Občanské vzdělávání podle ODS: Aktivní zájem o veřejné dění hraničí s udavačstvím

Co přinesl týden 13.2. – 19.2. 2017 Témata týdne: Problém s agresivitou ve školách souvisí s přístupem a autoritou učitele. V rozhovoru s psychologem a terapeutem Martinem Hofmanem pro časopis Respekt je kromě tématiky ADHD a stereotypů, které se okolo této diagnózy ve společnosti běžně

Mohou mít soukromé školy nějaký pozitivní vliv na veřejné školství?

Co přinesl týden 6.2. – 12.2. 2017 Témata týdne:  Kriticky nedostatečné kapacity poradenských zařízení komplikují inkluzi. Ze škol a poradenských zařízení přicházejí informace o tom, že kvůli nedostatečné kapacitě není možné zvládnout vydávání nových posudků žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Proč česká vzdělávací politika tak málo pracuje s daty vypovídajícími o výsledcích vzdělávání?

Co přinesl týden 23.1. – 29.1. 2017 Témata týdne: Podpora společenské soudržnosti, veřejného školství a inovací. EDUin ohlásil své priority pro následující období. Organizace se chce soustředit na podporu udržitelnosti a rozvoje veřejného školství, což je zároveň nutná podmínka využití vzdělávacího

Je Audit vzdělávacího systému názorem nátlakové skupiny?

Co přinesl týden 9.1. – 15.1. 2017 Témata týdne: Do čeho investovat ve školství: učitelé, předškolní výchova a děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  Veronika Klindová je účastnicí programu Teach for Slovakia, v rámci něhož absolventi vysokých škol pomáhají se vzděláváním ve školách

Jak české školy testují inovativní přístupy ke vzdělávání

Co přinesl týden 2.1. – 8.1. 2017 Témata týdne:  Kritické myšlení je třeba budovat co nejdříve. Ve svém komentáři pro americký Huffington Post to zdůrazňuje v souvislosti s náporem tzv. fake news  středoškolská učitelka Lynn Kelleyová. Své studenty v rámci International Baccalaureate (mezinárodně uznávaná