Rodiče podporující inkluzi a neziskové organizace poslali otevřený dopis premiérovi

ilustrační foto. by BayernSPD Landtagsfraktion (flickr.com) (CC BY 2.0)

Publikujeme otevřený dopis aliance Rodiče za inkluzi a zástupců neziskových organizací týkající se aktuálně projednávané novely školského zákona (ZDE), který byl v pátek zaslán premiéru Bohuslavu Sobotkovi. Signatáři dopisu vyjadřují svoji podporu celkovému směřování novely vycházející z principů inkluzivního vzdělávání, ale nesouhlasí s § 16a odst. 5, který rozšiřuje kategorii mentálního postižení.

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás jako zástupci neziskových organizací a rodičů v souvislosti s
novelou školského zákona, která bude brzy projednávána Poslaneckou sněmovnou ve
třetím čtení. Rádi bychom tímto vyjádřili podporu nastoupenému směru ve vzdělávání
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, protože upouští od jejich rozdělování na
zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné a sociálně znevýhodněné podle
současného školského zákona a přechází k systému podpůrných opatření. Od
navržených změn očekáváme zlepšení situace všech – dětí, jejich učitelů i škol, kteří se
dnes potýkají s mnoha problémy, jakými jsou nedostatek financí, metodické podpory,
individuálního přístupu nebo rozdílná úroveň diagnostiky. Jsme si zároveň vědomi, že na
aktuální novelu musí navázat další kroky podporující inkluzivní vzdělávání (reforma
financování regionálního školství, změny vyhlášek č. 72/2005 Sb. a č. 73/2005 Sb.).

Přes tento správně nastoupený směr návrh novely obsahuje i problematickou část
týkající se diagnostiky mentálního postižení. Jedná se konkrétně o §16a, odst. 5, podle
něhož “posouzení mentálního postižení dítěte nebo žáka pro účely tohoto zákona vždy
vychází z hodnocení rozumových a adaptivních schopností dítěte nebo žáka v
souvislostech jeho vývoje a jeho sociálního a kulturního prostředí.“

Navrhovaný přístup jde, bohužel, proti smyslu celé reformy vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami, protože se opět vrací k zaměřování se na
diagnostiku, a to pouze jediné lékařské diagnózy, na místo kladení důrazu na individuální
potřeby dítěte. Takto stanovená „školská“ definice mentálního postižení je v rozporu s
mezinárodní klasifikací nemocí (MKN – 10), která je závazná pro Českou republiku jako
lege artis postup pro stanovování nemocí.

K největším obavám ze zavedení nového postupu pro stanovení lékařské diagnózy
mentálního postižení (diagnostiky) patří možnost jejího různého výkladu. Podle takto
stanovené diagnostiky lišící se od lékařské definice mentálního postižení hrozí, že za
mentálně postižené bude dítě označeno v rozporu s lékařskými postupy. V důsledku
toho může dojít k nárůstu neoprávněně a zbytečně zařazovaných dětí do speciálního
školství, za což byla Česká republika kritizována (rozsudek D.H. a ostatní vs. Česká
republika u Evropského soudu pro lidská práva). K přetrvávajícímu problému se nedávno
rozhodla vyjádřit i Evropská komise, když s Českou republikou zahájila řízení pro
porušení povinnosti (porušení směrnice o rasové rovnosti 2000/43/EC) kvůli diskriminaci
romských dětí.

Kvůli výše zmíněným obavám bychom Vás chtěli požádat, aby se Vaše vláda zasadila o
vypuštění problematické části novely školského zákona (§16a, odst. 5) během třetího
čtení v Poslanecké sněmovně. S vypuštěním sporného ustanovení se ztotožňuje ve
svém stanovisku i Veřejná ochránkyně práv.

Předem děkujeme za pozornost věnovanou této důležité záležitosti.

S pozdravem

Robert Basch, výkonný ředitel, Nadace Open Society Fund Praha
Veronika Doležilová, členka koordinačního výboru, Rodiče za inkluzi
Zuzana Durajová, statutární zástupce spolku, Liga lidských práv
Magdalena Karvayová, Jolana Šmarhovyčová, Miroslav Klempar, organizátoři komunit v
Ostravě a skupina romských rodičů proti segregaci
Radek Laci, výkonný ředitel, Vteřina poté
Klára Laurenčíková, předsedkyně, České odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání
(ČOSIV)
Mark Martin, ředitel, Amnesty International Česká republika
Maroš Matiaško, Mental Disability Advocacy Centre (MDAC)
Marta Pečeňová, předsedkyně, Za sklem
Silvie Pýchová, výkonná ředitelka, Stála konference asociací ve vzdělávání (SKAV)
Zdeněk Ryšavý, ředitel, Romea
Jelena Silajdžić, výkonná ředitelka, Slovo 21
Zdeněk Slejška, výkonný ředitel, EDUin
András Ujlaky, výkonný ředitel, Evropské centrum pro práva Romů (ERRC)
Veronika Vaňková, zástupkyně ředitelky, IQ Roma servis
Kumar Vishwanathan, ředitel, Vzájemné soužití
Petr Vysuček, prezident, Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
(ASNEP)

V Praze dne 5. února 2015

Google+Tweet about this on TwitterShare on Facebook

Přidat komentář

23 komentářů k "Rodiče podporující inkluzi a neziskové organizace poslali otevřený dopis premiérovi"

Upozorňovat mě na
avatar
Seřadit dle:   nejnovějších | nejstarších | nejoblíbenějších
wpDiscuz