Cena VIA BONA 2012 za individuální a firemní filantropii zveřejňuje finalisty

7. 9. 2012
EDUin
via_bona_2012

Cena VIA BONA

Praha, 7. září 2012 – Nadace VIA dnes zveřejnila finalisty všech kategorií 15. ročníku Ceny VIA BONA. V každé ze sedmi kategorií, které oceňují jednotlivce i firmy za jejich dobročinné úsilí a vyzdvihují následováníhodné příklady dárcovství, byli porotou nominováni tři finalisté.

Vedle tradičních kategorií jako Cena novinářů nebo Srdcař roku je letošní novinkou Cena za školní dobročinnost. Ta má najít jednotlivce i kolektivy, kteří v prostředí základních a středních škol iniciují a realizují promyšlené a následováníhodné dobročinné projekty. Do kategorie již v prvním ročníku přišlo 39 nominací, které ukázaly, že školáci a studenti vědí, co znamená pomáhat potřebným.

„Jestliže chceme v naší zemi rozvíjet dobročinnost, je dobré začít již ve školách,“ řekl k tomu Jan Leiner, člen správní rady THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, která je partneremCeny a iniciátorem této kategorie.

 

Slavnostní vyhlášení vítězů 15. ročníku Ceny VIA BONA se uskuteční ve čtvrtek 13. září 2012 v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí.

 

Finalisté 15. ročníku v jednotlivých kategoriích jsou následující:

Cena novinářů pro individuálního dárce:

Jana Bečvářová
Jana Bečvářová podporuje občanské sdružení Středisko náhradní rodinné péče, které pomáhá ohroženým dětem žijícím mimo vlastní rodinu.

Marie Ředinová
Marie Ředinová žije již 10 let s vývodem z tlustého střeva, přesto intenzivně a nezištně pomáhá ostatním stomikům zvládnout život se stomií a odtabuizovat toto téma veřejnosti.

Vladislav Sobol
Vladislav Sobol založil v polovině 90. let sdružení, které vydává časopis Zámeček pro děti z dětských domovů, z nichž mnohé se na jeho přípravě samy podílejí. Časopis přináší jedinečný vhled do poměrů v dětských domovech.

Cena za školní dobročinnost:

Studenti septimy Gymnázia Jana Palacha v Mělníku a paní učitelka Zdeňka Sekulová
Studenti se rozhodli uspořádat volejbalový turnaj s prodejem koláčů, které sami napekli. Záměrem bylo podpořit tělesně postiženou Denisku.

Studenti Jan Krejcar, Ondřej Dus, Marek Liška, Michaela Grösserová a Jiří Blatník
Studenti po dva roky objížděli školy v celé České republice, kde na základě vlastních zkušeností z pobytu v Africe, šířili myšlenku adopce na dálku a pomoci rozvojovým zemím. Program vidělo přes 1900 žáků.

Studenti Gymnázia Broumov a paní učitelka Šárka Rambousková
Studenti gymnázia dobrovolně podporují žáky ze sociálně vyloučených rodin z broumovské základní školy. Snaží se o to, aby žáci bez problému zvládali základní vzdělávání, a zároveň napomáhají odstraňovat negativní nálady ve společnosti vůči Romům.

Cena za osobní zaujetí – Srdcař roku:

Anežka Hřebejková
Paní Anežka Hřebejková dobrovolně vyrobila přes 1200 látkových panenek pro projekt Českého výboru pro UNICEF na pomoc dětem v rozvojových zemích.

Marie Ředinová
Marie Ředinová žije již 10 let s vývodem z tlustého střeva, přesto intenzivně a nezištně pomáhá ostatním stomikům zvládnout život se stomií a odtabuizovat toto téma veřejnosti.

Ondřej Horecký
Ondřej Horecký založil v roce 2006 občanské sdružení Bez mámy, které pomáhá v Tanzánii hledat adoptivní rodiče pro sirotky a navazuje dlouhodobou spolupráci mezi českými a africkými školami.

Cena za otevírání nových cest:

Adastra, s. r. o.
Firma Adastra se v roce 2011 stala hlavním partnerem kampaně „Nebojme se zbytečně“ občanského sdružení Cesta domů, které se zabývá komplexní pomocí umírajícím a jejich rodinám.

Vodafone Czech Republic, a. s.
Společnost skrze svoji nadaci poskytla v rámci programu Rok jinak Asociaci pomáhající lidem s autismem dar ve výši 934.000 Kč na zaplacení ročních nákladů na působení PR manažerky Simony Votyové.

První chodská stavební společnost, spol. s. r. o.
Dlouhodobým projektem Schody do života firma napomáhá dětem z dětských domovů osvojit si prostřednictvím odborných školení a stáží střechařské řemeslo a tím jim usnadňuje návrat do běžného života.

Cena pro malou a střední firmu:

ALBI, a. s.
Společnost Albi podporuje od roku 2002 největší severočeskou ekologickou organizaci Čmelák – Společnost přátel přírody.

MIBCON a. s.
Společnost Mibcon dlouhodobě podporuje Nadační fond Klíček, který pomáhá hospitalizovaným, vážně a nevyléčitelně nemocným dětem a jejich blízkým.

První chodská stavební společnost, spol. s. r. o.
Dlouhodobým projektem Schody do života firma napomáhá dětem z dětských domovů osvojit si prostřednictvím odborných školení a stáží střechařské řemeslo a tím jim usnadňuje návrat do běžného života.

Cena pro velkou firmu za strategické dárcovství:

GE Money Bank, a. s.
Společnost GE Money Bank realizuje dlouhodobý a strategický rozvoj firemního dobrovolnictví prostřednictvím občanského sdružení GE Volunteers.

KMPG Česká republika, s. r. o.
Společnost KPMG od roku 2004 významně, strategicky a dlouhodobě pomáhá ekologickému sdružení Tereza.

Net4Gas, s. r. o.
NET4GAS je od roku 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody. Smyslem projektu je představit unikátní přírodní lokality veřejnosti a vzbudit tak zájem o jejich ochranu.

Cena pro velkou firmu za podporu konkrétního projektu:

Avast Software, a. s.
Firma patří mezi nejvýznamnější dárce Člověka v tísni. Opakovaně přispěla na projekt SOS Povodně, SOS Haiti, kontinuálně podporuje projekty v Etiopii, festival Jeden svět nebo vzdělávací program Jeden svět na školách.

GE Money Bank, a. s.
GE Money Bank podpořila projekty finančního vzdělávání učitelů a dětí základních škol Rozumíme penězům, občanského sdružení AISIS.

OKD, a. s.
Společnost OKD se prostřednictvím své nadace od roku 2011 systematicky angažuje v oblasti podpory pracovní integrace hendikepovaných lidí. Podílela se na vzniku internetového e-shopu chráněných dílen: www.pracepostizenych.cz.

 

Ze zaslaných nominací, kterých bylo ve všech kategoriích celkem 116, vybírala tři finalisty hodnotící komise složená ze zástupců firem a neziskových organizací. V Ceně novinářů pro individuálního dárce pak vybírala komise složená z šestnácti zástupců předních českých médií.

 

celá tisková zpráva

 

logo-author
Našli jste v článku chybu? Napište nám, prosím, na korektor@eduin.cz.
 

Mohlo by Vás zajímat

Listovat všemi články