bEDUin 14/2012

16. 4. 2012
EDUin
bEDUin

Co přinesl týden 9.–15. 4. 2012

Klíčová témata týdne:

interaktivní mapa škol, studie EK o vzdělávání v Evropě 2012, Gazdík o MŠMT

Výrok týdne:

„Ministerstvo školství při přípravě projektu vychází z výroční zprávy České školní inspekce ze školního roku 2010/2011, kdy výroční zpráva jasně uvádí, že v současné společnosti prokazatelně narůstá míra agresivity mezi dětmi a žáky.“ vrchní ředitel sekce vzdělávání ministerstva školství Jakub Stárek o projektu Etika a občan

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

 

 • Rodiče hledající pro svoje dítě školu zapojenou do některého ze speciálních vzdělávacích programů, jako je např. Začít spolu nebo Zdravá škola, mohou využít novou interaktivní mapu škol, kterou vytvořil EDUin, o. p. s. Na Slovensku mají rodiče k dispozici již dvě webové stránky (zde a zde), kde najdou všechny základní a střední školy. MŠMT shromažďuje o českých školách řadu informací, přesto takové nástroje u nás k dispozici nejsou. Zatím existuje jen pomůcka pro výběr středních a vyšších odborných škol na www.infoabsolvent.cz.
 •  

 • Evropská komise vydala další studii shrnující klíčová data o vzdělávacích systémech EU v roce 2012, její významná část byla nyní věnována učitelské profesi. Ukazuje se, že v zemích EU se stále nedaří přitáhnout k učitelství kvalitní lidi, učitelská populace také stále více stárne. V ČR je nejvíce učitelů mezi 40 a 49 lety (39,8 %, naopak nejméně, jen 9,7 %, pod 30 let). Horší situace je ještě v Německu, Itálii a Švédsku (nejvíce učitelů nad 50 let), věkově vyrovnané spektrum učitelů mají v Belgii a UK. Celou studii najdete zde, další informace, včetně rozhovoru s představiteli EK zde.
 •  

 • Vyhnali jsme z výchovy a vzdělávání dobrodružství a nebezpečí, přitom práce s rizikem je životní kompetence, kterou bychom (se) měli učit. Tvrdí to část odborníků a svoje názory na toto téma představí na konferenci „Dobrodružství… chvála kroků do neznáma“ (18. 5.). Přečtěte si na toto téma článek od lektora Prázdninové školy Lipnice Aleše Pokorného.
 •  

 • NIDV vyhlásil druhý ročník soutěže DOMINO, v níž soupeří o první místo učitelé se svými digitálními učebními materiály. Ačkoliv soutěž pořádá přímořízená organizace MŠMT, je veliká škoda, že akce není nijak propojena například s ministerským Metodickým portálem www.rvp.cz, který má již několik let zavedenou a velmi úspěšnou sekci DUM (digitální učební materiály), kde se shromažďují volně dostupné online výukové materiály pro učitele. Přitom oba projekty čerpají (rvp.cz do loňského roku) evropské dotace na stejnou věc. Pozoruhodná jsou také kritéria pro posuzování materiálů v soutěži DOMINO – např. mezi nimi zcela chybí didaktická správnost zpracování.
 •  

 • Podobně se nejspíš budou „míjet“ finanční prostředky i u připravovaného projektu MŠMT s názvem Etika a občan. Za 65 milionů má tento projekt do škol zavést etickou výchovu a proškolit učitele, vznikne také síť lektorů. Přitom v ČR existují již dlouholeté a zavedené programy neziskových organizací, které mají v zásadě stejný obsah a metodiky i lektory školám již nabízejí. Jedním z nich je např. program Osobnostní a sociální výchova (Odyssea, podpořený rovněž z EU), který jako lektory disponuje akceptovanými odborníky z vysokých škol i dalších zařízení.

Inspirace z praxe

 

 • V Německu zkoušejí peer-mediaci jako prevenci šikany na školách. Mediátory jsou vyškolení vrstevníci.
 •  

 • Vzdělávací centrum Sluňákov představí 27. 4. dvě nové publikace pro učitele zaměřené na výuku environmentální výchovy – „Zelený ostrov“ a „Zlatá nit“.

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

 • 18. 4. Vzdělávací kurz „Regionální tématika v environmentální výchově“ (České Budějovice)
 • 19. 4. Kulatý stůl SKAV a EDUin – Co doopravdy říká o našem školství zpráva OECD? (Praha)
 • 20. 4. MŠMT: Odborná diskuze k projektovému záměru IPn OP VK – UNDE MALUM – systémový rámec celoživotního učení v oblasti prevence rasismu a xenofobie (Praha)
 • 24. 4. RAABE: konference „Vaše škola – Bludištěm paragrafů bez obav“ (Praha)
 • 26. 4. CEDU: konference „ČESKÉ DĚTI A ANGAŽOVANOST. PROSPĚCH: dostatečný“ (Praha)
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články