Tisková zpráva: Státní maturita omezuje pluralitu středoškolského vzdělávání. Změňme ji

ilustrační foto by Bratislavská župa (flickr.com) (CC BY 2.0)

Během pětileté existence státních maturit se uživatelský komfort zlepšil jen díky setrvalé pozornosti občanských iniciativ

Praha, 1. července 2016 – I když letos pozornosti dominují především úlohy v maturitních testech a porušení zákona, je dobré připomenout, jakými zásadními změnami z hlediska maturantů a jejich informovanosti o podobě a výsledcích zkoušky prošla státní maturita od svého vzniku. Dokládá to, že bez setrvalé veřejné pozornosti a občanského tlaku je obtížné dosáhnout změn. To je důvod, proč i na podzim a v příštím ročníku maturity je třeba vyžadovat zveřejnění kompletních anonymizovaných maturitních dat a trvat na dodržování školského zákona a souladu testů a maturitních katalogů s rámcovými vzdělávacími programy všech středních škol.

Státní maturity byly poprvé spuštěny v roce 2011. V té době Cermat tajil testy samotné, správné odpovědi na jednotlivé úlohy a samozřejmě veškerá data, která ze státních maturit vzešla. Díky občanským iniciativám došlo postupně k těmto změnám.

Pravidelné zveřejňování testů a klíče správných odpovědí

Hned po prvních maturitách (2011) unikla testová zadání na veřejnost. Cermat podal trestní oznámení na EDUin za jejich publikování, ale policie je odložila a od podzimního termínu maturit jsou testy a klíče správných odpovědí pravidelně publikovány na webu www.novamaturita.cz. Maturantům i pedagogům to umožňuje kvalifikovaněji posoudit výkon u maturit.

Zrušení centrálního hodnocení písemných prací z českého jazyka

Centrální hodnocení písemných prací bylo spuštěno v roce 2012. Pro velkou míru chybovosti je ještě v tom samém roce nový ministr školství Petr Fiala nechal zrušit. Současná ministryně školství prosadila novelu zákona, která předpokládá jeho znovuzavedení v roce 2017.

Ministerstvo školství prohrálo u Nejvyššího správního soudu zásadní při s maturanty

Rozšířený senát NSS vydal v srpnu 2014 sjednocující usnesení, podle něhož je maturant oprávněn bránit se správní žalobou proti rozhodnutí MŠMT o jeho žádosti o přezkoumání výsledku v testu. Soud je v řízení o žalobě povinen přezkoumat toto rozhodnutí v rozsahu uplatněných žalobních bodů, a to i z hlediska věcné správnosti hodnocení testových otázek a úloh.

Zřízení portálu, na němž jsou publikovány maturitní výsledky jednotlivých škol

V roce 2013  byl poprvé spuštěn portál, kde lze dohledat výsledky v jednotlivých testech státní maturity. To umožňuje lépe porozumět tomu, jak si která škola s maturitními testy poradí. Za jednu z výhod současné státní maturity lze považovat, že všichni zúčastnění aktéři vzdělávací debaty publikování žebříčků škol podle výsledků u maturit odmítají a Cermat před takovými pokusy explicitně varuje.

Částečné zveřejnění výsledku jednotlivých maturitních úloh

Na základě tlaku iniciativy Maturitní data – odtajněno Cermat na jaře 2016 poprvé zveřejnil výsledky jednotlivých úloh. To umožňuje lépe posoudit účelnost úloh a jejich podíl na propadovosti maturantů. Přesto je třeba dále usilovat o to, aby byla automaticky zveřejňována zdrojová maturitní data anonymizovaná jen do té míry, aby neumožňovala identifikaci jednotlivých maturantů a škol.

Oldřich Botlík, zakladatel iniciativy Maturitní data – odtajněno, řekl: „Již mnohem déle než pět let se vede debata stále o tomtéž. Jaký smysl vlastně jednotná státní maturita má? Lze ji vůbec pojmout tak, aby nepoškozovala žáky a neomezovala pluralitu vzdělávání na středních školách? I když si veřejnost vyvzdorovala větší uživatelský komfort, stále se nedaří dosáhnout toho, aby Cermat a Ministerstvo školství dodržovaly zákon a pravidla, která samy nastavily. Kdykoli se objeví problém, zaujmou pozici mrtvého brouka. Oběťmi jsou ale živí lidé a jejich studijní a pracovní kariéry. Pro věcnou debatu o kvalitě maturity jsme letos udělali opravdu hodně. Analytické materiály, na které odkazujeme, jsou toho důkazem. Copak si veřejnost už opravdu zvykla na to, že oficiální instituce nepostupují stejně konstruktivně a věcně? Smířila se již s naprostým nedostatkem jejich vstřícnosti a s tím, že „vrchnost“ neudělá po dobrém vůbec nic? Co je to za službu občanům, když si její elementární náležitosti musejí vynutit nebo dokonce vysoudit?“

Připojit se sOdebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments