Tisková zpráva: Způsoby, jak uznávat, co jsme se naučili mimo školu, existují už dnes

22. 3. 2014
EDUin
badges_z

Na setkání se zástupci knihoven, muzeí, CHKO, ekologických sdružení a středisek volného času mládeže představil EDUin technologické novinky umožňující uznávat neformální vzdělávání.

Praha 21. března – Digitální odznaky, web umožňující rodičům vytvářet portfolia dovedností pro své děti, zkoumání památek a historie přímo v terénu s chytrým telefonem v ruce. To všechno představili debatující na setkání, které nabízelo způsoby, jak ověřit a uznat, co jsme se naučili ve škole i mimo ni. Nabízené technologie umožňují zefektivnit výuku a například vydávat maturitní vysvědčení formou digitálního odznaku nebo dokumentovat to, co se dítě naučilo ve skautském oddíle, na výtvarném kurzu nebo v základní umělecké škole.

Setkání v Centru současného umění DOX, které proběhlo 19. března, se zúčastnilo přes padesát zástupců institucí a organizací, mezi nimiž byly zastoupeny galerie, knihovny, muzea, domy dětí a mládeže, střediska volného času, ekovýchovná sdružení i divadla.

Přehled nástrojů, které nabídli publiku jednotliví vystupující:

  • Národní soustava kvalifikací (NSK)

Tomáš MachalíkNárodního institutu dětí a mládeže představil mezinárodní systém, který umožňuje definovat a ověřit, co mají umět uchazeči o nejrůznější profese.  Zájemce o získání této kvalifikace musí složit zkoušku a osvědčit, co umí, nikdo ale nezkoumá, kde a jak své znalosti a dovednosti nabyl. NSK tak zrovnoprávňuje formálně a neformálně nabyté vzdělání. Prezentaci si prohlédněte ZDE, více o NSK ZDE.

 

  • Digitální odznaky pro školu i neformální vzdělávání

Jakub Štogr, zástupce projektu Veriod, předvedl první zdejší portál umožňující výrobu digitálních odznaků. Jde o nejnovější způsob, jak ověřit a dokumentovat nejrůznější dovednosti. Potenciálně umožňuje každému z nás snazší komunikaci se školami, státními úřady a zaměstnavateli. Těm všem lze prostřednictvím digitálních odznaků doložit, co jsme se naučili ve škole i mimo ni. Systém je široce použitelný – lze jeho prostřednictvím vydávat i dnes tradičně „papírové“ certifikáty – maturitní vysvědčení, osvědčení o jakékoli zkoušce či absolvování kurzu, ale i věci, které zatím certifikovat neumíme –  dovednosti typu skautských bobříků nebo praxe ve firmách. Prezentaci projektu najdete ZDE, stránky veriod.cz ZDE.

 

  • Digitální portfolio „Co umím“.

Miroslav Hřebecký ze společnosti EDUin představil připravovaný portál „Co umím“, který umožní dětem mapovat své úspěchy a dovednosti získané ve škole i mimo ni. Jde o digitální portfolio, kam je možné umístit fotografie toho, co dítě vytvořilo, nahrát například záznam koncertu nebo recitačního vystoupení. O tento systém projevily zájem jako první základní umělecké školy, kterým by umožnil zaznamenávat pokrok jejich žáků a archivovat, co v rámci výuky vytvořili. Portál ale samozřejmě umožňuje stejně zaznamenávat i to, co dítě vytvořilo mimo školu. V rodině nebo sportovním či zájmovém kroužku. Prezentaci projektu najdete ZDE.

 

  • Geolokační hry pro chytré děti, rodiče i telefony.

Dalibor Naar ze společnosti Gameleon představil připravovaný projekt geolokačních  her přibližujících historii a turistické zajímavosti ČR pomocí příběhů a her, které mohou rodiče a děti absolvovat přímo na místě historické události s chytrým telefonem v ruce. Prezentace je ke stažení ZDE.  Již fungující projekt nazvaný Veltrusy: Ostrov pokladů představila Michaela Buchtová z občanského sdružení M77. O projektu více v prezentaci ZDE.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o.p.s., řekl: „Představa, že za pár let se maturita, skautský bobřík odvahy nebo zkouška s anatomie budou udělovat formou digitálních odznaků, jež si zařadíme do elektronického portfolia, s nímž se ucházíme o pracovní místo, možná zní utopicky. Ale technologie to umožňují už dnes. Jde o nástroje, které z hlediska zaměstnavatelů během několika let velmi pravděpodobně zrovnoprávní vzdělání, které získáme ve škole a mimo ni.  Hranice mezi formálním a neformálním vzděláním se bude stále více stírat.“

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články