a ochotu politických stran přizpůsobovat se tomuto trendu.

Tento stav, společně s hrozbou, že část nastupující generace vyrůstá pod vlivem stereotypů svého okolí a pod vzrůstajícím vlivem manipulace v digitálním prostoru, bez dovednosti rozlišovat mezi informacemi a stavět své názory na těch relevantních a ověřených vytváří společenské riziko. Změna způsobu přijímaní informací, jejich obrovská redundance a neschopnost orientace v nich jsou výzvou nejen pro mladé lidi, ale pro celou společnost, učitele nevyjímaje.

MŠMT připravuje program na podporu občanského vzdělávání. Výše uvedené podmínky by mělo nutně vzít v potaz, pokud má takový program mít skutečný dopad ve školách a pokud předpokládá aktivní zapojení většiny učitelů a žáků. Další pouze formálně naplněná „aktivita” vzdělávací politiky by přispěla pouze k všeobecné skepsi.

Doporučení Auditu:

  • Je nutné připravit na občanské vzdělávání učitele. Představa, že bude probíhat jakýkoliv program tohoto typu za současného stavu, je lichá.
  • Učitelé všechno zvládnout nemohou. MŠMT by mělo na základě prověřené kvality doporučovat školám programy, projekty a aktivity, které mohou občanské vzdělávání podpořit, a ulehčit tak učitelům práci.
  • Příklady inspirativní praxe, podpora zapojování mladých lidí do komunitního a občanského života. Už nikdy bychom neměli od ministryně školství slyšet, že tématy, jako je např. migrace, by děti neměly být „zatěžovány“.

Bob Kartous, garant Auditu a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „S ohledem na společenské dopady je občanské vzdělávání jedním z nejdůležitějších cílů vzdělávacího systému. Tedy mělo by být, ale reálně není. Neodpovídá tomu význam, jaký vzdělávací systém této oblasti přikládá. Jde přitom o principy, hodnoty a postoje, které je možno rozvíjet na pozadí v podstatě jakékoliv výuky, ne jen ve vymezených hodinách. K tomu je ale nutné, aby ministerstvo školství – a celá vláda – tuto skutečnost uznalo, respektovalo, apelovalo na důležitost občanského vzdělávání a aby představitelů českého školství nepodléhali hloupému populismu, který občanské vzdělávání bagatelizuje nebo dokonce diskredituje.“

 

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články