Vítězem letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic je Karel Gamba

Porota ocenila i Pavlínu Moravcovou a Olgu Kovaříkovou

unnamed (1)

Cena pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic zná své letošní vítěze. Na prvním místě se umístil Karel Gamba, učitel základů společenských věd a mediální výchovy z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Národní variantu mezinárodního ocenění organizuje EDUin. 

Porota vítěze vybírala z deseti finalistů. Členka poroty a vítězka GTP CZ 2021 Barbora Heřmanová u všech oceňuje vytváření podmínek a prostředí pro propojování znalostí a dovedností žáků. „Viděla jsem vzájemnou důvěru mezi žáky a učiteli a respekt k jedinečnostem a názorům každého z nich. Finalisté vedli žáky k argumentaci, doptávání a vytváření si vlastního názoru. Reflexe a následné plánování jsou již samozřejmostí u každého z nich a také součástí jejich vyučovacích hodin.”

Karel Gamba zaujal mimo jiné tím, že se v rámci ZSV věnuje osobnostně sociální výchově. „Vytváří prostor pro sebereflexi žáků a vede je k vyhodnocování různých situací a ke kritickému nahlížení na chování ostatních lidí. Porota ocenila, že právě touto cílenou a systematicky vedenou reflexí navázanou na dění v aktivitě zhodnocuje edukační příležitosti, které se v konkrétním průběhu činnosti objevily, ať již cíleně, či mimovolně,” popisuje předseda poroty Lumír Al-Dabagh. V hodině vítěze byla navíc podle Al-Dabagha patrná velká míra vzájemné důvěry mezi učitelem a žáky. Karel Gamba v letošním ročníku získal vůbec nejvíc nominací ze všech přihlášených učitelů, všechny navíc získal od studentů.  

Vítězové letošního ročníku Global Teacher Prize Czech Republic. FOTO: Alice Hrubá

Já jsem za tu cenu hrozně rád a beru to hlavně jako poděkování všem těm, se kterými můžu pracovat a kteří mě nominovali. Ta cena je vlastně pro ně,” řekl při vyhlášení vítěz Karel Gamba. Je to vůbec první vítěz ze školy, kterou zřizuje církev.

Na druhém místě porota ocenila prvostupňovou učitelku Pavlínu Moravcovou, která vede odloučené pracoviště ZŠ kpt. Jaroše Trutnov – ZŠ Pod Montací v Náchodě. Třetí místo obsadila Olga Kovaříková, která učí hudební výchovu a dějepis na Základní škole v Přerově nad Labem.

Všichni letošní finalisté, ale i účastníci minulých ročníků se společně sejdou na konci července na letní škole finalistů GTP CZ. Právě ta má také pomoct naplnit poslání celé ceny Global Teacher Prize Czech Republic. Cílem ocenění je podpořit kvalitní pedagogy, napomoci redefinovat standardy učitelské profese a zvýšit prestiž učitelského povolání. GTP CZ vytváří komunitu, která se vzájemně obohacuje, inspiruje, spolupracuje a sdílí dobrou praxi. Díky ceně mohou být inspirativní učitelé více slyšet, mohou posouvat zažitou normu a dostávají příležitosti ovlivňovat české školství a podílet se na změnách vzdělávací politiky.

Všechny finalisty i vítěze letos představujeme v presskitu, který najdete zde. Jejich videomedailonky si už nyní můžete pustit na Youtube.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články