Kulatý stůl – Plošné testování- cesta vpřed, nebo vzad?

POZVÁNKA NA KULATÝ STŮL

SKAV, o. s., EDUin, o.p.s. a SVP PedF UK Vás srdečně zvou na další diskusní setkání u kulatého stolu ke vzdělávací politice, které se uskuteční dne 16. prosince v 10.00 hod. v prostorách auly ZŠ Vodičkova 22, Praha 1.

Aktuální téma jednání zní: „Plošné testování – cesta vpřed, nebo vzad?“

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:

  • Pomůže plošné testování v uzlových bodech českému školství? A jak?
  • Co hrozí v případě (ne)zavedení plošného testování?
  • Kdo by měl testování realizovat?
  • K čemu by testování (ne)mělo sloužit?
  • Jaké jsou zkušenosti s testováním v zahraničí (kladné i záporné)?

Pozvání k diskusi přijali:

  • RNDr. Oldřich Botlík, Kalibro
  • Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc., Ostravská univerzita, MEC o.p.s.
  • RNDr. Jana Straková, PhD., ISEA
  • zástupce CERMAT

Moderátor: Tomáš Feřtek, EDUin, o.p.s.