Asociace školních psychologů: Dobeš likviduje psychologické služby školám

16. 11. 2011
EDUin

Publikujeme prohlášení představitelů Asociace školních psychologů, kteří upozorňují ministra Dobeše, že neodpověděl na více než měsíc starý dopis varující před likvidací systému psychologických služeb školám. Autoři prohlášení kladou ministrovi tři důležité otázky po smyslu jím prosazovaných opatření a rozhodli se dopis, jenž zůstal bez odpovědi, zveřejnit. Dopis (čtete ZDE) kromě jiného upozorňoval ministra na důsledky sloučení a omezení činnosti odborných ústavů ministerstva.

 

Prohlášení Asociace školní psychologie ČR k současné situaci ve školním a školském poradenství

Asociace školní psychologie ČR (AŠP) spolu s dalšími odbornými sdruženími činnými ve školním a školském poradenství projednala dne 4. 11. 2011 současnou situaci. Konstatuje, že varování formulovaná v dopisu AŠP ČR ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy dne 4. 10. 2010 se bohužel ukazují jako plně podložená. Nesystémovost, nekompetentnost, nehospodárnost jsou hlavními důsledky „slučování a šetření“.

Deformace agendy tzv. divize pro poradenství (Institut pedagogicko psychologického poradenství definitivně mizí), redukce počtu pracovníků pro poradenství na stav, který umožňuje kvalitně zajišťovat pouhý zlomek dosavadních aktivit pro školy, a nahrazování kompetentních odborníků osobami bez patřičného vzdělání a zkušeností. Řada činností ve školním a školském poradenství je vázána na certifikace a akreditace, které nelze převádět na osoby bez speciálního vzdělání nebo na začátečníky.

Vzhledem ke skutečnosti, že AŠP ani za 5 týdnů neobdržela odpověď pana ministra na svůj dopis, přistupujeme k jeho zveřejnění. Na závěr uvádíme otázky z uvedeného dopisu, na jejichž zodpovězení čekáme.

 

Vážený pane ministře, rádi bychom znali Vaši odpověď na tři otázky:

 

  1. Kdo – podle MŠMT – převezme a bude garantovat kvalitu činností, jež dosud IPPP zajišťoval. Tj. koncepční a metodické řízení poradenských pracovišť v celé České republice, garanci za rozvoj poradenských pracovišť přímo na školách, další vzdělávání pracovníků poradenských zařízení a tvorbu psychodiagnostických nástrojů pro pedagogicko-psychologické poradenství.
  2.  

  3. Jak stát zajistí, aby systém poradenských služeb pro školství fungoval ve veřejném zájmu, aby kvalita poskytovaných služeb byla kontrolovatelná a  státem ovlivnitelná?
  4.  

  5. Kdo a na základě čeho je autorem organizačních změn, jež ohrožují činnosti, které dosud zajišťoval IPPP? Změn, které hrozí likvidací funkčního systému pedagogicko-psychologického poradenství. Odborná veřejnost je znepokojena a měla by vědět, kdo ponese odpovědnost za dlouhodobé dopady těchto riskantních změn.“

 

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

místopředseda
Asociace školní psychologie SR a ČR
Univerzita Karlova,
lékařská fakulta v Hradci Králové

prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

místopředseda
Asociace školní psychologie SR a ČR
Univerzita Karlova,
pedagogická fakulta

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články