Čeká nás stávka učitelů a proč je Vzdělávání přede-vším?

4. 9. 2017
EDUin
beduin_210x210

Co přinesly týdny 3.7. – 3.9. 2017

Témata týdnů: Obědy a stravné zdarma zlepšují docházku i výsledky. Z průzkumu, který provedla agentura Median, vyplývá, že obědy zdarma mají prokazatelný a významný vliv na docházku i výsledky dětí z chudých rodin v mateřských i základních školáchNovinky ze zahraničí z Národního ústavu pro vzdělávání. Španělsko se inspiruje duálním systémem odborného vzdělávání v Německu. Učitelé ve Walesu využívají metodu začleňování rozvoje matematické a čtenářské gramotnosti do různých předmětů školní výuky. Více v newsletteruDomácí úkoly? Prostředí? Brzká intervence? Co funguje a nefunguje ve vzdělávání a jak dobře to víme. Souhrn poznatků o tom, co pomáhá v učení a školním vzdělávání, co naopak nepomáhá, s hodnocením váhy výzkumu, o který se můžeme opřít, nabízí v ojedinělém přehledu Education Endowement Foundation (Aj). Úřad ochránkyně práv považuje zařazení jedné z úloh do maturitního testu za nezákonné. Logaritmická rovnice, která byla zařazena do testu z matematiky v rámci společné části maturitní zkoušky v roce 2016, nespadá dle posouzení úřadem ombudsmanky do obsahu vzdělávání, který by měli studenti SŠ povinně znát. MŠMT nesouhlasí. SKAV zpravodaj č. 10. Co přinesla konference Úspěch pro každého žáka a diskuse na Kulatých stolech SKAV a EDUin se dočtete v novém čísle Zpravodaje SKAV.

Výrok: „Ve velmi úspěšných třídách jsou učitelé, kteří jsou o něco spokojenější se svým povoláním, než je tomu u učitelů méně úspěšných tříd.“ Jeden ze závěrů vyplývajících ze sekundární analýzy dat mezinárodního monitoringu TIMSS 2011 a 2015, kterou připravila Česká školní inspekce s cílem ukázat na rozdíly mezi více a méně úspěšnými třídami.

Novinky: 

  • VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDE-VŠÍM A VOLBY 2017

Trojúhelník ředitel – učitel – kvalita, dále potřeba otevřít školy světu a řízení změn ve vzdělávání na základě s odbornou veřejností vyjednané koncepce a znalosti dopadů přijatých opatření. To jsou tři strategické cíle, které obsahuje expertní dokument Vzdělávání přede-vším, který EDUin vypracoval s přispěním dalších 16 organizací pohybujících se v oblasti školství a vzdělávání. Dokument je výchozím pracovním materiálem pro předvolební setkávání s představiteli politických stran, které mají reálnou šanci promluvit do budoucího uspořádání poslanecké sněmovny a do dalších 4 let vzdělávací politiky. Doposud proběhla jednání s představiteli TOP09, kteří vyjádřili v drtivé většině souhlas a ochotu tyto cíle prosazovat (program TOP09 akcentuje některé odlišné cíle, jako je třeba školné na VŠ či vytváření dvourychlostního vzdělávání uvnitř škol; s ohledem na dokument je největší shoda na posílení role ředitelů a výrazném posílení investic do vzdělávacího systému). Z osobního vyjádření by cíle podpořila i Kateřina Valachová, bývalá ministryně školství a představitelka ČSSD pro oblast školství do nadcházejících voleb. V řadě dílčích opatření by ale stavěla na jiných prioritách a postupech (program ČSSD akcentuje zejména dostupnost vzdělávání včetně volnočasových aktivit, pochybný je cíl orientovat vzdělávací cíl podle současných potřeb trhu práce; s ohledem na dokument je nejvyšší shoda na podpoře zvýšení platů učitelů). Následovat budou schůzky s dalšími stranami, budeme o výsledcích informovat.

  • BUDOU UČITELÉ KVŮLI PLATŮM SKUTEČNĚ STÁVKOVAT?

Odborová organizace učitelů společně s některými profesními organizacemi a se zástupci vysokých škol v posledním týdnu před začátkem školního roku uspořádali společnou tiskovou konferenci, na které představili své požadavky vůči odcházející vládě. Zástupci jednotlivých stupňů českého školství se shodují na tom, že systém trpí výrazným podfinancováním a že zejména odměňování pedagogických pracovníků ve školství významně omezuje jeho další rozvoj. V komentáři pro ČT24 upozornil Bob Kartous na to, že podobné požadavky kladli odboráři už loni. Následovala dohoda s tehdejší ministryní Kateřinou Valachovou na zvýšení platů. To sice proběhlo, nicméně z analýzy think tanku IDEA vyplývá, že v relativním poměru vůči platům dalších VŠ vzdělaných k posunu nedošlo, a to ani ve veřejném sektoru (podobně v analýze Samizdat a EDUin pro ČRo). Kartous dále upozorňuje, že tlak na současnou vládu nedává příliš smysl. K platům učitelů se EDUin vyjádřil pro MF Dnes (Tomáš Feřtek) a HN (Bob Kartous). Feřtek zpochybňuje smysluplnost požadavku na přidání učitelům až poté, kdy se zvýší jejich úroveň tím, že kauzalita je právě obrácená. Kartous poukazuje na to, že pokud se učitelé nespojí a nevzchopí k důraznému protestu, pravděpodobně se nic nestane. V pátek 1. 9. proběhlo v Betlémské kapli protestní setkání, na němž opět vystoupili odboráři, zástupci některých profesních organizací a VŠ a zopakovali požadavky z tiskové konference. Odboráři navíc pohrozili stávkovou pohotovostí. Reálnou politickou neochotu učinit z platů učitelů prioritu shrnuje článek v Respektu.

  • VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA DŮLEŽITÉ POZICE V INSTITUCÍCH PODÍLEJÍCÍCH SE NA ŘÍZENÍ ŠKOLSTVÍ

Ministerstvo školství vyhlásilo během prázdnin výběrová řízení na dvě klíčové vedoucí pozice institucí podílejících se na řízení českého formálního vzdělávání: Národního ústavu pro vzdělávání a Cermat. Výběrové řízení na ředitele či ředitelku NÚV bylo vyhlášeno překvapivě v období prázdnin s termínem doručení přihlášek do konce července. SKAV, OSF, ČOSIV a EDUin poslali otevřený dopis ministru školství, v němž vyjádřili znepokojení nad termínem výběrového řízení i nad skutečností, že informace o něm nebyla dána na vědomí odborné veřejnosti. Do výběrového řízení se nakonec přihlásila pouze současná ředitelka pověřená řízením a další kandidát, který se odvolal proti svému vyloučení z formálních důvodů. Výběrové řízení se tak opakuje (přihlášky do 27. 9. 2017). NÚV má v kompetenci určování obsahu vzdělávání a v současnosti, doposud bez odborné diskuse, probíhá redesign rámcových vzdělávacích programů. MŠMT vypsalo konkurz také na místo ředitele Cermat, organizace odpovědné za přípravu, administraci a vyhodnocení státních maturit a přijímacích zkoušek. Termín pro odevzdání přihlášek je stanoven do 15. 9. 2017. Kvalifikační kritéria přitom neakcentují odbornou způsobilost v oblasti přípravy nástrojů pro hodnocení výsledků vzdělávání. Cermat je dlouhodobě kritizován za kvalitu své práce (poslední update výše).

  •  SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ SOUČÁSTÍ PŘEDVOLEBNÍHO STŘETU

Český rozhlas publikoval během prázdnin datovou analýzu týkající se výdajů na asistenty pedagogů. O výdajích na společné vzdělávání se začalo znovu více mluvit v souvislosti s rozpočtem školství v příštím roce. Analýza ukazuje, že nárůst výdajů je evidentní, nicméně podle MŠMT I bývalého ředitele Vladimíra Foista jde z velké části o dofinancování dříve velmi poddimenzovaného krytí nákladů na asistenty. Ředitelé tak museli často používat na platy asistentů peníze na osobní ohodnocení učitelů. Zvýšením krytí nákladů na společné vzdělávání k tomu už ředitelé nejsou nuceni. Z výroků současného ministra školství Ivana Pilného však zároveň vyplývá, že závazek navyšovat platy učitelů v dalších letech nemusí být dodržen. Pilný otevřeně postavil platy učitelů do opozice vůči výdajům na společné vzdělávání (E15). V komentáři pro MF Dnes upozornil EDUin na kontroverzi takového jednání. Ministerstvo školství mezi tím publikovalo další ze série pozitivních zkušeností se společným vzděláváním. O zatím poslední publikované zkušenosti se podělily speciální pedagožka, matka dítěte s Downovým syndromem, matka dítěte se srdeční vadou nebo matka nadaného dítěte.       

Inspirace z (a do) praxe:

Výběr z EDUkalendáře:

  • 5. 9., 17.00, EDUpoint Praha, Otevřená třída – jak se stát mladými podnikateli
  • 12. 9., 17.00, EDUpoint Praha, Akvárium – Co zlepšily jednotné přijímací zkoušky na SŠ
  • 19. 9., 17.00, EDUpoint Praha, Peďák+ – Naučte se první pomoc zážitkem
logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemy články