Audit a nejdůležitější události ze světa vzdělávání v roce 2022

6. 3. 2023
EDUin
bEDUin_clanek_obrazek4

Co přinesl týden 27. 2. – 5. 3.

Krátce: 

Výrok týdne:

„Lidé žijí a budou žít ve velice složitém světě, kde jsou důležité nejen jazyky, ale i gramotnost ekonomická, sociální, politická a informační. A když mluvíme o základním a středním školství, tak to je poslední chvíle, kdy se tyto znalosti a dovednosti k těm lidem mohou dostat, pokud se jim nedostanou od rodičů. Teprve po tomto se mohou začít řešit zájmy byznysu a toho, kolik bude muset investovat do vzdělání nově najatých pracovníků,“ vysvětluje Daniel Münich, proč je třeba omezit specializované obory a dát přednost gymnáziím a technickým lyceím (Český rozhlas Plus).

V souvislostech:

Nejdůležitější události ze světa vzdělávání v roce 2022

V jednacím sále Senátu představil EDUin svůj letošní Audit vzdělávacího systému. Jako již tradičně jsou jeho těžištěm analytické texty, které se zaměřují na aktuální problémy vzdělávacího systému. V letošním roce se audit zaměřil na kapacity škol, adaptaci ukrajinských žáků, nedostatek učitelů a na problematický koncept posuzování školní připravenosti (zde). Vedle toho mapuje důležité události minulého roku. V části Události je možné vrátit se den za dnem k důležitým momentům ve světě vzdělávání, a to až k 1. lednu 2020. Z těch, které si do této části auditu našly cestu za rok 2022, vybíráme:

 • 6. ledna 2022: Vláda schválila programové prohlášení. Nejdůležitější pozitivum viděl EDUin v příslibu vyššího podílu financí z HDP směřujících do školství a udržení platů učitelů na 130 % průměrné mzdy. 
 • 7. února 2022: Vstoupil v platnost zákon o mimořádném ředitelském volnu pro období epidemie COVID-19. Umožnil vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem nebo mimořádné ředitelské volno v celkovém rozsahu až 10 dnů.
 • 18. února 2022: Ve školách skončilo plošné testování na COVID-19.
 • 7. března 2022: Otevřely se první Ukrajinské jednotřídky. Prvních pět jednotřídek se otevřelo na 1. Slovanském gymnáziu v Praze. Do každé třídy mohlo chodit 20 dětí.
 • 17. března 2022: MŠMT novelizovalo vyhlášku upravující zápisy do soukromých a církevních škol. Podle návrhu si mohou při zápisu vybírat žáky podle toho, zda splní předpoklady, které si škola stanoví. Podle EDUinu je novela vyhlášky diskriminační.
 • 21. března 2022: Sněmovna schválila LEX Ukrajina I.
 • 21. března 2022: Začalo připomínkové řízení k Hlavním směrům revize RVP ZV. Připomínkové řízení trvalo do 21. 4. 2022.
 • 9. června 2022: Školské odbory vstoupily do stávkové pohotovosti kvůli zvýšení platů.  Pohotovost byla ukončena 25. 8. 2022, navýšení platů nepedagogických pracovníků o 10 % bylo schváleno k 1. 9. 2022.
 • 1. července 2022: Ministrem školství se stal Vladimír Balaš.
 • 1. srpna 2022: Expertní panel předal MŠMT ke schválení finální podobu Hlavních směrů revize RVP ZV.
 • 25. srpna 2022: Vláda předložila Poslanecké sněmovně k projednání návrh novely zákona o pedagogických pracovnících. Zákon prošel prvním čtením 16. 12. 2022 a byl odeslán k projednání do výborů.
 • 31. srpna 2022: Soud dal po třech letech za pravdu maturantovi ve sporu s MŠMT. Maturant se soudil s MŠMT o výsledek ve sporné úloze v testu z matematiky použitého na jaře 2019.
 • 12. září 2022: Novým ředitelem CERMATu byl jmenován Miroslav Krejčí. Jedním z úkolů experta na kybernetickou bezpečnost a výstavbu informačních systémů je elektronizace státních zkoušek. 
 • 27. října 2022: MŠMT upřesnilo podmínky pro přijímací řízení cizinců do středního vzdělávání. Mohou například konat písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce. Zkouška z češtiny může být prominuta a nahrazena rozhovorem.
 • 2. listopadu 2022: Změna financování asistentů pedagoga šla do vnějšího připomínkového řízení. V novele školského zákona je navržena úprava právního postavení asistentů pedagoga a návrh nového způsobu financování asistentů pedagoga.
 • 8. prosince 2022: MŠMT představilo učitelský kodex.
 • 15. prosince 2022: Novým státním tajemníkem MŠMT byl jmenován Ondřej Andrys.

Z edukalendáře:

Našli jste v článku chybu? Napište nám prosím na korektor@eduin.cz.

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články