bEDUin 37/2012

26. 11. 2012
EDUin
bEDUin

bEDUin

Co přinesl týden 19. – 25. 11. 2012

Témata týdne:

Česká školní inspekce, zákon o VŠ, výuka dějepisu

Výrok týdne:

„Kurikulární reformu většina učitelů verbálně odsuzuje. Překvapivě se však cíle výuky, tak jak je vidí učitelé, s cíli kurikulární reformy významně překrývají.“ Jaroslav Pinkas z Ústavu pro studium totalitních režimů k výzkumu výuky dějepisu na školách (více o výzkumu čtěte níže)

Novinky (výběr ze zajímavých událostí)

 • Změní se role ČŠI? MŠMT o tom uvažuje: V budoucnu by mohla ČŠI poskytovat také metodickou podporu školám a mohla by pedagogy například učit, jak hodnotit žáky, nebo ředitele, jak hodnotit své učitele. Tuto funkci plní inspekce v řadě evropských zemích, nově například také v sousedním Polsku. MŠMT začalo o změně role ČŠI vážně uvažovat, jak vyplynulo z debaty na Kulatém stole SKAV a EDUin, který se uskutečnil 19. listopadu. ČŠI zatím vidí jádro metodické podpory učitelům v jiných institucích. Poslechněte si jednotlivá vystoupení zástupců ČŠI, MŠMT a dalších odobrníků, kteří hovoří o zkušenostech ze zahraničí, a přečtěte si zde závěry diskuse. Nabízíme také záznam debaty T. Feřteka a O. Andryse (ČŠI) na ČRo.
 •  

 • Dějiny od roku 1945 za 28 vyučovacích hodin: Taková je zhruba doba, kterou věnují základní a střední školy výuce soudobých dějin a je to více, než bylo obvyklé – vyplynulo to z výzkumu Ústavu pro studium totalitních režimů. Podle tvrzení učitelů není také cílem výuky memorování faktů, ale především kritické myšlení a vztah žáků k historickému poznání. Učitelé si však často stěžují na to, že názory dětí ovlivňují často nevhodně rodiče a že by času na výuku potřebovali daleko více. Celý výzkum a více informací najdete zde.
 •  

 • Hodnocení podle standardů nahradilo známky: V USA opuští „známkování“ pomocí písmen a začínají používat slovní hodnocení v souladu s popisy znalostí a dovedností ve standardech. Přečtěte si, jak se tato praxe osvědčuje a jak se standardy promítly například v oblasti čtenářství. Zkrácené výtahy z cizojazyčných článků, včetně dalších zpráv, najdete zde; materiály připravuje Scio.
 •  

 • Proč bychom se, proboha, měli ve škole věnovat těm, co propadají? Pohlédněte si prezentaci a záznam vystoupení Tomáše Feřtka na konferenci Svoboda NaŽivo, kde ukazuje, proč se českému školství vyplatí pomáhat slabým žákům. Všechny záznamy přednášek najdete zde; první blok konference nesl název Svoboda ve škole.
 •  

 • Tablety ve škole povinně? Na jedné „prestižní“ základní škole zavedli pro všechny děti povinně tablety. Kdo na ně nemá, může si je za poplatek a kauci půjčit. Jak tuto praxi vidí rodič dítěte „neprestižní“ školy?
 •  

 • Pro a proti waldorfskému školství: K debatě o kvalitě waldorfských škol doporučujeme nový blog Tomáše Feřtka na Týždeň.sk. Nový příspěvek se věnuje rozboru pedagogických námitek vůči waldorfskému školství.

Inspirace z (a do) praxe

 • Co se stalo se školami, které zavedly „Coveyho“: Knižní novinka Franklina Coveyho I ve mně je lídr popisuje, k jakým změnám došlo ve školách (z USA i zahraničí), které zavedly tzv. 7 návyků a základní principy vedení lidí (podle knihy Stephena R. Coveyho) do svých učebních plánů. Na těchto školách došlo ke změně školní kultury, je zde méně problémů v chování, žáci dosahují lepších studijních výsledků a jsou více motivovaní.

Akce tohoto a příštího týdne (výběr z EDUkalendáře)

 • 27. 11. konference „Očekávané výstupy v praxi MŠ“ (Brno)
 • 29. 11., resp. 7. 12. Veřejná diskuse ke zprávě OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání (Brno, resp. Praha)
 • 30. 11. Přednášky prof. Ilji Levina na témata „Major Trends of Education in Information Society“ a „High-tech Phenomenon and High Education. Israeli Experience“ (Praha)
 • 3. 12. Jak funguje domácí škola – přednáška s diskusí (Praha)
 • 4. 12. Seminář k systému evaluace a monitoringu vzdělávání v ČR (Praha)

Více akcí a podrobnosti ke každé z nich najdete v EDUkalendáři.

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články