Vzdělávací půjčky mají smysl i bez školného

3. 6. 2010
EDUin

Tisková zpráva č. 100602

Schválení záměru vzdělávacích půjček přispěje k penzijní reformě a reformě trhu práce

Praha 2. června 2010 – Vláda ČR schválila záměr vzdělávacích půjček a tím otevřela jednu z možných cest k řešení důchodové otázky. Tou je co nejdelší zapojení občanů do trhu práce, které je podmíněno vysokou kvalifikací. Bude nutné, aby vysoké kvalifikace dosahovalo více osob, než je tomu dnes, a vzdělávací půjčky v tom mohu pomoci.

Volné sdružení intelektuálů a odborníků POPR1 uspořádalo 2. 6. setkání s novináři, kde komentovalo mmj. koncept vzdělávacích půjček. Vláda záměr MŠMT ČR o vzdělávacích půjčkách pro vysokoškolské studenty schválila 31. 5. Ačkoliv by se mohlo zdát, že vzdělávací půjčky jsou opatřením, které spadá výhradně do reformy terciárního vzdělávání, souvisí velmi úzce s důchodovou reformou a s reformou trhu práce. Neustále se prodlužující délka života prodražuje důchodový systém, a proto je záměrem státu motivovat občany k tomu, aby byli co nejdéle zapojeni do trhu práce, což je možné ale jen tehdy, budou-li mít vysokou kvalifikaci. Půjčky umožní do budoucna dosáhnout na vysokoškolské vzdělání většímu počtu osob i z méně příznivého sociálního zázemí.

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., odborník na výzkum v oblasti financování vzdělávání, řekl: „V roce 2020 by mělo 50 % dnešních patnáctiletých získat vysokoškolské vzdělání. To znamená, že vysokoškoláci budou pocházet mnohem více než dnes ze slabšího sociálního zázemí a půjčky jim umožní vysokou školu vystudovat. Mnohdy si totiž rodiče u mladších dětí další vysokou školu dovolit nemohou a dítě si kvůli tomu vybere místo všeobecné střední školy s výhledem na studium na VŠ některý z odborných oborů s maturitou.“

Radek Špicar, M. Phil., ředitel Vnějších vztahů Škoda Auto, a.s., řekl: „Na trhu práce chybí vysoce kvalifikovaní zaměstnanci. V praxi to pak znamená, že jsme sice třetím největším technologickým centrem v rámci Volkswagen Group, ale máme problém jej naplnit lidmi. To je problém, který v celé České republice nakonec brání většímu získání zahraničních investic.“

Lucie Slejšková, tisková mluvčí EDUin, řekla: „Vzdělávací půjčky jsou vnímány jako nutný předstupeň zavedení školného. Není to samozřejmě vyloučeno, ale ukazuje se, že i bez toho mají své opodstatnění, a je dobře, že se o nich v širším kontextu penzijní reformy a reformy trhu práce vážně uvažuje.“

Stručný materiál se základním vysvětlením konceptu vzdělávacích půjček naleznete na: http://eduin.cz/titulka/msmt-o-vzdelavacich-pujckach/

Kontakty:

Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., výzkumný pracovník CERGE-EI
e-mail: Daniel.Munich@cerge-ei.cz, tel.: 224 005 175

Radek Špicar, M. Phil., ředitel Vnějších vztahů Škoda Auto, a.s.
e-mail: radek.spicar@skoda-auto.cz, tel.: 326 811 717

Lucie Slejšková, tisková mluvčí EDUin
e-mail: lucie.slejskova@eduin.cz, mobil: 739 086 277

Daší informace může poskytnout:

Simona Weidnerová, poradkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, odborný garant přípravy reformy finanční pomoci studentům a expert reformy terciárního vzdělávání
e-mail: simona.weidnerova@reformy-msmt.cz, mobil: 602 685 788

 

Poznámka pro editory:

1POPR – Platforma osobností na podporu reforem; síť významných osobností, které podporují reformní snahy a kroky v ČR, vytvořeno při ISEA (Institute for Social and Economic Analyses)

 

Tisková zpráva č. 100602 ve formátu .doc ke stažení.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články