Vzdělávání učitelů pod větší kontrolou MŠMT a Cermat zpřístupnil zadání jednotných zkoušek

Co přinesl týden 24.4. – 1.5. 2017

Témata týdne: Politika omezování neveřejných škol má pomoci školám veřejným. Ministerstvo školství doposud tvrdilo, že nemá zájem na omezování neveřejných škol. V článku HN však ministryně školství Kateřina Valachová otevřeně spojuje problém neveřejných škol s údajnou ochranou zájmů škol veřejných. Náměstek Stanislav Štech označuje trend v Praze a Brně jako „nebezpečný“. Motorky budou. Kateřina Valachová oznámila, že MŠMT přispěje na Velkou cenu GP v Brně 70 miliony korun. Město Brno, jež na akci podle některých informací profituje ve smyslu podpory cestovního ruchu, přispěje 10 miliony korun (iSport.cz). Rozmanitost jako deviza humanitně vzdělaných na trhu práce. Zajímavý článek na téma údajné nezaměstnatelnosti humanitně vzdělaných absolventů VŠ (The Student Times). Jeden svět na školách vydává bulletin zaměřený na mediální výchovu. První číslo přináší analýzu několika rozšířených falešných zpráv (fake news).

Výrok týdne: „Čísla hovoří bohužel jasně. Kluci, na začátku vzdělávání stejně nadaní jako dívky, se propadají už v 15 letech ve čtenářské i matematické gramotnosti. Přesněji řečeno, podle mezinárodního srovnání se zhoršují všichni, dívky však na bodové stupnici o 10 stupňů méně. Něco děláme špatně.” Nina Nováková, učitelka a poslankyně, na téma feminizace školství (Echo24).

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

  • JAKÝ ZÁMĚR SLEDUJE MŠMT SNAHOU VÍCE KONTROLOVAT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ?

Prostřednictvím poslankyně Vlasty Bohdalové (ČSSD) navrhlo ministerstvo školství do novely zákona o pedagogických pracovnících následující pozměňovací návrh (sněmovní tisk 959): (…) „Ministerstvo zajišťuje profesní rozvoj učitelů uskutečňovaný dalším vzděláváním prostřednictvím právnické osoby jím zřízené za účelem zajišťování profesního rozvoje pedagogických pracovníků.“ V diskusi během třetího čtení vystoupila poslankyně Ivana Dobešová s námitkou, že návrh je možné interpretovat tak, že kupříkladu krajská vzdělávací střediska nebudou zahrnuta do dalšího vzdělávání pedagogů ve smyslu kariérního řádu. EDUin vydal k věci tiskovou zprávu, kde upozorňuje na možnou snahu ministerstva monopolizovat vzdělávání pedagogů. MŠMT v reakci oponuje, že má jít pouze o „deklaraci gesční odpovědnosti“ za profesní přípravu učitelů, která neomezuje možnost využití akreditovaných vzdělávacích programů. Z nezávislého právního posouzení vyplývá, že formulace pozměňovacího návrhu je neurčitá a nelze z ní vyvozovat jednoznačné závěry o tom, jaké řešení ministerstvo školství v okamžiku nabytí účinnosti zvolí. Skutečnost samu následně ovlivní prováděcí předpisy. EDUin proto požádal ministerstvo o vyjádření v tomto směru.  Novela nyní směřuje do Senátu, kde bude návrh znovu projednán. Novela byla sněmovnou schválena na začátku dubna (ČT).

  • BUDOU MUSET CHODIT DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PĚT DNÍ V TÝDNU?

Na jeden z problémů posledního povinného roku předškolního vzdělávání upozornil server Novinky.cz. Cituje mluvčí MŠMT, která potvrzuje, že prováděcí vyhláška stanovuje rozsah denní docházky na čtyři hodiny v pracovní dny. Ministerstvo školství, které novelu připravilo, nevidí možnost toho, že by děti kupříkladu chodily do mateřské školy jen část týdne. Je pravděpodobné, že toto chápání způsobu naplnění povinnosti předškolního vzdělávání souvisí se záměrem ministerstva školství pomoci dětem z nepodnětného prostředí (ČT). Pozoruhodný je v tomto smyslu text zveřejněný Deníkem Referendum, jehož autorka je asistentkou pedagoga v MŠ. Zároveň se ale dotkne velmi výrazně většiny dětí, které podobnou systematickou kontrolu nepotřebují. Tohoto faktu si všímají i rodiče citovaní v článku Echo24 na totéž téma. Zároveň se ukazuje, že mateřské školy pravděpodobně budou jednat rozumně a u dětí, které nevykazují známky zanedbání, budou nadále akceptovat režim docházky kombinované s jinou péčí. Zápisy do mateřských škol mají proběhnout na začátku května (Deník.cz)

  • ROZHODNUTÍ MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ K ZADÁNÍ PŘIJÍMAČEK: KDO SI ZAŽÁDÁ, DOSTANE

Ke kontroverzi týkající se (ne)zveřejněného zadání testů z přijímacích zkoušek na střední školy se pravděpodobně v konečné instanci vyjádřila ministryně školství Kateřina Valachová. Ta rozhodla, že CERMAT, státní organizace zajišťující přípravu, administraci a vyhodnocení testů, zpřístupní zadání každému uchazeči, jenž zkoušky absolvoval, a nebylo mu školou poskytnuto. Musí o jeho zpřístupnění ovšem zažádat. CERMAT zpřístupnil internetové rozhraní, kde je možné o zadání testů zažádat na základě identifikačních údajů uchazeče. Rozhraní však slouží pouze k udělení souhlasu, zadání bude zasláno emailem. Na webu CERMAT lze dále dohledat zadání z předchozích let. EDUin dříve vyzval ministryni školství, aby problém řešila. CERMAT nejprve instruoval ředitele SŠ o tom, že mají poskytnout zadání testů uchazečům, kteří se zkoušek zúčastní. Následně ovšem odmítl zadání testů zveřejnit, údajně kvůli snaze zabezpečit rovný přístup. Mezi tím se zadání objevilo na internetu. Více o problému v předchozích vydáních Beduina.

  • EDUSPACE: RODINA, UMĚNÍ, PODNIKAVOST A INSPIRACE VE VZDĚLÁVÁNÍ (19. A 20. 5.)

Vzdělávací festival Eduspace, který se bude konat v Brně ve dnech 19. a 20. 5. 2017, navazuje na svůj nultý ročník v podobném formátu. Na několika místech v centru Brna se odehrají diskuse, workshopy a krátké formáty ve čtyřech hlavních tématech festivalu, jimiž jsou letos rodina, umění, podnikavost a inspirace ve vzdělávání. Vystoupí řada zajímavých hostů, například Heiki Ervast, odborník na vzdělávání učitelů z Lapland University, Monique Fletcher z projektu Children’s Aid Society, propagátorka propojení tance a vzdělávání Marie Kinsky nebo úspěšný český podnikatel Jiří Hlavenka. Festival zapojuje řadu partnerů, mezi nimiž jsou například Masarykova univerzita, Janáčkova akademie múzických umění, Moravskou galerii, CEITEC, ale třeba i ambasáda USA, Nadace Karla Janečka či Nadace Depositum Bonum. EDUin vás jako hlavní partner festivalu srdečně zve k účasti. K dispozici je již kompletní program. Festival Eduspace je inspirován obdobným mezinárodním projektem s názvem Oppi festival, jenž se postupně uskutečnil v Helsinkách, New Yorku a Benátkách.

Inspirace z (a do) praxe

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře

  • 2. 5., 17.00, Edupoint Praha – Otevřená třída: Badatelsky orientované vyučování
  • 9. 5., 19.00, Praha – Do školy budou vaše děti chodit jen jednou
  • 11. 5., 9.30, Praha – Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace
Beduin každý týden odebírá zdarma 6 493 lidí, kterým záleží na českém vzdělávání a chtějí jeho změnu k lepšímu. Podpořte jeho vydávání svým darem a přidejte se mezi aktivní občany, kteří si uvědomují, že vzdělávání je důležité téma.

Připojit se s

Odebírat komentáře
Upozorňovat mě na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments